ІНТЕРНЕТ ЯК ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Юлія Митрофанівна Перетятько Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1559-3710

Ключові слова:

інтернет, інформація, статистика

Анотація

Актуальність теми дослідження. Інформація є важливим ресурсом у будь-якій сфері життєдіяльності людини. Останнім часом, все більш популярним джерелом інформації стає Всесвітня мережа Інтернет, яка зосереджує значні об’єми інформації різноманітного характеру. Постановка проблеми. Особливої актуальності набуває дослідження інформаційних вподобань суспільства, як індикатора його формування. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі чимало уваги приділяється дослідженням місця та ролі Інтернету у житті людини. Такі дослідження проводять,здебільшого, спеціалізовані соціологічні центри. Серед вивчаємих питань є розподіл Інтернет-аудиторії України за демографічними та віковими показниками, типом та розміром населеного пункту респондента. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не применшуючи значення отриманих результатів слід відмітити, що проведені дослідження описують загальні тенденції розвитку Інтернету в Україні без врахування інформаційних вподобання користувачів всесвітньої мережі Інтернет. Постановка завдання. Метою статті є дослідження інформаційних вподобань Інтернет аудиторії в умовах стрімких економіко-політичних змін. Виклад основного матеріалу. Станом на 15.04.2016 р. налічується 1630 сайтів, які висвітлюють події у формі новин. У ході проведеного дослідження встановлено, що українськими та світовими новинами в середньому за добу цікавляться більше 51 млн. осіб, які в середньому переглядають до 8 новин, а тривалість такого перегляду становить близько 6 хв. Більше новин у мережі Інтернет переглядають чоловіки (70%) ніж жінки (30%). Інтернет-аудиторія більше стежить за новинами політичного характеру (42,2%), менше - з категорії здоров’я (0,7%). Висновки. В умовах соціально-економічних змін та швидкого технічного прогресу значно зростає роль альтернативних джерел для отримання інформації, таких як всесвітня мережа Інтернет, що обумовлюється: зручністю отримання інформації, розвитком техніки та телекомунікацій, а також ціновим чинником.

Біографія автора

Юлія Митрофанівна Перетятько, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Посилання

Динаміка проникнення Інтернету в Україну [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Київського міжнародного інституту соціології. - Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=80.

Динаміка використання Інтернет в Україні [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Київського міжнародного інституту соціології. - Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621&page=1.

Українська молодь не може жити без Інтернету [Електронний ресурс] / Офіційний сайт інформаційного агентства УНІАН. - Режим доступу: http://www.unian.ua/society/779261-ukrajinska-molod-ne-moje-jiti-bez-internetu-doslidjennya.html.

Проникновение интернета в Украине [Електронний ресурс] / Сайт Watcher. - Режим доступу. - http://watcher.com.ua/2015/06/12/59-ukrayintsiv-korystuyutsya-internetom.

Закон України “Про інформацію” [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

##submission.downloads##

Як цитувати

Перетятько, Ю. М. (2017). ІНТЕРНЕТ ЯК ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 203–207. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/110429