ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

Автор(и)

Ключові слова:

управління, персонал, атестація, моніторинг, оцінка, кваліфікація, ділові і особистісні якості

Анотація

Актуальність теми дослідження. Управління персоналом в кримінально-виконавчій системі є процесом, який обумовлений специфічними особливостями пенітенціарного відомства, та завданнями визначеними на сучасному етапі реформування. Досягнення стратегічних і тактичних цілей, можливе лише за умови оцінки професійних здібностей, особистісних якостей та перспектив зростання працівників. Постановка проблеми. Завдання ефективного управління персоналом забезпечується ефективною системою його оцінки та атестації. Наявність недоліків в організації процесу оцінки персоналу, є фактором, що впливає на ефективність функціонування кримінально-виконавчої системи. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми пов’язані з оцінкою ділових та особистісних якостей персоналу розглянуто у працях закордонних та вітчизняних вчених Д. Аакера, А. Антонюка, С. Гончарова, Дж. Грейсона, О. Захарова, К. Ковальчука, Ф. Стремнікова, А. Кібанова та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значну теоретичну розробку даної проблеми, відсутній єдиний підхід до розуміння цінності персоналу в стратегічному розвитку кримінально-виконавчої системи . Постановка завдання. Стаття присвячена дослідженню системи оцінки ділових характеристик особистісного розвитку персоналу кримінально-виконавчої системи. Виклад основного матеріалу. В умовах реформування пенітенціарного відомства актуальною є розробка ефективної системи оцінки персоналу, що дозволяє виявити ступінь відповідності професійних, ділових та особистісних якостей працівника. З метою оптимізації системи управління персоналом пропонується запровадження моніторингу активності менеджерів, що передбачає оцінку кваліфікації, потенціал зростання та аналіз інноваційної активності. Висновки. Запропонована система дозволяє оцінити рівень кваліфікації атестованого і вільнонайманого персоналу кримінально-виконавчої системи, та визначити цінність співробітника для пенітенціарного відомства країни.

Біографія автора

Oksana Gryhorivna Goncharenko, Academy of State Penitentiary Service

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Humanitarian and Socio-Economic Disciplines

Посилання

Aaker, D. A. (2002). Strategicheskoe ryinochnoe upravlenie [Strategic market management]. Saint Petersburg: Piter [in Russia].

Antonyuk, V. P. (2007). Formuvannya ta vikoristannya lyudskogo kapitalu v Ukraini: sotsialno-ekonomichna otsinka ta zabezpechennya rozvitku: monografIya [The formation and use of human capital in Ukraine: the socio-economic assessment and provision]. Donetsk, NAN UkraYini. In-t ekonomIki promislovosti [in Ukrainian].

Goncharova, S. Y. (2010). Formuvannya efektivnoi sistemi motivatsii na osnovi KRI [Formulation of the effective system of motivation on the basis of KRI]. Upravlinnia rozvytkom – Development management, 82, 34-39. [in Ukrainian].

Greyson, J., Dell, K. (1991). Amerikanskiy menedzhment na poroge [American management on the threshold of the ХХ1 century]. Moscow [in Russian].

Zaharova, O. V. (2010). Upravlinnya investuvannyam v lyudskiy kapital: metodologIya, otsInka, planuvannya [Management of investment in human capital: methodology, evaluation, planning]. Donetsk: «DVNZ DonNTU» [in Ukrainian].

Zaharova, O. V. (2011). Motivatsionnaya sostavlyayuschaya investirovaniya v chelovecheskiy kapital [Motivational component of investing in human capital]. Marketing i menedzhment innovatsiy – Marketing and innovation management, 3, 195-200 [in Russian].

Kovalchuk, K. F. (Eds.). (2004). Innovatsiyniy rozvitok ta lyudskiy potentsial: otsInka ta stimulyuvannya: monografIya [Innovation and development of human resources: assessment and promotion]. Dnipro: Sistemni tehnologii [in Ukrainian].

Stermikov, F. F. (2007). Nanoekonomika – ishodnyiy punkt formirovaniya stoimosti blaga: monografiya [Nanoeconomy is the starting point of value creation]. Moscow: Ekonomicheskie nauki [in Russian].

Kybanov, A. Ya. (2006). Upravlenie personalom organizatsii [Personnel management of the organization]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Goncharenko, O. G. (2018). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ. Науковий вісник Полісся, 2(3(11), 8–12. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/116442

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ