ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ ЗАХОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ

Автор(и)

Ключові слова:

рибне господарство, виробництво, аквакультура, ринок, попит, регулювання, рекомендації

Анотація

Актуальність теми дослідження. У статті висвітлено пропозиції щодо регулювання вітчизняного ринку продукції аквакультури у контексті формування глобальних продовольчих систем та регіональних ринків. Подано рекомендації, щоб впливати на пропозицію риби і рибопосадкового матеріалу в Україні. Постановка проблеми. Стаття спрямована на дослідження проблемних аспектів у питанні виокремлення і розроблення сучасних заходів регулювання ринку продукції аквакультури. Зроблено акцент на проведенні розрахунків основних показників виробництва товарної риби в Україні. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем саме аграрного ринку посідає провідне місце в наукових працях С. Кваші, М. Газуди, Л. Шинкарук та інших вчених. Водночас не дивлячись на значну кількість публікацій та на значні дослідження функціонування аграрного ринку, особливостям ринку аквакультури частково приділяється увага і не завжди враховується його стан в конкретні виробничі періоди. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Перешкодою для розвитку ринку продукції аквакультури, є відсутність методичної складової. Тож слід провести дорахунок обсягів виробництва риби, яка вироблена фермерськими господарствами, а не тільки юридичними особами для впливу на формування пропозиції риби на ринку. Постановка завдання. Розробити методичні рекомендації для проведення розрахунків основних показників виробництва товарної риби в Україні з урахуванням сучасних інтеграційних процесів в економічному розвиткові. Викладення основного матеріалу. За останні п’ятдесят років рівень глобальної пропозиції харчової риби перевищив показники приросту населення світу. Нині риба є важливим джерелом калорійної їжі та тваринного білка для жителів Землі. Після введення виключних економічних зон, у рибальських державах усвідомили обмеженість сировинної бази і зосередили свою увагу саме на пропозиції продукції аквакультури. Розроблено рекомендації для застосування при проведенні розрахунків річних показників виробництва товарної риби в Україні. Висновки. При проведенні розрахунків обсягів виробництва риби за відсутності даних за окремими показниками чи територіями з метою підвищення їх достовірності запропоновані різні джерела інформації.

Біографії авторів

Наталія Михайлівна Вдовенко, Національний університет біоресурсів та природокористування України

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки

Олена Олегівна Деренько, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

аспірант

Посилання

Портер, М. Конкуренция / М. Портер. – М. : Вильямс, 2003. – 496 с.

Самуельсон, П. Экономика в 2 т. / П. Самуельсон. – М. : НПО АЛГОН ВНИИСИ, 1993. – Т. 2 – 416 с.

Стігліц, Дж. Глобалізація та її тягар / Дж.Стігліц. – К. : Академія, 2003. –252 с.

Сисмонди, Ж. Новые начала политической экономии / Ж. Сисмонди. – М. : Типографии А.И. Мамонтова, 1897. – Вып. VIII. – 292 с.

Халленствент, А. Россия и Норвегия: рынки рыбных продуктов / А. Халленствент // Рыбное хозяйство. – 1996. – № 1. – С. 15–18.

Кваша, С. М. Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці / С. М. Кваша // Економіка АПК. – 2013. – № 8 – С. 12–21.

Діброва, А. Д. Механізм бюджетної підтримки сільського господарства України / А. Д. Діброва // Агросвіт. – 2007. – № 15. – С. 6–11.

Газуда, М. В. Удосконалення державного регулювання процесів використання відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві / М. В. Газуда, В. Й. Ерфан // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2015. – Вип. 2 (4). – Ч. 1. – С. 18–23.

Кваша, С. М. Аквакультурне виробництво: від наукових експериментів до промислових масштабів / С. М. Кваша, Н. М. Вдовенко // Інвестиції практика та досвід. – 2011. – № 20. – С. 7–11.

Шинкарук, Л. В. Економічний вимір участі України в інтеграційних процесах / Л.В. Шинкарук // Вісник НАНУ. – 2014. – № 5. – С. 56–61.

##submission.downloads##

Як цитувати

Вдовенко, Н. М., & Деренько, О. О. (2017). ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ ЗАХОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 139–143. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/110119