РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Alina Yuriivna Yakymchuk, Andriy Mykolaiovych Valyukh, Liudmila Mykolaivna Akimova

Анотація


Актуальність теми дослідження. Стійке зростання і підвищення рівня життя можуть бути отримані тільки за рахунок збільшення продуктивності і впровадження нових і поліпшених продуктів і послуг, які успішно конкурують на світовому ринку. Це особливо актуально в сфері охорони навколишнього середовища. Постановка проблеми. Вивчення екологічних інновацій в регіонах, знаходження нових способ стимулювання українських компаній щодо реалізації інновацій у регіонах. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інновації як основа економічного розвитку завжди становили інтерес для дослідників (Едісон H., Алі Н., Торкар Р., Хейне П., Боеттк П., Причітко Д., Струмський Д., Лобо Д.; Тейнтер Д., Гордон Р.) і багато інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Постановка завдання. Вчені переважно розглядали класичну теорію інновацій. Але інновації мають регіональні специфікації. Їх слід розглядати окремо для кожного регіону. Метою дослідження є обґрунтування всіх цих характеристик та їх включення до інноваційного процесу. Виклад основного матеріалу. У даній роботі основні аспекти інноваційної діяльності було зроблено на прикладі Рівненської області. Кількість персоналу наукових організацій зменшилася майже в десять разів у порівнянні з даними 2015 г. Найбільш важливим є впровадження інноваційної продукції в промисловому комплексі Рівненській області, оскільки ці підприємства виділяють найбільш шкідливі речовини - свинець, ртуть, азот, вуглекислий газ і інші. Висновки. Запропоновано такі заходи: 1. Поєднувати кількісні та якісні методи дослідження в економіці інновацій, наприклад огляд статистики розвитку кластера, доповнених опитуваннях вигодонабувача, а також бенефіціарів і зацікавлених сторін, які можуть бути використані для розробки тематичних досліджень, як кластерних взаємодій в інноваційній діяльності; 2. Спиратися на досвід кластерних практиків, науковців та осіб, що визначають політику впровадження інновацій; 3. Відображати реалістичний бюджет і вплив кластерних втручань з точки зору методологічної та науково-дослідних економічних інструментів в інноваційній діяльності.

Ключові слова


інновації; регіональна стратегія; регіональні програми

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Innovation Performance Review of Ukraine. United Nations Economic Commission for Europe New York and Geneva, 2013 (n.d.). www.unece.org. Retrieved from http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp7.pdf/ [in English].

Statystychnyi shchorichnyk Rivnenskoi oblasti [Statistical Yearbook of Rivne Region]. (2015). Rivne, Departament statystyky v Rivnenskii oblasti [in Ukrainian].

Evaluation of Innovation Activities Guidance on methods and practices. (n.d.). European Commission, Direc-torate-General for Regional Policy. Retrived from http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm#1 [in English].

Edison, H., Ali, N. B., Torkar, R. (2013). Towards innovation measurement in the software industry. Journal of Systems and Software 86(5), 1390–1407. Retrived from http://www.torkar.se/resources/jss-edisonNT13.pdf [in English].

Heyne, P., Boettke, P. J., Prychitko, D. L. (2010). The Economic Way of Thinking (12th ed.). NJ: Prentice Hall [in English].

Rubin, T. H., Aas, T. H., Stead, A. (2015). Knowledge flow in Technological Business Incubators: Evidence from Australia and Israel. Technovation, 41–42, 11–24. [in English].

West, M. A. (2002). Sparkling fountains or stagnant ponds: An integrative model of creativity and innovation implementation in work groups. Applied Psychology: An International Review, 51(3), 355–387. [in English].

Anthony, S. D., Johnson, M. W., Sinfield, J. V., Altman, E. J. (2008). Innovator’s Guide to Growth: Putting Disruptive Innovation to Work. Boston, Harvard Business School Press [in English].

Strumsky, D., Lobo, J., Tainter, J. A. (2010). Complexity and the productivity of innovation. Systems Research and Behavioral Science, 27(5), 496–509 [in English].

Gordon, R. J. (2012). Is U.S. Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds. National Bureau of Economic Research [in English].

Site of Bill & Melinda Gates Foundation and Grand Challenge Partners Commit to Innovation with New Investments in Breakthrough Science. Gatesfoundation.org. Retrieved from https://www.gatesfoundation.org/ [in English].

Europe 2020 indicators - research and development. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_research_and_development [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM