ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Sergii Dmytrovych Tsybulia Chernihiv National University of Technology, Ukraine
  • Valentina Heorhiivna Starchak Taras Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University, Ukraine
  • Kostiantyn Mykolaiovych Ivanenko Chernigov National University of Technology, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9940-6523

Ключові слова:

ecological-economical safety of pipeline transport, ecomanagement, improving of techprocesses, technoeconomical, socio-ecological efficiency

Анотація

Актуальність теми дослідження. Трубопровідний транспорт України є основним стрижнем нафтогазового комплексу країни, гарантом її енергетичної безпеки. Це пояснюється надзвичайно важливою роллю нафтогазотраспортної системи в економіці України. Постановка проблеми. Отже, виникає необхідність розробки науково-методологічних засад екоменеджменту трубопровідного транспорту по підвищенню рівня його техногенного-екологічної безпеки як ефективного чинника екологізації економіки. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із проаналізованих робіт О. М. Адаменка, С. І. Дорогунцова, Л. Г. Мельника, Г. І. Рудька, В.М. Шмандія, D. R. Baer, R. D. Cane та ін. слідує обмеженість даних про теоретичні та методологічні основи, наукові принципи формування екологічної безпеки ТРТ, запобігання ризику техногенних аварій з високими економічними та екологічними збитками. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання щодо комплексної оцінки та прогнозування техногенного впливу на екологоекономічну безпеку ТРТ та його попередження. Постановка завдання. Мета і задачі роботи – на основі комплексної оцінки екодеструктивного техногенного впливу на ТРТ, розробити наукові засади вирішення проблеми забезпечення та управління його еколого-економічною безпекою удосконаленням технологічних процесів. Виклад основного матеріалу. У статті, для забезпечення еколого-економічної безпеки ТРТ, обґрунтовується доцільність удосконалення технологічних процесів з високою техніко-економічною, соціально-екологічною ефективністю (інноваційні ресурсо- та енергозберігаючі технології зварювання, синергічні захисні композиції на вторинній сировині та ін.). Розроблені моделі комплексного екоменеджменту, моніторингу, з одержанням позитивного синергічного еколого-економічного ефекту (ПСЕЕ). Висновки. Показано, що удосконаленням екоменеджменту техпроцесів забезпечується екологізація економіки, збалансоване природокористування:запобігання техногенних аварій ТРТ, скасування втрат енергетичної сировини, недоодержаного продукту, компенсаційних затрат на ліквідацію наслідків техногенних аварій.

Біографії авторів

Sergii Dmytrovych Tsybulia, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Director of the Educational and Scientific Institute of Technologies

Valentina Heorhiivna Starchak, Taras Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Ecology and Conservation of Nature

Kostiantyn Mykolaiovych Ivanenko, Chernigov National University of Technology

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Food Technologies

Посилання

Doroguntsov S.I., Ralchuk O.M. (2001) Upravlinnia tekhnogenno- ecologichnoiu bezpecoy u paradigmi stalogo rozvitku [Management of the technogenous-ecological safety in a paradigm of the stable development], K.: Nauk. dumka, 172 p. [in Ukrainian].

Doroguntsov, S. I., Fedorishcheva, A. (1995). Vyrobnytstva pidvyshenogo technogennogo ryzyku – dzherelo formuvannia ecologichnyh conflictiv v Ukraine [Productions with increasing technogenous risk – a source of formation of the ecological conflicts in Ukraine]. Ekonomika Ukraine, № 9. – P. 14-23 [in Ukrainian].

Rudko, G. I., Adamenko, O. M. (2008) Konstruktivna geoekologija: naukowi osnovi ta praktichne vtilennia [Constructive geoecology: scientific fundamentals and the practical application]. K. : Maclaut, – 320 p. [in Ukrainian].

Davidova S.L., Tagasov V.I. (2002) Tyazhelyye metaly kak supertoksikanty XXI veka [Heavy metals as supertoxicants XXI cent]. М.: RUDN, 140 p. [in Russian].

Melnik L.G. (2002) Ekologichna ekonomika [Ecological economics]. Sumy: University kniga, 346 p. [in Ukrainian].

Melnik L.G. (2000) Ekonomika razvitiya [Economics of development]. Sumy: University kniga, 450 p. [in Ukrainian].

Shmandiy, V. M., Nekos, V. Y. (2008) Ekologichna bezpeka [Ecological safety]. Kharkiv: KhNU imeny V. N. Karazina, 436 p. [in Ukrainian].

Shevchuk, V. Y., Satalkin Y. М. Biliavsky, G. O. (2004) Ekologichne upravlinnia [Ecological management]. K.: Lebid, 432 p. [in Ukrainian].

Kozmenko, S.N. (1997) Ekonomika katastrof [Economics of catastrophes]. K.: Nauk. dumka, 203 p. [in Ukrainian].

Sidorenko, S. N., Chernikh, N. A. (2002) Koroziya metalov і voprosy ekologicheskoy bezopasnosti magistralnykh truboprovodov [Corrosion metals and questions of the ecological safety of main PT]. М. : RUDN, 83 p. [in Russian].

Starchak, V. G., Machulski, G. M., Tsibulia, S. D. ta in. (2014) Otsinka tekhnogennogo vplyvu na ekologichny bezpeku tekhnoprirodnykh system [Estimation of the technogenous influence on the ecological safety of the technonatural systems]. Standartyzatsiya. Sertyfykatsiya. Jakist. [Standardization. Certification Quality.] №3 (88). P. 53-58 [in Ukrainian].

Patent Ukraine na korysnu model №66437, MPK (2011.01), C23F11/00, A 01B 79/00. Kompozitsiya dlya zmenshenma zabrudnennia gruntu vazhkimy metallami yak nebezpechnymy ekologo-korosiynymy agentami / V. G. Starchak, S.D. Tsibulia і dr. [Patent Ukraine on the useful model. Composition for decreasing of soil contamination by heavy metals as dangerous ecological-corrosion agents] № 66437, MPC (2011.01), C23F 11/00, A 01B 79/00, № 201103550. Bui. № 1, 2012.

##submission.downloads##

Як цитувати

Tsybulia, S. D., Starchak, V. H., & Ivanenko, K. M. (2017). ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 189–194. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/110389