ВІДМІННОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

ISO 9001, 2015, 2008, система управління якістю, ризик, процес

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації бізнесу та торгівлі, коли навіть поняття «криза» набуває світового характеру, прагнення до постійного зростання і розвитку стає найбільш важливим і першочерговим. У зв’язку з цим, останнім часом, виникають питання про більш ефективне, раціональне управління, сертифікацію, системи управління якістю, в тому числі стандарт ISO 9001. Постановка проблеми. Якість і кількість продукції є найважливішими показниками кінцевого результату діяльності підприємства. Тому слід мати на увазі стратегічне значення вирішуваних завдань: не тільки організаційно-управлінські, економічні, технічні, виробничо-споживчі боку проблеми, а й моральні, соціальні і політичні аспекти. Проблема підвищення якості повинна стати державним пріоритетом. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії, методології та історії розвитку управління якістю продукції зробили відомі вчені: А. Глічев, М. Круглов, І. Крижанівський, О. Лосицький, Т. Корнєєва, Е. Коротков, А. Фейгенбаум, Г. Тагуті, Э. Шилінг, Х. Вадсвордт, Т. Сейфі, Ю. Ребрін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час недостатньо наукових праць висвітлюють особливості впровадження систем управління якістю на основі нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Потребують дослідження нові вимоги, визначені даним стандартом, а також його відмінності від попередньої версії. Постановка завдання. Дослідження особливостей нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015, порівняння його з попередньою редакцією ISO 9001:2008 та виділення ключових відмінностей. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто особливості впровадження стандарту ISO 9001: 2015. Проведено порівняльну характеристику між версіями стандарту 2008 року та 2015 року. Встановлено, що основні відмінності стосуються: принципів менеджменту якості, структури стандарту, термінів та визначень, вимог стандарту. Висновки. Сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001 не гарантує якості виробленої продукції або наданої послуги. Оформлення та отримання сертифікату ISO 9001 служить в якості своєрідного інструменту довіри.

Біографії авторів

Olha Ivanivna Harafonova, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Management

Ganna Volodymyrivna Zhosan, Kherson National Technical University

Candidate of Economic Sciences, Assistant, Assistant at the Department of Management and Marketing

Roman Vasylovych Yankovoi, Kyiv Institute of Business and Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Management and Administration

Посилання

The ISO Survey of Certifications – 2013. Switzerland: ISO. (2013). www.iso.org. Retrieved from http://www.iso.org/iso/home-/standards/certification/isosurvey.htm?certificate=ISO%209001&countrycode=UA#countrypick [in English].

Vitkin, L., Borysenko, M., Hlukhova, O. I., Karandieiev, K. H. (2012). Evoliutsiia systemy upravlinnia yakistiu vyshchoho navchalnoho zakladu [Evolution of the quality management system of a higher educational institution]. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist – Standardization, certification, quality, 3, 40-45 [in Ukrainian].

Croft, N. H. (2012). ISO 9001:2015 – perspektivy razvitiia standartov upravleniia kachestvom na sleduiushchie 25 let [ISO 9001:2015 and beyond - Preparing for the next 25 years of quality management standards]. Retrieved from http://www.iso.org/iso/ru/news.htm?refid=Ref1633 [in English].

Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy [Quality management systems. Requirements]. (2009). (ISO 9001:2008, IDT): DSTU ISO 9001:2009 from 1st September 2009 to replace DSTU ISO 9001:2001. Kyiv: Derzhspozhyvstandart of Ukraine [in Ukrainian].

Ezrakhovich, A., Dzedik, V., Bannykh, Iu. (2014). Novaia versiia ISO 9001:2015 [New version of ISO 9001:2015]. Metody menedzhmenta kachestva – Quality management methods, 7, 33-36. Retrieved from http://www.rusregister.ru/upload/MMK_07_2014_2s%20одна%20статья.pdf [in Russian].

Chaika, I. I. (2014). Standart ISO 9001:2015. Chto nas ozhidaet? [Standard ISO 9001: 2015. What awaits us?]. Sertifikatsiia – Certification, 2, 8-11. Retrieved from http://qualityguild.center.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/572 [in Russian].

Quality management principles Switzerland: ISO. (2015). www.iso.org. Retrieved from http://www.iso.org/iso/ru/qmp_2012.pdf [in English].

International standard Risk-management – Principles and guidelines ISO 31000:2009. (2009). Switzerland : ISO copyright office [in English].

Burbela, O. V., Shalahai, Yu. O. (2011). Rozvytok system upravlinnia yakistiu produktsii v Ukraini [Development of Quality Management Systems in Ukraine]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 49, 55-59 [in Ukrainian].

Levkulych, V. V. (2012). Zovnishni ta vnutrishni faktory vplyvu na zabezpechennia ta pokrashchennia yakosti produktsii [External and internal factors of influence on maintenance and improvement of product quality]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seria Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series Economics, 36, 187–193 [in Ukrainian].

Groot, T., Selto, F. H. (2013). Advanced management accounting. Harlow: Pearson [in English].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ