ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

crisis, the systemic crisis, factors of systemic crisis, especially the crisis of the company

Анотація

Актуальність теми дослідження. Кризові явища в українській економіці зменшують ефективність традиційно використовуваних управлінських практик, актуалізують потребу підприємств у використанні сучасних методів управління. Постановка проблеми. В Україні підприємства, як правило, розглядають окремі кризові явища, не приділяючи при цьому увагу системній кризі, що матиме більш глибокі наслідки для діяльності підприємства в майбутньому. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку теоретичних аспектів процесу формування кризи на підприємстві зробили такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: М. Аістова, О. Амоша, А. Арменакіс, Н. Бєляєва, Д. Воронков, О. Гарафонова, В. Гриньова, Р. Дафт, І. Ігнатьєва, I. Мазур, В. Микитенко, В. Отенко, В. Пономаренко, В. Шапіро, А. Шегда, З. Шершньова, Г. Широкова. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В останні десятиліття загострення політичної та макроекономічної нестабільності, навіть у розвинених країнах з традиційно стабільною економікою, значно ускладнили умови функціонування всіх суб'єктів господарювання та зумовили наростання невизначеності зовнішнього середовища. Постановка завдання. Таким чином, потреба теоретичного обґрунтування основних підходів до визначення поняття «системна криза» та особливості її формування. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто підходи до визначення поняття «системна криза». Зазначено, особливості формування системної кризи на підприємстві. Обґрунтовано фактори, що формують кризу на підприємстві. Висновки. Системна криза впливає не лише на одну підсистему, а на все підприємство загалом, ускладнюючи комунікацію між окремими об’єктами фірми та істотно ускладнюючи процес управління.

Біографія автора

Pavlo Volodymyrovych Rakosii, Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Рostgraduate of the Department of Management

Посилання

Rakosiy P. V. (2016). Osoblyvosti pobudovy mekhanizmy antykryzovoho upravlinnya na pidpryyemstvakh [Features of the construction of the mechanism of crisis management in the agricultural enterprises] // Scientific Buletin Polissia. A series of "Economics." - № 1 (5). - Chernihiv, 2016. - pp. 110-113 [in Ukrainian].

Harafonova O. I. (2014). Upravlinnya zmunamy: teoriya, metodolohiya ta praktyka: monographya [Change Management: Theory, Methodology and Practice:monograph.] - K. : KNUTD, 2014. – p. 364 [in Ukrainian].

Shershnyova Z. E., Bagatskyi V. M., Getmantseva N. D. (2007). Antikrizove upravlinnya pidpriemstvom: Navch. posib. [Tekst] – K. : KNEU, 2007. – p. 680s. [in Ukrainian].

Vasilenko V. O. (2003). Antikrizove upravlinnya pidpriemstvom: Navch. posibnik. [Anticrisis management of an enterprise: manual] - K. : TsUL, 2003. – p. 504 [in Ukrainian].

Garafonova O. I. (2008). Antikrizove upravlinnya pidpriemstvom na osnovi innovatsiy [Anticrisis management of an enterprise based on innovation] // Strategy of economic development of Ukraine : scientific collection. – Vip. 22-23 /– K. : KNEU, 2008. – p. 172. - pp. 91-97 [in Ukrainian].

Korotkov E. M. (2002). Antikrizisnoe upravlenie: uchebnik [Anticrisis management of an enterprise:textbook] - Moskva, Infra - M., 2002. – p. 380 [in Russian].

Skibitskyi O. M. (2009). Antikryzovyi menedzhment: navch. posib. [Anticrisis management of an enterprise: manual] / O. M. Skibitskiy. — K. : Centre of scientific Literature, 2009. – p. 457 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Rakosii, P. V. (2017). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 74–77. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/110009

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ