МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ КОНСЮМЕРИЗМУ

Автор(и)

Ключові слова:

консюмеризм, соціально орієнтована економіка, функції консюмеризму, захист прав споживачів, мультиатрибутна модель

Анотація

Актуальність теми дослідження. Вагоме місце у світовій та вітчизняній практиці регулювання суспільно-економічних відносин посідає проблема реалізації функцій консюмеризму. Вона характеризується певною специфічністю, оскільки лежить на перетині площин соціальної політики держави, зорієнтованої на потреби людини та економіки, спроможної забезпечувати реалізацію цих потреб. Постановка проблеми. Дотримання функцій консюмеризму може бути оцінено аналітично, з урахуванням наявності формальних можливостей для споживача у разі порушення своїх прав звернутися в ту чи іншу організацію. За результатами цієї оцінки можна побудувати споживчу стратегію країни, що характеризує можливості захисту прав споживачів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем функціонування консюмеризму присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема Бремонд Ж., Валєєва Р., Гобсон Дж., Горєлов А., Дочинець Н., Друкер П., Дудла І., Желедана А., Котлер Ф., Куделя Н., Кагал Т., Казакова М., Ліпич Л., Опришка В., Павлова В., Розенберг Л., Хірст Дж., Шаповал М., Шлійка А., Язвінська О. та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження наукових підходів до оцінки результативності консюмеризму в сучасних умовах. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методологічні підходи до визначення рівня виконання функцій консюмеризму. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто та визначено особливості виконання функцій консюмеризму. Досліджений та систематизований методологічний підхід до визначення рівня захисту прав споживачів для окремого товару або послуги. Запропоновано використання моделі мультиатрибутного товару до процесу оцінки захисту прав споживачів, який передбачає оцінку не атрибутів, а того, на скільки при його використанні споживач є захищеним. Обґрунтовано проблеми та перспективні напрями активізації інституту консюмеризму у контексті виконання своїх функцій. Висновки. Результатами дослідження є розроблені заходи щодо оцінки рівня виконання функцій консюмеризму в сучасних ринкових умовах шляхом модифікації моделі мультиатрибутного товару.

Біографії авторів

Inna Yuriivna Gryshova, Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Leading Researcher

Viktoriua Stepanivna Negodenko, International University of Finance

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Accounting and Audit

Tetiana Leonidivna Shestakovska, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Economic Theory

Посилання

Gryshova, I. Yu., Shestakovska, T. L. (2016). Rol konsyumeryzmu v socialno-ekonomichnyh procesah [The role of consumerism in the socio-economic processes]. Naukovi zapysky zakonodavstva Verhovnoi Rady Ukrainy – Scientific notes of legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 75-81 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., Shabatura, T. S., Naumov, O. B. (2016). The capitalization of the brand as a tool for maximizing business value [The capitalization of the brand as a tool for maximizing business value]. Naukoviy vіsnik Polіssya – Scientific bulletin of Polissia, 6, 168-175 [in Ukrainian].

Gryshova, I., Mityay, O., Stoyanova-Koval, S. (2016). The estimation of enterprise trade name competitiveness. Scientific bulletin of Polissia, 6, 85-91 [in English].

Gryshova, I. Yu., & Strielkowski, W. (2016). Ukrainian labour migration in the Czech Republic. Scientific bulletin of Polissia, 8, 224-231 [in Ukrainian].

Gryshova, І. Yu., Yanchuk, A. О., Shestakovska, T. L. (2017). The mechanism for implementing the functions of consumerism in market conditions. Scientific bulletin of Polissia, 9, 93-101 [in Ukrainian].

Laschak, V. (2015). Administratyvne reformuvannja systemy zahystu prav spozhyvachiv yak skladovoi derzhavnoi socialnoi polityky v Ukraini [Administrative reform of consumer protection as part of government public policy in Ukraine]. Zbirnyk naukovyh prats Bukovynskogo universytetu. Ekonomichni nauky – Collection of scientific works of Bukovynian University. Economic Sciences, 11, 13-21 [in Ukrainian].

Dochynets, N. M. (2009). Konsyumeryzm v Ukraini: socialno-ekonomichni realii ta perspektyvy rozvytku [Consumerism in Ukraine: the socio-economic realities and development prospects]. NAN Ukrainy. Instytut regionalnyh doslidzhen [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Gryshova, I. Y., Negodenko, V. S., & Shestakovska, T. L. (2017). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ КОНСЮМЕРИЗМУ. Науковий вісник Полісся, 1(3(11), 62–67. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/114706

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ