МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ БАНКОСТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

commercial banks, insurance companies, bancassurance, financial market, correlation, factors

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення та дослідження механізму проведення банкострахування в умовах розвитку фінансового ринку України зумовлено підвищенням ролі банків та страхових компаній в економіці країн. Постановка проблеми. Доцільним є вивчення особливостей механізму проведення операцій банкострахування в сучасних умовах розвитку фінансового ринку з метою дослідження стимулюючих та дестимулюючих факторів впливу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як Школьника І. О., Шакури О. О., Козьменка С. М., Захаркіної Л. С., Аванесової Н. Е., Дзедзика І. Б., Русаненко К. І., Макаренко Ю. П. досліджували банкострахування та шляхи його перспективного розвитку. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання ефективної співпраці між комерційними банками та страховими компаніями, особливості впливу на діяльність один одного в контексті формування конкурентоспроможного фінансового ринку та в умовах впливу змінних факторів. Постановка завдання. Стаття покликана обгрунтувати механізм проведення банкострахування в сучасних умовах розвитку фінансового ринку та систематизувати фактори впливу в контексті проведення факторного аналізу реалізації послуг банкострахування. Викладення основного матеріалу. У статті обґрунтовується механізм проведення банкострахування, проведено факторний аналіз та досліджено щільність зв’язку між досліджуваними об’єктами, за допомогою регресійно-кореляційного аналізу встановлено вплив розміру кредитів та страхових премій на розвиток банкострахування. Для дослідження об'єкта з багатьма ознаками розраховано таксономічний коефіцієнт, який синтетично характеризує зміни значень ознак досліджуваних явищ чи процесів. Висновки. Ефективна взаємодія страхових компаній та банків підвищує інвестиційний потенціал країни і дає можливість прискорити економічний розвиток економіки. Банкострахування є невід’ємною частиною розвитку економіки, роль якого полягає в створенні такої моделі співробітництва банків та страхових компаній, яка надає значні конкурентні переваги для обох партнерів та забезпечує стабільний розвиток банківського та страхового секторів економіки держави.

Біографія автора

Liubov Vasylivna Rusul, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Candidate of Economic Sciences, Assistant of the Department of Accounting, Taxation and Auditing

Посилання

Kozmenko, S. M. & Bagmet, K. V. (2012). Teoretychne pidgruntia bankivsko-strahovoi integratcii [Theo-retical soil of bank-insurance integration]. Visnyk NBU – Announcer NBU , no. 2, pp. 22-27. [in Ukrainain].

Shakura, O. O. (2013). "Bancassurance"- iak perspektyvna forma konvergentsii bankiv ta strahovykiv ["Bancassurance"- as a perspective form of convergence of banks and insurers]. Innovatsiina ekonomika - Innovative economy, no.8, pp.275-280. [in Ukrainain].

Dr. Sumathi, K. (2012). ―Bancassurance: Tapping of Insurance into Banking Pursuit‖ International Journal of Scientific and Research Publications. Edited by Dr. Sumathi Kumaraswamy – Vol. 2 (7), pp. 214-221. [in English].

Rebeena, A. (2015). Growing Role of Bancassurance in Banking Sector Bonfring International Journal of Industrial Engineering and Management Science. Edited by Rebeena Alavudeen, Dr. Sr. Rosa K. D – Vol. 5, pp. 10-16. [in English].

Yermoshenko, A. M. (2012). Pokaznyky otsinyuvannya dynamiky rozvytku integratsiyi u konteksti stvorennya mehanizmu integratsiyi strahovykh kompanyi z bankamy v Ukraini [Indices of evaluation of dynamics of development of integration in the context of creation of mechanism of integration of insurance companies with banks in Ukraine]. Visnyk Berdianskogo Universytetu menegmentu i biznesu – [Announcer of Berdiansk University of management and business], no. 2, pp.131-135. [in Ukrainain]

Natsionalna komisiya shcho zdiisnyuye derzhavne regulyuvannya u sferi rynkiv finansovykh poslug [The national Commission exercising state regulation in the sphere of financial services markets]. Retrieved from : https://nfp.gov.ua. [in Ukrainian].

Kalashnikova, K. M. (2012). Zastosuvannya taksonomichnogo analizu dlia vyznachennia integralnogo pokaznyka optymalnosti struktury kapitalu [Applying taxonomic analysis to determine the integral indicator of the optimality of capital structure]. Upravlinnia rozvytkom - Development management, no.2, pp. 112-115. [in Ukrainain].

Marmoza, A. T. (2013). Teoriya statystyky [The theory of statistics]. Navchalnyi posibnyk - Study guide. Kiev : Centre of educational literature. [in Ukrainain].

##submission.downloads##

Як цитувати

Rusul, L. V. (2017). МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ БАНКОСТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 118–126. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/110093

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ