МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

економічна модель, економічний розвиток, євроінтеграція, підприємство, адаптація

Анотація

Актуальність теми дослідження. Необхідність удосконалення моделі економічного розвитку зумовлена інтенсивним розвитком інтеграційних процесів світового господарства, що поступово набувають ознак системності та динамізму, антагонізму й асиметрії, наслідки вигід і ризиків яких нерівномірно імплементується в національній та підприємницькій площинах. Постановка проблеми. Доцільним є удосконалення моделі економічного розвитку з метою підвищення здатності підприємства більш ефективно й адекватно реагувати на євроінтеграційні процеси. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні рекомендації щодо економічного розвитку підприємств обґрунтовані в працях С. Б. Алексєєва, М. М. Будніка, І. Ю. Гришової, В. В. Дубчака, А. В. Козаченка, С. А. Кравченка, Л. М. Кузьменка, В. П. Стасюка, Є. В. Чиженькова. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Разом з цим, потребують посиленої уваги питання щодо удосконалення моделі економічного розвитку, яка б відповідала вимогам євроінтеграційних процесів. Постановка завдання. Стаття покликана розкрити особливості й структурувати складові моделі економічного розвитку в умовах євроінтеграції. Виклад основного матеріалу. Ключова ідея обгрунтування моделі економічного розвитку грунтується на трьох головних домінантах: підприємство - це відкрита складна система, якій притаманні стохастичні ознаки; взаємозв'язок і взаємозалежність від зовнішнього нестабільного бізнес-оточення, складових, підблоків і в цілому всієї системи; стратегією економічного розвитку підприємства є забезпечення сталості, безпеки та здатності адаптуватися до євроінтеграційних викликів. Висновки. Ефективне поєднання теоретико-методологічних аспектів економічного розвитку підприємства окреслюють авторський підхід щодо проблеми побудови моделі економічного розвитку підприємства, що інтегрує в собі елементи адаптивної системи, діалектичний взаємозв’язок яких підвищуватиме здатність підприємства більш ефективно й адекватно реагувати на євроінтеграційні процеси шляхом використання системи організаційно-економічних та соціальних регуляторів забезпечення сталого економічного зростання в довгостроковій перспективі.

Біографії авторів

Tatyana Serhiivna Shabatura, Odessa State Agrarian University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Alla Oleksiivna Kravchuk, Odessa State Agrarian University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Tetiana Mykolaivna Hnatieva, Odessa State Agrarian University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Accounting and Taxation

Посилання

Alekseev, S. B. (2007). Adaptivnoe upravlenie konkurentosposobnostiu predpriiatiia [Adapting industry to market conditions]. Donetsk: DonNUET [in Russian].

Budnik, M. M. (2002). Adaptatsiia promyslovykh pidpryiemstv do rynkovykh umov hospodariuvannia [Adapting industry to market conditions]. Extended abstract of candidate’s thesis. [in Ukrainian].

Hryshova, I. Yu., Bondarenko. V. M. (2015). Teoretyko-metodolohichni osnovy upravlinnia restrukturyzatsiieiu pererobnykh pidpryiemstv ahrarnoho vyrobnytstva [Theoretical and methodological foundations of management restructuring agricultural production processing plants]. Biznes Inform – Business Inform, 9, 365-370 [in Ukrainian].

Hryshova, I. Yu., Naumov, O. B., Shabatura, T. S. (2016). Brand capitalization as a tool to maximize business value. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific bulletin of Polissia, 7, 168-175 [in English].

Dubchak, V. V. (2006). Teoretiko-metodologicheskie aspekty formirovaniia sistemy adaptivnogo upravleniia promyshlennymi predpriiatiiami [Theoretical and methodo-logical aspects of the formation of adaptive management of industrial enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. Rostov-na-Donu [in Ukrainian].

Kravchenko, S. A. (2008). Adaptatsiia ekonomicheskogo mekhanizma funktsionirovaniia selskokhoziaistvennykh predpriiatii k usloviiam rynka [Adaptation of the economic mechanism of functioning of agricultural enterprises to market conditions]. Kyiv: NNTS IAE [in Russian].

Stasiuk, V. P. (2003). Modeli adaptyvnoho upravlinnia pidpryiemstvom u nestabilnomu zovnishnomu seredovyshchi [Models of adaptive management now in an unstable environment]. Avto Extended abstract of candidate’s thesis. Donetsk : DNU [in Ukrainian].

Chyzhenkova, E. V. (2006). Formirovanie ekonomicheskogo mekhanizma adaptatsii khoziaistvuiushchego subieekta k rynochnoi srede [Formation of the economic adaptation mechanism for the enterprise market environment]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Zahalnyi eksport tovariv skorotyvsia na 11,5%, a do YeS zris [Total exports of goods declined by 11.5%, while the EU grew]. (2016). logist.fm. Retrieved from http://logist.fm/news/zagalniy-eksport-tovariv-skorotivsya-na-115-do-ies-zris [in Ukrainian].

Shabatura, T. S. (2014). Metodolohichni zasady otsinky eko-nomichnoho potentsialu pidpryiemstva [Methodological principles of assessing the economic potential of the company]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho tekhnolohichnoho universytetu – Visnyk of Chernihiv State Technological University, 74, 54-60 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Shabatura, T. S., Kravchuk, A. O., & Hnatieva, T. M. (2018). МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Науковий вісник Полісся, 2(3(11), 89–94. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/117335

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ