ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗА УМОВИ УЧАСТІ КРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГРУПОВАННЯХ

Автор(и)

Ключові слова:

глобалізаційні процеси, інтеграція, інтеграційні утворення, державне управління, функції державного регулювання

Анотація

Актуальність теми дослідження. Глобалізаційні процеси вимагають переосмислення функцій держави. Міжрегіональні об’єднання впливають на всі основні сфери, які традиційно регулюються державою, що може мати як позитивні так і негативні наслідки. Постановка проблеми. В умовах глобалізації зростає значення регіональних утворень, наднаціональних інститутів, здатних впливати на всі сфери життєдіяльності окремої країни. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню даних процесів присвячені праці таких вчених як: С. Боринець, Р. Войтович, І. Грицяк, Ю. Ковбасюк, Ю. Козак, В. Колесов, Е. Лукашева, П. Мазурок, І. Матюшенко, А. Праневич та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребують детальнішого розгляду та подальшого дослідження деякі аспекти оцінки впливу інтеграційних утворень на стан державного регулювання і питання трансформації функцій держави. Постановка завдання. Метою статті є дослідження трансформації регуляторних функцій держави за умов посилення глобалізаційних процесів і участі країни в інтеграційних угрупованнях. Виклад основного матеріалу. Досліджуються питання трансформації функцій державного регулювання в умовах глобалізації і посилення інтеграційних процесів. Ці процеси є об’єктивними і обумовлені прагненням країн до розширення економічних, соціальних, інвестиційних та інших можливостей. На прикладі ЄС розглянуто обмеження та особливості реалізації основних функцій, що традиційно виконує держава. Оскільки інтеграційні процеси набувають нових форм, можна прогнозувати подальшу трансформацію функцій державного регулювання. Висновки. В умовах глобалізації роль держави кардинально змінюються. Виникають протиріччя через неспівпадіння інтересів окремої країни і наднаціональних структур, необхідність делегування певних регуляторних функцій, складнощі щодо підтримки єдиного темпу розвитку всіх країн-членів угрупування.

Біографія автора

Oleg Mykolayovych Chechel, National academy of managerial staff of culture and arts

Doctor of Public Administration, Professor at the Department of public administration and human sciences

Посилання

Volynets, V. (2013). Zabezpechennya mizhnarodnoyi integratsiyi ta spavpratsi yak fuktsiya suchasnoi ukrainskoi derzhavy: pravovi aspekty [Ensuring international integration and cooperation as a function of the modern Ukrainian state legal aspects]. Yurydychna Ukraina – Law of Ukraine, 2, 8–14 [in Ukrainian].

Kaminska, T. V. (2011). Osoblyvosti mizhnarodnoyi ekonomichnoyi integratsiyi na suchasnomu etapi globalizatsii [Features of international economic integration at the current stage of globalization]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: Seriia: Ekonomika – Scientific Bulletin of the Uzhgorod University, Series: Economy, 33 (1), 122–127 [in Ukrainian].

Sytnik, I. V. (2009). Regionalni integratsiyni obyednannya: pedumovy i zavdannya stvorennya [Regional integration associations: background and task creation]. Problemy i perspektivy razvitiia sotrudnichestva mezhdu stranami Iugo-Vostochnoi Evropy v ramkakh Chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva i GUAM – Problems and prospects of development of cooperation between countries of South Eastern Europe within the Black Sea economic cooperation and GUAM, 1, 323–328 [in Ukrainian].

Pranevich, A. A. (2016). Integratsyonnye obedineniya stran: problemy I factory konkurentnoy ustoychivosti v sovremennoy mirovoy economike [Integration associations of countries: problems and factors of competitive stability in the modern world economy]. Belorusskii ekonomicheskii zhurnal – Belarusian Economic Journal, 1, 4–21 [in Russian].

UNCTAD handbook of statistics 2016. (2016). Retrieved from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary-/tdstat41_en.pdf [in English].

Yakovyuk, I. V. (2013). Realizatsiya derzhavnogo suverenitetu v umovah chlenstva v Evropeyskomu Souzi [Implementation of national sovereignty in terms of membership in the European Union]. Derzhavnyi suverenitet v umovakh yevropeiskoi intehratsii – State sovereignty in terms of European integration. Yu. P. Bytyak, I. V. Yakovyuk (Eds.). (pp. 176–229) [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu. V., Vashchenko, K. O., Surmin, Yu. P. et al. (2013). Modernizatsiya derzhavnogo upravlinnya ta evropeyska integratsia Ukrainy [Modernization of Public Administration and European Integration of Ukraine]. Yu. V. Kovbasiuk (Ed.). Kyiv: NAPA [in Ukrainian].

Butorina, O. V. (Ed.). (2011). Evropeyskaya integratsyya [European integration]. Moscow: Publishing House «Business Literature» [in Russian].

Matyushenko, I. Yu., Berenda, S. V., Reznikov, V. V. (2015). Evrointegratsyya Ukrainy v systemi mizhnarodnoyi ekonomichnoyi integratsiyi [European integration of Ukraine in the international economic integration]. Kharkiv: KNU Karazin [in Ukrainian].

EU budget 2015 Financial report. (2016). European commission. Retrieved from http://ec.europa.eu/budget-/financialreport/2015/lib/financial_report_2015_en.pdf [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Chechel, O. M. (2017). ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗА УМОВИ УЧАСТІ КРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГРУПОВАННЯХ. Науковий вісник Полісся, 1(3(11), 145–151. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/115269

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ