КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ

Taisiia Grygorivna Bondaruk, Igor Sergiiovych Bondaruk, Oleg Sergiiovych Bondaruk

Анотація


Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах соціально-економічного розвитку виникає необхідність посилення наукових досліджень в сфері економічної безпеки держави. Постановка проблеми. Питання щодо подальших шляхів розвитку механізму забезпечення бюджетної безпеки все ще залишаються далекими від розв’язання, що актуалізує потребу подальших досліджень у цій сфері. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що стосуються економічної безпеки держави висвітлені у працях таких дослідників як О. Власюк, В. Маргасова, В. Сенчагов. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на увагу науковців до проблем бюджету та економічної безпеки держави, питання розвитку механізму забезпечення бюджетної безпеки потребує подальших досліджень. Постановка завдання. Метою статті є поглиблення теоретико-методичних засад формування механізму забезпечення бюджетної безпеки. Викладення основного матеріалу. В статті запропоновано методичний підхід до формування механізму забезпечення бюджетної безпеки на основі трьохмірної його організаційно-економічної основи; визначено цілі його формування – досягнення стану захищеності, умов розвитку функціонуючої системи і мінімізації її фактичних загроз. Обґрунтовано, що забезпечення бюджетної безпеки є комплексом заходів державних органів влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання бюджетного процесу, що реалізуються системою фінансових інститутів, у відповідності з нормативними актами і за встановленими принципами. Дано авторське визначення механізму забезпечення бюджетної безпеки. Висновки. Визначено комплекс складових механізму забезпечення бюджетної безпеки, який складається з сукупності організаційно-економічних засобів, способів і методів захисту бюджетної системи від загроз що виникають під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників дестабілізації.

Ключові слова


бюджетна безпека; економічна безпека; бюджетна система; механізм забезпечення бюджетної безпеки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vlasyuk, O. S. (2011). Ekonomichna bezpeka Ukrayiny v umovakh rynkovykh transformatsiy ta antykryzovoho rehulyuvannya [Economic security of Ukraine in the conditions of market transformations and anti-crisis regulation]. Kyiv: DNNU «Akad. fin. upravlinnya» [in Ukraininan].

Marhasova, V. H. (2011). Teoretyko-metodolohichni osnovy zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky rehionu [Theoretical and methodological basis for ensuring region’s economic security]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of economy, 124, 186-194 [in Ukrainian].

Senchahov, V. (2009). Stratehycheskye tsely y mekhanyzm obespechenyya ekonomycheskoy bezopasnosty [Strategic aims and the mechanism of ensuring economic security]. Problemy teoryy y praktyky upravlenyya – Problems of Theory and Practice of Management, 3, 18-23 [in Russian].

Buchanan, J. M. (1950). Federalism and Fiscal Equity. The American Economic Review, 40, 583–599 [in English].

Musgrave, R. A. (1984). Public finance in theory and practice (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Book Company [in English].

Lunina, I. O. (2006). Derzhavni finansy ta reformuvannya mizhbyudzhetnykh vidnosyn Ukrayiny [State finance and the formation of interbudget relations in Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukraininan].

Pavlyuk, K. V. (2006). Byudzhet i byudzhetnyy protses v umovakh tranzytyvnoyi ekonomiky Ukrayiny [Budget and budget process in the condition of transit economy of Ukraine]. Kyiv: NDFI [in Ukrainian].

Ofitsiynyy veb-sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny [Official web-site of Ministry of Finance of Ukraine]. www.minfin.gov.ua. Retrieved from www.minfin.gov.ua/ [in Ukrainan].

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny [Budget code of Ukraine] (2010, July 08). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Official web-site of Verkhovna Rada of Ukraine]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi. [in Ukrainian]

Mochernyy S. V. (Ed.). (2000). Ekonomichna entsyklopediya [Economic Encyclopedia]. (Vols. 1-4). Kyiv: Vydavnychyy tsentr «Akademiya» [in Ukraininan]

Osypov H. V. (Ed.). (1998). Sotsyolohycheskyy entsyklopedycheskyy slovar [Sociological encyclopedic dictionary]. Moscow: Izdatelskaya hruppa NORMA-YNFRA-M [in Russian].

Pashko, P. V. (2008). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm zabezpechennya mytnoyi bezpeky [Organizational and economic mechanism of ensuring customs security]. Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny – Bulletin of Academy of Customs Service in Ukraine, 40, 3-12 [in Ukrainian].

Burkov, V. N., Kondratyev, V. V. (1981). Mekhanyzmy funktsyonyrovanyya orhanyzatsyonnykh system [Mechanism of functioning of organizational systems]. Moscow: Nauka [in Russian].

Sakhirova, N. P. (2010). Vzaymodeystvye mekhanyzmov strakhovanyya y ekonomycheskoy bezopasnosty funktsyonyruyushchykh system [Interaction of insurance mechanisms in economic security of systems in function]. Finansy – Finance, 10, 55-58 [in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM