УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПОБУДОВИ ГРАФОАНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Автор(и)

  • Olga Ivanivna Gonchar Khmelnytsky National University, Ukraine

Ключові слова:

potential of an enterprise, structure, elements, positioning, modeling, abilities, opportunities, management of the potential of an enterprise

Анотація

Актуальність теми дослідження. Ефективність управлінських рішень щодо розвитку потенціалу підприємств залежить від результатів оцінювання та позиціонування його окремих складових. Постановка проблеми. Графоаналітичне моделювання потенціалу підприємства є інструментом його унаочнення і сприяє підвищенню ефективності реалізації потенціалу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти управління потенціалом досліджують Бельтюков Є. А., Войнаренко М. П., Олексюк О. І., Отенко І. П., Попов Е. В., Рєпіна І. М., Савіна Г. Г., Череп А. В., Шарко М. В., Федонін О. С. та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Конкретизація питань структуризації, графоаналітичного моделювання, оцінювання та ефективності управління потенціалом підприємства, залишаються невирішеними. Постановка завдання. Стаття присвячена обґрунтуванню засад побудови графоаналітичних моделей потенціалу підприємства. Виклад основного матеріалу. Автором констатовано, що результати оцінювання сукупної величини і окремих складових потенціалу підприємства, ринкових можливостей, невизначеностей та загроз є підґрунтям для стратегічних планів його розвитку. Доведено, що графоаналітичні методи оцінювання наочно демонструють результати дослідження і дозволяють отримувати інформацію не лише щодо розмірів потенціалу, але й щодо «проблемних» його елементів. Встановлені недоліки існуючих методів оцінювання потенціалу підприємства (квадрат потенціалу, метод радару, тощо). Обґрунтовано доцільність моделювання і оцінювання потенціалу підприємства за п’ятьма елементами – «векторами розвитку»: інформаційний, трудовий, фінансовий, виробничий та ринковий потенціал. Звернуто увагу на переваги побудови графоаналітичної моделі – «зірки потенціалу підприємства». Висновки. Важливість уточнення підходів до інтерпретації та оцінювання потенціалу пов’язана із необхідністю конкретизації вихідних умов для обґрунтування рішень щодо управління потенціалом та є передумовою забезпечення перспектив розвитку.

Біографія автора

Olga Ivanivna Gonchar, Khmelnytsky National University

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Marketing and Merchandising

Посилання

Voynarenko M. P. , Dzhedzhula V. V. , Yepifanova I. Y. (2016). Modelyuvannya protsesu pryinyattya rishennya shchodo dzherel finansuvannya innovaciynoyi diyalnosti [Modeling of the decision making process regarding sources of funding for innovation activities ] Ekonomical journal – XXI. - 2016. - # 7-8 (160). – pp. 126-128. - [Elektronic resource]. – Retrieved from : http://soskin.info/ea/2016/160-7-8/201630.html [in Ukrainian].

Sharko, M. V., Panchenko Y.V. (2014). Formirovanie politiki narashchivaiya intellektualnogo potentsiala [Formation of a policy of building intellectual potential ] // Aktualni problemy ekonomiky [Actual problems of economy]. - 2014. - # 6. - pp. 30-41. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_6_5 [in Russian].

Ryepina, I. (1998). M. Pidpryyemnytskyi potentsial: metodologiya otsinky ta upravlinnya [Entrepreneurial potential: assessment and management methodology] Buletin of Ukrainian Academy of management under President of Ukraine– 1998. – # 2. – pp. 262–271 [in Ukrainian].

Gonchar, O.I. Management potential of the company with regard flock business life Scientific bulletin of Polissya of Chernihiv National University of technology Ed. 3(7), pp. 190-196, Dec. 2016. ISSN 2410-9576. Available at :http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/85151/80789. Data dostupu: 14 Jan. 2017 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Gonchar, O. I. (2017). УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПОБУДОВИ ГРАФОАНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 61–65. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/109978

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ