«ПІДПРИЄМНИЦТВО» ЯК КЛЮЧОВА КАТЕГОРІЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ НАУК: ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРИЗМІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

Ключові слова:

підприємництво, економіка, господарське право, юридична наука, економічна наука

Анотація

Актуальність теми дослідження. На підприємництво припадає питома вага обсягу виробництва продукції, з огляду на що вагоме значення інституту підприємництва для суспільства, держави та економіки в цілому є досить очевидним. Постановка проблеми. У статті відображена спроба здійснення порівняльного економіко-правового аналізу категорії «підприємництво». Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналітиці розглядуваних у цій роботі питань присвячується значна увага в економічній та юридичній науці. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В економічній та юридичній науках відсутня єдність думок щодо суті підприємництва, а тому це питання потребує комплексного економіко-правового порівняльного дослідження. Постановка завдання. В роботі відображена порівняльна економіко-правова характеристика підприємництва. Виклад основного матеріалу. Економічні та правові підходи до розуміння підприємництва істотно різняться за своїм змістом. Економічні розкривають економічну сутність підприємництва як особливого виду економічної діяльності та вказують на його творчий, діловий, інноваційний, оригінальний, прибутковий і ризиковий характер. Правові підходи до розуміння підприємництва спрямовані на вияв, розкриття та закріплення юридичних аспектів підприємництва, виходячи із призначення права взагалі. Висновки. Виявлення істотних відмінностей економічної та правової теорій підприємництва слугують підтвердженням тієї обставини, що підприємництво має складну природу та різні сторони, у т.ч. економічні та юридичні. При цьому при осмисленні категорії «підприємницька діяльність» є необхідним враховувати всі аспекти його сутності та змісту, що дозволить забезпечити комплексність погляду, а тому й всебічне пізнання природи відповідної категорії.

Біографія автора

Andriy Mykhailovych Aparov, Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich-Sahaydachni

Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department оf Commercial and Transport Law

Посилання

Smolyn, H. V. (2012). Derzhavne rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti [State regulation of economic activities]. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs [in Ukrainian].

Belykh V. S. (2010). Pravovoe rehulyrovanye predprynymatelskoi deiatelnosty v Rossyy [Legal regulation of entrepreneurial activity in Russia]. Moscow: Prospect [in Russian].

Shevchenko, L. S. (2008). Osnovi ekonomichnoyi teoriyi [Fundamentals of Economic Theory]. Kharkov: Pravo [in Ukrainian].

Chuhno, A. A., Eschenko, P. S., Klimko G. N. et al. (2001). Osnovi ekonomichnoyi teoriyi [Foundations of economic theory]. Kyiv: Vischa shk. [in Ukrainian].

Biletska, L. V., Biletskiy, O. V., Savich, V. I. (2009). Ekonomichna teoriya (Politekonomiya. Mikroekonomika. Makroekonomika) [Economic theory (Political economy. Microeconomics. Macroeconomics]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literaturi [in Ukrainian].

Bazilevich, V. D. et al. (2007). Ekonomichna teoriya: politekonomiya [Economic theory: political economy]. Kyiv: Znannya-Pres [in Ukrainian].

Ryzhykov, V. V., Pankov, V. A., Rovenska V. V., Pidhora, Ye. O. et al. (2005). Ekonomika pidpryiemstva [Business enterprises]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Slovo» [in Ukrainian]

Varnalii Z. S. (2002). Osnovy pidpryiemnytstva [Fundamentals of Entrepreneurship]. Kyiv: Znannya-Pres [in Ukrainian].

Haivoronskyi, V. M., Zhushman, V. P., Pohoretska, N. V. (2005). Hospodarske pravo Ukrainy [Commercial Law of Ukraine]. V. M. Haivoronskoho, V. P. Zhushmana (Eds.). Kharkov: Pravo [in Ukrainian].

Popondopulo, V. F. (1994). Pravovoi rezhym predprynymatelstva [Legal regime of entrepreneurship]. Moscow: Saint Petersburg: Publishing House of S.-P. University [in Russian].

Busyhyn, A. V. (1998) Predprynymatelstvo [Entrepreneurship]. Moscow [in Russian].

Mamutov, V. K. (1994). Kodifikatsiia khoziaistvennogo zakonodatelstva Ukrainy v novikh ekonomicheskikh usloviiakh [Codification of economic legislation of Ukraine in the new economic conditions]. Gosudarstvo i pravo – State and Law, 6 [in Russian].

Smolyn, H. V. (2008). Hospodarske pravo Ukrainy. Zahalna chastyna [Commercial Law Ukraine. A common part]. Lviv: Liha – Pres [in Ukrainian].

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Supreme Council of Ukraine], 18 (2003). [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Aparov, A. M. (2017). «ПІДПРИЄМНИЦТВО» ЯК КЛЮЧОВА КАТЕГОРІЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ НАУК: ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРИЗМІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ. Науковий вісник Полісся, 1(3(11), 111–116. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/115168

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ