НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Автор(и)

  • Альона Олексіївна Фрич Класичний приватний університет, Ukraine

Ключові слова:

база податку, банк, збір, податок, фінансова операція, фінансовий сектор, ставка податку

Анотація

Актуальність теми дослідження. Світова фінансова криза, що супроводжувалася фінансовою підтримкою урядами провідних країн своїх банківських систем, довела необхідність підвищення їх відповідальності за наслідки своєї діяльності, у т. ч. шляхом формування резервів, кошти з яких можна задіяти для подолання наслідків майбутніх криз, запроваджуючи додаткові податки на фінансові установи. Постановка проблеми. Щоб визначити доцільність встановлення таких податків в Україні, необхідно розглянути світові моделі оподаткування фінансового сектору. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, вивчені у статті, розглядали такі автори, як: А. Буркова, O. Василик, А. Гальчинський, О. Гусак, Т. Єфименко, А. Мoрoз, Н. Петровська, К. Проскура, В. Унинець-Ходаківська. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В умовах економічної кризи вивчення світового досвіду щодо спеціальних податків для фінансових інститутів та їх перспективи в Україні залишаються дискусійними. Постановка завдання. Мета публікації - систематизація відомостей про світові моделі оподаткування фінансового сектору та визначення напрямків модернізації системи оподаткування у цій сфері в Україні. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто теоретичні та практичні питання оподаткування фінансового сектору країни. Окрему увагу приділено історії становлення, складовим і видам спеціального податку на банківські установи. Запропоновано примірний порядок впровадження оподаткування фінансового сектору для України, з урахуванням необхідності створення механізмів боротьби з тіньовими схемами. Висновок. Основні напрями вдосконалення оподаткування фінансового сектору в Україні: запровадження в перспективі нових податків на діяльність фінансових інститутів для запобігання кризам у фінансовому секторі; внесення змін і доповнень до податкового законодавства, спрямованих на запобігання використання небанківських фінансових установ для мінімізації податкових зобов’язань суб’єктів підприємницької діяльності

Біографія автора

Альона Олексіївна Фрич, Класичний приватний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Банки в посткризисной экономике: Россия и международная практика (информационно-аналитические материалы) / А. А. Хандруев, А. А. Чумаченко, А. В. Ветрова [и др.] – М. : Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия»); Консалтинговая группа “Банки. Финансы. Инвестиции”, 2010. – 137 с.

Ільяшенко, В. А. Шляхи реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності / В. А. Ільяшенко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів. – 2012. – Вип. 19/1. – С. 188–192.

Ильяшенко, В. А. Возможности заимствования современного опыта налогового регулирования в странах Европейского союза / В. А. Ильяшенко // Экономика и право Казахстана. – 2014. – № 5. – С. 49-51.

##submission.downloads##

Як цитувати

Фрич, А. О. (2017). НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 127–132. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/110097

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ