СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Автор(и)

  • Serhii Mykolaiovych Shkarlet Chernihiv National University of Technology, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2062-3662
  • Inna Aleksandrovna Khomenko Chernihiv National University of Technology, Ukraine

Ключові слова:

e-commerce, online trading, commercial activity, telecommunications technology, the global market

Анотація

Актуальність теми дослідження. Своєчасним є дослідження ретроспективи міжнародної електронної торгівлі, діагностування її сучасного стану задля прогнозування майбутньої ситуації, визначення рівня залучення України в процеси міжнародної електронної торгівлі. Постановка проблеми. Стрімка мінливість зовнішнього середовища, динамічний розвиток наукової сфери, активне впровадження інноваційних технологій, формування інформаційного суспільства зумовили появу якісно нового типу міжнародної торгівлі – електронної. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед іноземних вчених, які досліджували становлення та розвиток міжнародної електронної торгівлі, Дж. Нейман, Дж. Форестер, компанія Генрі Моргана і Харальда Стенлі [6] тощо. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проведений аналіз досліджень і публікацій свідчить, що вітчизняні науковці не розглядали можливість включення України до міжнародної електронної торгівлі як перспективного напрямку пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності держави, увага акцентувалася переважно на досягненні позитивних результатів у межах країни. Постановка завдання. Доречним є дослідження стану міжнародної електронної торгівлі у світі та визначення ролі України як її учасника, що в поєднанні з ви-явленням перспектив розвитку даної форми економічних відносин в нашій державі дозволить запропонувати шляхи модернізації електронної торгівлі України в напрямку активізації зовнішньоекономічної діяльності. Виклад основного матеріалу. Спостерігається чітка тенденція до зростання кількості користувачів Інтернет, з’являються нові поштові відділення, в тому числі приватні. Протягом останніх років зростала кількість банкоматів, що є однією з умов розвитку електронної торгівлі, хоча в структурі платежів за куплені онлайн товари все ще продовжує домінувати готівковий розрахунок. Наразі торгівля через Інтернет посідає друге місце в структурі роздрібної торгівлі України. Висновки. Електронну торгівлю слід позиціонувати як реальну можливість розвитку торгівельних відносин на території України та в сфері міжнародної економічної діяльності.

Біографії авторів

Serhii Mykolaiovych Shkarlet, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at the Department of Theoretical and Applied Economics, Rector

Inna Aleksandrovna Khomenko, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics

Посилання

The rapid development of information technology in the twentieth century // United Nations Public Administration Network [electronic resource]. - Access: http://unpan1.un.org/intradoc/ groups / public / documents / un-dpadm / unpan041366.pdf

Globalnye kompiuternye seti [Global computer networks] // Elektronnaia komertsiia [electronic resource]: [website]. - Access: http://bourabai.ru/einf/chapter116.htm#1.

Polkovnikov, E. V. Materialy k kursu po elektronnoi kommertsii [Materials for the course on e-commerce] [electronic resource]. - Access: http://www.kpmit.dvgu.ru/library/polkovnikov_lectures_ecommerce/index.phtm.

Internet users (per 100 people) [electronic resource]: [website]. - Access: http: //data.worldbank. org / indicator / IT.NET.USER.P2? year_high_desc = true.

Doklad ob informatsionnoi ekonomike [Report on Information Economy] (2015). [electronic resource]: [website]. - Access: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015overview_ru.pdf

The statistic portal [electronic resource]: [website]. - Access: https://www.statista.com/statistics/480797/global-comparison-e-commerce-revenue-digital-market-outlook/.

Top Selling Internet Items [electronic resource]: [website]. - Access: http://www.statisticbrain.com/top-selling-internet-items/.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] [electronic resource]: [website]. - Access: http://www.ukrstat.gov.ua.

Automated teller machines (ATMs) (per 100,000 adults) [electronic resource]: [website]. - Access: http://data.worldbank.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5.

GFK [electronic resource]: [website]. - Access: http://www.gfk.com/uk-ua/

Issledovaniia rynka elektronnoi kommertsii v Ukraine [E-commerce market research in Ukraine] [electronic resource]: [website]. - Access: http://ain.ua/e-commerce-v-ukraine.

Shkarlet, S. M. (2015) Rol informatsiinoi komponenty u formuvanni natsionalnoi stratehii rozvytku Ukrainy [The role of information components in national development strategy of Ukraine] / SM Shkarlet // Ukraine's Economy Journal. - № 5 (642). - Kyiv. - pp. 17-28.

##submission.downloads##

Як цитувати

Shkarlet, S. M., & Khomenko, I. A. (2017). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 133–138. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/110110