СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

Ключові слова:

енергетична безпека, енергомісткість, енергоносії, євроінтеграційні процеси, паливно-енергетичні ресурси

Анотація

Актуальність теми дослідження. Енергетична безпека країни впливає на конкурентоспроможність продукції національного виробництва на світових ринках, а також на конкуренто-спроможність національної економіки в умовах глобалізації. Постановка проблеми. Реалізація наявного потенціалу вимагає глибокого реформування нормативної та правової бази та виконання вимог міжнародних договорів у повному обсязі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти енергетичної безпеки в умовах євроінтеграції досліджують В. Бараннік, В. Геєць, Ю. Дзядикевич, І. Мазур, В. Микитенко, О. Суходоля, А. Халатов та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Питання гарантування енергетичної безпеки, узгодженості державної політики та злагодженості стратегічних перспектив розвитку взаємостосунків на рівні країн Європейського Союзу, ще недостатньо опрацьовані. Постановка завдання. Стаття присвячена стратегічним перспективам формування та розвитку енергетичної безпеки України, враховуючи міжнародні тенденції світових енергетичних ринків. Виклад основного матеріалу. Автором констатовано, що протягом останніх десятиліть Україна була залежною від зовнішніх джерел енергії, що становить критичну загрозу її національній безпеці. Доведено, що диверсифікація є одним із основних напрямів зменшення енергетичної залежності країни у сучасних умовах та дозволяє підвищити рівень її енергетичної безпеки за рахунок скорочення імпорту енергетичних ресурсів. Встановлено макроекономічний показник енергомісткість, що характеризує рівень витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленого валового внутрішнього продукту. Обґрунтовано доцільність адаптації вітчизняного законодавства у сфері енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії до законодавчої бази Європейського Союзу, що забезпечить міжнародну конкурентоспроможність української економіки. Висновки. Зміцнення енергетичної безпеки шляхом впровадження положень енергетичної стратегії, досягнення взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнера з країнами Європейського Союзу, розширення співробітництва, забезпечення повної інтеграції енергетичних ринків України та Європейського Союзу дасть можливість гарантованого захисту України.

Біографії авторів

Mykhaylo Petrovych Voynarenko, Khmelnytskyi National University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Correspondent member of National Academy of Sciences of Ukraine, First Vice-rector, Vice-rector on Scientific and Pedagogical work at the Department of Accounting and Taxation,

Oksana Anatoliyivna Mykolyuk, Khmelnytskyi National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management

Посилання

Dodonov, B. (2016). Monitorynh enerhoefektyvnosti Ukrainy 2016 [Ukraine's Energy Efficiency Monitoring: 2016]. Retrieved from http://newsep.com.ua /file2016.pdf [in Ukrainian].

Khalatov, A. A. (2016). Enerhetyka Ukrainy: suchasnyi stan i naiblyzhchi perspektyvy [Power engineering in Ukraine: current state and upcoming prospects]. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 6, 53–61 [in Ukrainian].

Pidhotovka zmin do Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku, skhvalenoi rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy [Preparation of changes to the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2030, approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. (2013, 24 July). consultant.parus.ua. Retrieved from http://consultant.parus.ua/?doc=0390D8ADC0 [in Ukrainian].

Pidsumky roboty enerhetychnoi haluzi Ukrainy: 2015 r. [Results of the energy industry in Ukraine: 2015]. (2016). razumkov.org.ua. Retrieved from http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_ener_gal_pidsumky_2015.pdf [in Ukrainian].

Komentari ta propozytsii do proektu Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2035 roku [Comments and suggestions to the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035]. (2015). necu.org.ua. Retrieved from http://necu.org.ua/komentari-ta-propozytsiyi-do-proektu-enerhostratehiyi-ukrayiny-2035/ [in Ukrainian].

Voynarenko, M. P. (2015). Rol klasteryzatsii v stratehiiakh instytutsiinoho rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system za umov hlobalizatsii [The role of clusterization in the strategies of institutional development of socio-economic systems under the conditions of globalization]. Proceedings s of the X Plenum of the Board of the Union of Economists of Ukraine and the International Scientific and Practical Conference: Hromadianske suspilstvo i formuvannia novoi paradyhmy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii – Civil society and the formation of a new paradigm of socio-economic development in a globalizing world. (pp. 42-54). V. V. Oskolskoho (Ed.). Kyiv: SEU. [in Ukrainian].

Statisticheskii ezhegodnik mirovoi energetiki, 2015 [Statistical Yearbook of World Energy, 2015]. (n.d.). yearbook.enerdata.ru. Retrieved from http://yearbook.enerdata.html [in Russian].

Nova enerhetychna stratehiia Ukrainy do 2020 roku: bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentsiia [Ukraine's New Energy Strategy for 2020: Security, Energy Efficiency, Competition]. (n.d.). www.razumkov.org.ua. Retrieved from http://www.razumkov.org.ua20(7).pdf [in Ukrainian].

Globalnaia energeticheskaia bezopasnost [Global Energy Security]. (n.d.). Retrieved from http://g8/docs/11.html [in Russian].

Dziadykevych, Yu. V. (2015). Perspektyvy pokrashchennia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy [Prospects for Enhancing Ukraine's Energy Security]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy, 1, 5-11. Retrieved from http://ukr/journal [in Ukrainian].

Mazur, I. M. (2014). Kontseptualni zasady orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky ekonomiky Ukrainy [Conceptual basis of the organizational and economic mechanism for ensuring energy security of the Ukrainian economy]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 4, 67–73 [in Ukrainian].

Sukhodolia O. M. (2016). Enerhetychna infrastruktura: instrumentalnyi vymir vedennia viin novoho pokolinnia [Energy infrastructure: the instrumental dimension of the wars of a new generation Nevoiennyi vymir viin novoho pokolinnia]. Proceedings from international conference: Enerhetychnyi komponent – Energy component. (pp. 42–52). Kyiv: NISD, TsH «Stratehiia KhKhI» [in Ukrainian].

Mykytenko V. V. (2005). Na chomu bazuietsia enerhetychna bezpeka derzhavy [What is the energy security of the state based on]. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3, 41-47 [in Ukrainian]

Shevtsov, A. I., Barannik, V. O., Zemliannyi, M. H., Riauzova, T. V. (2014). Enerhoefektyvnist u rehionalnomu vymiri. Problemy ta perspektyvy [Energy efficiency in the regional dimension]. Dnipropetrovsk: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, Retrieved from http://www.niss.gov.ua/art [in Ukrainian].

Heiets, V. M. (2016). Rozvytok ta vzaiemodiia ekonomichnoi ta enerhetychnoi polityky v Ukraini [Development and interaction of economic and energy policy in Ukraine]. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2, 46–53 [in Ukrainian].

U 2016 rotsi Ukraina zabezpechyla potreby v importovanomu pryrodnomu hazi vykliuchno postavkamy z Yevropy [In 2016, Ukraine provided the demand for imported natural gas exclusively for supplies from Europe]. www.naftogaz.com. Retrieved from http://www.naftogaz.com [in Ukrainian].

Enerhetychna haluz Ukrainy. Pidsumky 2015 roku. Energy industry of Ukraine. Results for 2015]. razumkov.org.ua. Retrieved from http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_ener_gal_pidsumky_2015.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Voynarenko, M. P., & Mykolyuk, O. A. (2017). СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Науковий вісник Полісся, 1(3(11), 29–37. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/113837

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ