капітал; креативність; креатогенна формація; креативна економіка; особистість, твор-чість

Автор(и)

Ключові слова:

корупція, відмивання грошей, легалізація коштів, тіньова економіка

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливість дослідження проблеми корупції і легалізації відмивання грошей пояснюється необхідністю розробки ефективних заходів протидії цим процесам у сучасних економічних умовах в Україні. Постановка проблеми. Потребують вивчення способи відмивання грошових коштів, що використовуються у вітчизняній практиці з метою пошуку шляхів мінімізації їх використання. Заслуговує на увагу огляд стану корупції в Україні та виявлення напрямів протидії подальшому розвитку цього явища у вітчизняній економічній системі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вітчизняних вчених, як С. А. Буткевич, П. Т. Гега, О. О. Куришко, Р. Ф. Максимчук, О. Д. Маркєєва, Н. А. Орловська, Б. В. Романюк, Т. Л. Сироїд, Д. О. Гарбазей, І. М. Тохтарова, С. В. Якимова та зарубіжних дослідників, на кшталт М. Леві, П. Рейтер, Л. Вега, Х. Андраде, А. Олів’єра, П. ван Дюн, Д. Чайкін, Дж. Шерман, А. Браун, Ф. Віллямс, Д. Фендо, Л. Драгос, Дж. Волкер, Б. Унгер заклали основи для дослідження проблем корупції і легалізації відмивання грошей і пошуку шляхів запобігання та протидії їм. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проблеми корупції і легалізації відмивання грошей не втрачають своєї актуальності з огляду на постійну трансформацію форм та способів здійснення цих процесів, протидіяти яким традиційними методами не видається можливим. Постановка завдання. Стаття покликана конкретизувати сучасні способи вчинення корупційних дій і легалізації відмивання грошей в Україні та розкрити перспективні напрями боротьби з цією проблемою на теренах вітчизняної економіки. Виклад основного матеріалу. У статті наведено дані щодо поточного стану проблеми корупції в Україні. Визначено інструменти та механізми легалізації незаконних доходів. Окреслено зарубіжний досвід боротьби з явищем корупції. Запропоновано напрями мінімізації корупції та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, у вітчизняній практиці. Висновки. Проблеми корупції і легалізації відмивання грошей є характерними для України, яка із решти держав світу демонструє один із найбільших рівнів схильності до сприйняття явища корупції як норми економічного життя. Корупція у багатьох випадках є приводом до відмивання грошей або одним із елементів цього процесу. Тому завдання протидії корупції та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, має розв’язуватись комплексно, і вирішення першої із зазначених проблем без роботи у площині вирішення другої, не дасть бажаного позитивного ефекту.

Біографії авторів

Iryna Heorhiivna Honcharenko, Cherkasy State Technological University

Doctor of Sciences in State Management, Associate Professor, Head of Finance Department

Olena Yuriivna Berezina, Cherkasy State Technological University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Finance

Anna Mykhailivna Shevchenko, Cherkasy State Technological University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance

Посилання

Butkevych, S. A. (2013). Lehalizatsiia zlochynnykh dokhodiv i koruptsiia: realni ta potentsiini zahrozy [Legalization of criminal incomes and corruption: real and potential threats]. Pravnychyi chasopys Donetskoho universytetu – Legal Journal of Donetsk University, 2, 135-142 [in Ukrainian].

Gega, P. T. (2013). Shchodo stanu zapobihannia ta protydii lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, i finansuvanniu teroryzmu v Ukraini [On prevention and counteraction of illegal money laundering legalization (laundering) and financing of terrorism]. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) – Fighting Organized Crime and Corruption (theory and practice), 3, 13-20 [in Ukrainian].

Kuryshko, O. O. (2013). Analiz svitovoho dosvidu u sferi protydii lehalizatsii dokhodiv, otrymanykh zlochynnym shliakhom, u konteksti mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini [Analysis of international experience in the sphere of counteraction to legalization of illegal funds in the context of the possibilities for its use in Ukraine]. Finansovyi Prostir – Financial space, 2, 8-15 [in Ukrainian].

Maksymchuk, P. F. (2013). Problemy lehalizatsii dokhodiv v suchasnykh umovakh [The problem of money laundering legalization under modern conditions]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii – Economy. Management. Innovation, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_49 [in Ukrainian].

Markieeva, O. D. (2008). Podolannia koruptsii v Ukraini: problemni pytannia [Fighting corruption in Ukraine: areas of concern]. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) – Fighting Organized Crime and Corruption (theory and practice), 18, 142-152 [in Ukrainian].

Orlovska, N. A. (2003). Deiaki pytannia lehalizatsii (vidmyvannia) dokhodiv ta inshoho maina, oderzhanykh zlochynnym shliakhom [Some issues of laundering legalization and other illegal property]. Aktualni problemy derzhavy i prava – Urgent problems of the state and law, 21, 216-221 [in Ukrainian].

Romanyuk, B. V. (2010). Svitovyi dosvid stvorennia ta funktsionuvannia instytutsii z poperedzhennia ta borotby z koruptsiieiu [World experience of creation and functioning of institutions on prevention and combating corruption]. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) – Fighting Organized Crime and Corruption (theory and practice), 22, 3-12 [in Ukrainian].

Suroid, T. L., Garbazei, D. O. (2015). Mizhnarodnopravova protydiia lehalizatsii dokhodiv, oderzhanykh vid pravoporushen, poviazanykh iz koruptsiieiu [International legal anti-money laundering obtained from offenses related to corruption]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Bulletin of Kharkov National University of Internal Affairs, 1, 95-104 [in Ukrainian].

Tohtarova, I. M. Lehalizatsiia (vidmyvannia) «brudnykh» hroshei v Ukraini yak koruptsiinyi skladnyk [Legalization (laundering) of "dirty" money in Ukraine as a corruption component]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia – Bulletin of the Customs Academy. Series: Public administration, 1, 126-131 [in Ukrainian].

Yakimova, S. V. (2013). Protydiia ta zapobihannia lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, yak zlochynu, shcho mistyt oznaky koruptsii (z ohliadu na mizhnarodni rekomendatsii) [Combating and prevention of the legalization (laundering) of funds from crime as a crime that has signs of corruption (in view of the guidelines)]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. seriia yurydychna – Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. Law series, 3, 362 – 369 [in Ukrainian].

Levi, M., Reuter, P. (2006). Money Laundering. Retrieved from http://faculty.publicpolicy.umd.edu/sites/ default/files/reuter/files/levi_and_reuter.pdf [in English].

Veiga, L., Andrade, J., Oliveira, A. (n.d.). Money laundering, corruption and growth: an empirical rationale for a global convergence on anti-money laundering regulation. Retrieved from http://www.anpec.org.br/encontro2006/ artigos/A06A072.pdf [in English].

Duyne, P., Maljević, A., Antonopoulos, G., Harvey, J., Lampe, K. (2015). The relativity of wrongdoing: corruption, organised crime, fraud and money laundering in perspective. Retrieved from http://www.petrusvanduyne.nl/ files/The%20Relativity%20of%20wrongdoing-promo.pdf [in English].

Chaikin, D., Sharman, J. C. (2009). The Corruption-Money Laundering Nexus. Retrieved from http://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9780230622456_2 [in English].

Sharman J. C., Chaikin, D. (2009). Corruption and Anti-Money-Laundering Systems: Putting a Luxury Good to Work. Governance, 22(1), 27–45 [in English].

Brown, A. (2007). Money laundering: The third directive. Accountancy Ireland, 39(5), 7-10 [in English].

Williams, P. (n.d.). Crime, Illicit Markets, and Money Laundering. Retrieved from http://carnegieendowment.org/pdf/files/mgi-ch3.pdf [in English].

Fendo, J. (1999). Attacking the Tools of Corruption: The Foreign Money Laundering Deterrence and Anticorruption Act of 1999. Fordham International Law Journal, 23(5), 1540-1576 [in English].

Rădulescu, D. L. (2010). The Concept of Money Laundering in Global Economy. International Journal of Trade, Economics and Finance, 1(4), 354-360 [in English].

Walker, J., Unger, B. (2009). Measuring Global Money Laundering: "The Walker Gravity Model". Review of Law & Economics, 5(2), 821-853 [in English].

Corruption perceptions index 2016. (2017). Retrieved from http://www.transparency.org/news/feature/ corruption_perceptions_index_2016#table [in English].

Typolohichni doslidzhennia Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrainy za 2016, 2015, 2014 roky [Typological Study of the State financial monitoring of Ukraine by 2016, 2015, 2014]. (2017). Kyiv [in Ukrainian].

Bureau Of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (2016). International Narcotics Control Strategy Report (INCSR). Retrieved from https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol2/253436.htm [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Honcharenko, I. H., Berezina, O. Y., & Shevchenko, A. M. (2017). капітал; креативність; креатогенна формація; креативна економіка; особистість, твор-чість. Науковий вісник Полісся, 1(3(11), 127–135. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/115261

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ