ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

Ключові слова:

безпека, екологічна безпека держави, навколишнє середовище, екологія, сталий розвиток

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливість до-слідження питання екологічної безпеки держави є надзвичайно актуальним, адже сучасний стан екологічної ситуації в країні стає небезпечним не тільки для нинішнього, але й для майбутніх поколінь, що несе загрозу подальшому розвитку держави та суперечить принципам сталого розвитку. Постановка проблеми. Проблема екологічної безпеки виходить на перше місце, оскільки вона покликана забезпечити таке використання природних ресурсів, яке сприятиме їх природному відновленню або заміщенню. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, які окреслюють теоретичні підходи до визначення поняття екологічної безпеки, досліджували такі вчені: А. Биков, В. Вернадський, А. Качинський, В. Писарєв, С. Кравченко, С. Пирожков, В. Селіванов та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями недостатньо опрацьовані питання щодо управління екологічною безпекою держави. Постановка завдання. Стаття покликана проаналізувати основні підходи еволюції наукової думки щодо управління екологічною безпекою держави. Виклад основного матеріалу. У статті досліджується поняття екологічна безпека, яке отримало достатньо широке розповсюдження в науковій літературі при цьому його розглядають як важливий елемент національної безпеки. Висновки. Забезпечення екологічної безпеки є одним з основних пріоритетів розвитку суспільства. Ефективно управляти екологічною безпекою можна тільки на основі ретельного вивчення умов формування екологічної небезпеки у певному регіоні.

Біографії авторів

Zhanna Volodymyrivna Derii, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Economics

Iryna Volodymyrivna Lysenko, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Financial and Economic Security

Nataliia Volodymyrivna Lysenko, Chernihiv National University of Technology

Postgraduate at the Department of Theoretical and Applied Economics

Посилання

Shkarlet S. M. (2007). Evoliutsiia katehorii «bezpeka» v naukovomu ta ekonomichnomu seredovyshchi [Evolution category "Safety" in the scientific and economic environment]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn – Formation of Market Relations, 6, 7-12 [in Ukrainian].

Lysenko I. V. (2015). Rol enerhozberihaiuchykh tekhnolohii u zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [The role of energy-saving technologies in ensuring economic safety of Ukraine]. Problems and prospects of economics and management – Problems and Perspectives of Economics and Management, 3, 59-66 [in Ukrainian].

Lysenko N. V. & Lysenko I. V. (2016). Vplyv klasteriv enerhoefektyvnosti na ekolohichnu bezpeku Ukrainy [The impact of energy efficiency on clusters ecological safety of Ukraine]. Proceedings of the V International scientific and practical Internet conference of students and young scientists: Innovatsiinyi rozvytok informatsiinoho suspilstva: ekonomiko-upravlinski, pravovi ta sotsiokulturni aspekty – Innovative development of the information society: economic, managerial, legal and socio-cultural aspects. (pp. 133-136) [in Ukrainian].

Deriy Z. V., Lysenko, N. V. (2015). Ekonomiko-ekolohichni problemy funktsionuvannia rehionalnoho transportu [Economic and environmental problems of regional transport]. Teoretychni ta prykladni aspekty staloho rozvytku: funktsionalnyi, haluzevyi i rehionalnyi vektory – Theoretical and applied aspects of sustainable development: functional, sectoral and regional vectors. S. M. Shkarlet (Ed.). (pp. 243-250). Kyiv: Kondor-Vydavnytstvo [in Ukrainian].

Reimers, N. F. (1990). Prirodopolzovanie slovar-spravochnik [Environmental management: dictionary-handbook]. Moscow: Mysl [in Russian].

Kachynskyi, A. B., Yehorov, Y. V. (2009). Ekolohichna bezpeka Ukrainy: systemni pryntsypy ta metody yii formalizatsii [Environmental safety Ukraine: system principles and methods of formalization]. Natsionalna bezpeka: ukrainskyi vymir – National security: Ukrainian Dimension, 4, 71-79 [in Ukrainian].

Khylko, M. I. (1999). Ekolohichna polityka [Environmental policy]. Kyiv: Abris [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Derii, Z. V., Lysenko, I. V., & Lysenko, N. V. (2017). ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ. Науковий вісник Полісся, 1(3(11), 38–40. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/113839

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ