ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЕНСІЙНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

соціальний захист, недержавне пенсійне забезпечення, пенсійна програма підприємства, корпоративна пенсія

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах низьких розмірів державних пенсій питання щодо забезпечення достатнього рівня пенсійних виплат за рахунок створених корпоративних пенсійних програм є досить актуальним, оскільки дає можливість стимулювати трудові ресурси та позитивно впливати на імідж суб’єктів господарювання. Постановка проблеми. Незадовільний рівень соціального захисту пенсіонерів, хронічний дефіцит Пенсійного фонду України створили передумови розвитку накопичувального недержавного пенсійного страхування, яке покликане вирішити ряд соціально-економічних проблем країни та сприяти її сталому розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як І. Новікова, Н. Приказюк, О. Руденко, О. Ткач, І. Цюрко, І. Шавриної та інші мали справу з проблемами запровадження та реалізації корпоративного пенсійного страхування на підприємствах усіх форм власності. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Загалом результати досліджень зазначених науковців сприяли вдосконаленню системи недержавного пенсійного забезпечення. Проте не всі економічні та організаційні аспекти проблем корпоративного пенсійного страхування розв’язано повністю, що вимагає подальших досліджень у цій сфері. Постановка завдання. Метою дослідження є визначення завдань корпоративного пенсійного страхування працівників та етапів його реалізації на практиці. Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовано доцільність поєднання державного пенсійного страхування з приватним корпоративним пенсійним забезпеченням. Визначено основні завдання корпоративного пенсійного страхування та їх значення як для найманого працівника, так і для роботодавця. Автором окреслено основні проблеми формування та реалізації корпоративних пенсійних програм на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Висновки. Програми корпоративного пенсійного страхування є альтернативним варіантом соціального захисту найманих працівників. Основними перевагами корпоративних пенсійних програм є мотивація персоналу, інвестування внутрішніх ресурсів, а також підвищення престижу компанії на ринку праці.

Біографія автора

Olena Volodymyrivna Petrushka, Ternopil National Economic University

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Finance named after S. I. Yuryi

Посилання

Moshlyak, O. Korporatyvnye pensionnye prohrammy v motyvatsyy personala [The corporate pension programs are in motivation of personnel]. www.hr-journal.ru. Retrivered from http://www.hr-journal.ru/articles/mp/korporativnye-pensionnye-programmy-v-motivacii-personala.html [in Russian].

Tkach, O. Y. (2007). Pensiyna prohrama pidpryyemstva: dosvid i tekhnolohiya [Pension program of enterprise: experience and technology]. Kyiv: «Pensiyno-aktuarnyy konsultant» [in Ukrainian].

Tsyurko, I. A. (2014). Korporatyvni pensiyni prohramy na pidpryyemstvakh Ukrayiny [The corporate pension programs are at the enterprises of Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 48, 24–29 [in Ukrainian].

Shavryna, Y. V. (2004). Professyonalnye pensyonnye systemy [Professional pension systems]. Moscow [in Russian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Petrushka, O. V. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЕНСІЙНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 1(3(11), 107–110. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/115165

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ