МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІДНОСИН ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

Ключові слова:

financial intermediaries, interaction, bank, insurance company, upgrading relations of financial intermediaries

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення можливостей модернізації відносин фінансових посередників пояснюється необхідністю підвищення рівня ефективності їх взаємодії для задоволення нових фінансових потреб клієнтів та власних економічних інтересів у розвитку та процвітанні. Постановка проблеми. Доцільним є вивчення напрямів трансформації та оптимізації відносин фінансових посередників для активізації на прикладному рівні процесу їх взаємодії на вітчизняному фінансовому ринку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як В. Г. Баранова, О. Г. Волкова, Л. С. Захаркіна, О. Б. Конарівська, О. О. Коць, І. І. Скробач, М. В. Новикова, М. С. Свиридович, Г. І. Олійник, Н. В. Ткаченко, О. В. Чеберяко, А. Б. Лобода, О. О. Шакура заклали теоретичні основи для виявлення резервів покращення відносин фінансових посередників. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьованими залишаються питання розробки новітніх форм організації та налагодження відносин фінансових посередників із врахуванням сучасних умов розвитку вітчизняної економіки на основі модернізації традиційних напрямів взаємодії фінансових установ. Постановка завдання. Стаття покликана конкретизувати перспективні напрями модернізації відносин різних видів фінансових посередників у сучасних умовах вітчизняної економіки. Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується необхідність модернізації і оновлення форм відносин між фінансовими посередниками. Виявлено проблеми, що стають на заваді до оптимізації відносин фінансових посередників у площині надання фінансових послуг клієнтам. Запропоновано перспективні види професійних взаємин між вітчизняними фінансовими посередниками. Висновки. Позитивним наслідком модернізації відносин фінансових посередників у сучасних умовах вітчизняної економіки стане вищий рівень ефективності надання фінансових послуг.

Біографії авторів

Oksana Grigoriyvna Goncharenko, Academy of State Penitentiary Service

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Humanitarian and Socio-Economic Sciences Department

Olena Yuriivna Berezina, Cherkasy State Technological University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department

Anna Mykhailivna Shevchenko, Cherkasy State Technological University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance

Посилання

Baranova, V. G. (2016). Praktychni pytannya vzayemodiyi kredytnykh spilok ta strakhovykh kompaniy Ukrayiny [Practical issues of interaction between credit unions and insurance companies of Ukraine] / G. Baranova, O. G. Volkova // Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva - Problems and prospects of entrepreneurship development. 2016. - № 1. – pp. 192-196. [in Ukrainian].

Zakharkina, L. S. (2014). Vybir optymalnoho variantu bankivsko-strakhovoyi intehratsiyi na osnovi kontseptsiyi «bancassurance» [Selection of optimum banking and insurance integration based on the concept of "bancassurance"] / Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic science. - 2014. - Publication 5 (4). pp. 54-57. [in Ukrainian].

Konarivska, O. B. Problemy intehratsiyi bankiv ta nebankivskykh finansovykh poserednykiv v umovakh stvorennya efektyvnoyi modeli finansovoho rynku [Problems of integration of banks and non-bank financial intermediaries in terms of creating an effective financial market models] [electronic resource] – Retrieved from : http://bal.znaimo.com.ua/docs/26926/index-11792.html. [in Ukrainian].

Kots, O. O., & Skrobach. I. I. (2014). The prospects of the activity of financial supermarkets in Ukraine // Problemy pidvyshchennya efektyvnosti infrastruktury – [Problems of improving infrastructure efficiency] Ed. 38, pp. 76-86. [in Ukrainian].

Novikov, M. V., Sviridovich M. S. (2014). Finansovyy supermarket yak forma intehratsiyi bankiv i strakhovykh kompaniy [Financial supermarket, as a form of integration of banks and insurance companies]. // Problemy pidvyshchennya efektyvnosti infrastruktury – [Problems of infrastructure efficiency increase]. - Publication. 38. - pp. 76-86. [in Ukrainian].

Oliynyk, G. I. (2016). Osoblyvosti obyednannya banku i strakhovoyi kompaniyi u mezhakh finansovoho supermarketu [Features of the Union Bank and the insurance company within a financial supermarket]. // Ekonomika ta derzhava – [Economy and State]. 2016. -№ 7. - pp. 58-61. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. V. (2016). Kontsepty suchasnykh uyavlen pro ekonomichnu pryrodu finansovoho poserednytstva [Concepts of modern ideas about the economic nature of the financial intermediaries] // Scientific notes of National University "Ostrog Academy". Series : The Economy. 2016. - Issue. 2. - pp. 103-108. [in Ukrainian].

Cheberiako, O. V., Loboda A. B. (2014). Intehrovani finansovi poserednyky yak forma vzayemodiyi bankiv ta nebankivskykh ustanov [Integrated financial intermediaries as a form of interaction between banks and non-banking institutions] // Problemy ekonomiky – [Problems of the economy]. - 2014. - № 3. - pp. 312-318. [in Ukrainian].

Shakura, O. O. (2013). «Bancassurance» - yak perspektyvna forma konverhentsiyi bankiv ta strakhovykiv ["Bancassurance" as a promising form of convergence between banks and insurers] // Innovatsiyna ekonomika – [Innovative economy]. 2013. - № 8. - pp. 275-280. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Goncharenko, O. G., Berezina, O. Y., & Shevchenko, A. M. (2017). МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІДНОСИН ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 78–84. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/110013

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ