МОДЕЛІ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ

Автор(и)

Ключові слова:

корпорація, методи управління, механізм, моделі управління, організаційно-економічний механізм, управління

Анотація

Актуальність теми дослідження. У ринкових умовах усе більшого значення набуває саме організаційно-економічний механізм управління, застосування якого обумовлено тим, що він ґрунтується на об’єкті і суб’єкті управління, залишаючи за ними свободу вибору господарських рішень. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення сутності та структури механізму управління, структуризації та формування організаційно-економічного механізму управління компанією вивчались багатьма вітчизняними та закордонними авторами, серед яких: Л. І. Абалкін, І. В. Алексєєв, О. І. Волков, І. О. Галіца, О. М. Гребешкова, М. Г. Грещак, І. І. Грузнов, М. П. Денисенко, О. К. Добикіна, Л. Є. Довгань, С. А. Жданов, В. І. Захарченко, С. В. Касьянюк, О. В. Кендюхов, Н. М. Корсікова, та багато інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вивчення літературних джерел, узагальнення досвіду управління вітчизняними підприємствами в сучасних умовах свідчить про недосконалість існуючих механізмів ефективного управління корпорацією в контексті динаміки її розвитку. Постановка завдання. Користуючись функціонально-цільовою схемою взаємодії функціональних підсистем корпорації, а також моделлю, методами та організаційно-економічними інструментами управління, сформувати адекватний механізм, що забезпечує підвищення ефективності корпорацій за рахунок різних джерел удосконалення діяльності. Викладення основного матеріалу. Стаття розкриває економічні мотиви зваженого підходу до побудови ефективного організаційно-економічного механізму управління корпорацією. Побудовано ефективну модель корпоративного управління та проаналізовано основні етапи, методи та інструменти організаційно-економічного механізму управління корпорацією. Висновки. Ефективно побудований організаційно-економічних механізм управління корпорацією вирішує наступні завдання такі як: забезпечення ефективної праці; здійснення оцінки рівня ефективності підрозділів і корпорації в цілому; забезпечення оптимального вибору напрямку вдосконалення корпорації; забезпечення інноваційного розвитку корпорацій.

Біографії авторів

Viktoriia Viktorivna Bokovets, Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics

Nataliia Leonidivna Zamkova, Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Philosophy, Associate Professor, Director of the Institute, Department of Philosophy and Economic Theory, Vinnytsia Institute of Trade and Economics

Посилання

Bokovets, V. V. (2015). Analiz teoretychnykh pidkhodiv do vyznachennya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnya korporatsiyeyu [The Analysis of theoretical approaches to the determination of organizational and economic mechanism of corporation’s management]. Ekonomika: realiyi chasu – Economy: realities of time, 20, 123–128 [in Ukrainian].

Bokovets, V. V., Ilchuk I. V. (2015). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya korporatsiyamy [Organizational and economic mechanism of corporation's management]. Proceedings from VIII International scientific and practical Internet conference: «Tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku nauky i osvity v umovakh hlobalizatsiyi – Trends and Prospects for the Development of Science and Education in a Globalizing Environment». (pp. 59–60). Pereiaslav–Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Kendyukhov, O. V. (2004). Sutnist i zmist orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnya intelektualnym kapitalom pidpryyemstva [The essence and content of organizational and economic mechanism of enterprise's intellectual capital management]. Ekonomika Ukrayiny – Ukraine economy, 2, 33–41 [in Ukrainian].

Korsikova, N. M. (2009). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstva v suchasnykh umovakh [Organizational and economic mechanism of innovative development's management of and enterprise in modern terms]. Ekonomika kharchovoyi promyslovosti – The economy of the food industry, 3, 8–11 [in Ukrainian].

Polozova, T. V., Ovsyuchenko, T. V. (2005). Sutnist orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu funktsionuvannya pidpryyemstv promyslovosti [The essence of organizational and economic mechanism of industiral enterprise's functioning]. Visnyk MSU: ekonomichni nauky. – MSU Bulletin: Economic Sciences, 9(1–2), 63–65 [in Ukrainian].

Cherpak, A. Ye. (2007). Sutnist ta skladovi orhanizatsiynoho ta ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnya korporatsiyamy [The essence and components of organizational and economic mechanism of corporatios' management]. Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny – Strategy of economic development of Ukraine, 20–21, 131–137. A. P. Nalyvayko (Ed.). [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Bokovets, V. V., & Zamkova, N. L. (2018). МОДЕЛІ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ. Науковий вісник Полісся, 2(3(11), 61–65. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/116803

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ