СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

лісове господарство, еколого-економічна безпека, механізм забезпечення еколого-економічної безпеки

Анотація

Актуальність теми дослідження визначається зростанням ролі методів управління безпекою підприємств через загострення конкурентної боротьби, обмеженість ресурсів, застосування ресурсомістких технологій, що призвело до вичерпання частини з них і виснаження екосистем. Постановка проблеми. Проблема діяльності лісогосподарських підприємств полягає в забезпеченні короткотермінових результатів, домінуванні економічних інтересів над екологічними, що в довготерміновій перспективі може призвести до втрати основних ресурсів лісу, порушення еколого-економічної рівноваги, а отже, неможливості подальшого ефективного розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розроблено підходи до формування економічного, організаційного механізмів забезпечення безпеки підприємства. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Виникає необхідність в забезпеченні екологоекономічної безпеки завдяки впровадженню відповідного механізму, інструменти якого дозволять збалансувати економічні та екологічні інтереси у довго- та короткотерміновій перспективі. Постановка завдання. Основними завданнями дослідження є: визначення сутності механізму забезпечення еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери, принципів, мети, цілей, структури. Виклад основного матеріалу. У статті набули подальшого розвитку: підходи до обґрунтування сутності механізму забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств; змістовне наповнення складових цього механізму, а саме системи інституційного забезпечення управління ЕЕБ, діагностики ЕЕБ та інструментів і шляхів забезпечення ЕЕБ залежно від отриманих результатів; підходи до обґрунтування сутності потенціалу еколого-економічної безпеки підприємства, його складових. Висновки. Механізм забезпечення еколого-економічної безпеки є дієвим інструментом в системі менеджменту лісогосподарських підприємств, покликаним забезпечити реалізацію цілей їх розвитку на довго- та короткотермінову перспективу в умовах швидкозмінного та агресивного зовнішнього середовища.

Біографія автора

Artur Olehovych Cherchyk, Eastern European National University named after Lesya Ukrainka

Postgraduate at the Department of Management

Посилання

Illyashenko, I. O. (2013). Formuvannya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu stratehichnoho upravlinnya pryrodno-tekhnohennoyu ta ekolohichnoyu bezpekoyu na zasadakh staloho rozvytku [Formation of organizational-economic mechanism of strategic management of natural and mancaused and ecological safety on the principles of sustainable development]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 1. Retrieved from http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1713 [in Ukrainian].

Kuchmiyov, V. (2013). Mekhanizm upravlinnya ekolohichnoyu bezpekoyu ekonomichnykh system na zasadakh marketynhu [Mechanism of ecological safety management systems on economic grounds Marketing]. Marketynh i menedzhment innovatsiy – Marketing and innovation man-agement, 2, 251-259 [in Ukrainian].

Kamlyk, M. I. (2005). Ekonomichna bezpeka pidpryyemnytskoyi diyalnosti. Ekonomiko-pravovyy aspekt [Еconomic security of entrepreneurship. Economic and legal aspects]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Kalambet, S. V., Voropai, V. (2013). Mekhanizm zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv zaliznychnoyi haluzi [Mechanism ensuring economic security of enterprise railway area]. Naukovyy visnyk: Finansy, banky, investytsiyi – Scientific Bulletin: Finance, Banks, In-vestments, 2, 106-114 [in Ukrainian].

Orlyk, O. V. (2015). Mekhanizm upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva ta yoho osnovni skladovi [Mechanism of management of financial and economic security of the company and its main components]. Finansovo-kredytna diyalnist: problemy teoriyi ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice, 19, 222-232 [in Ukrainian].

Shtanhret, A. M., Pushak, H. I. (2014). Potentsial zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva: teoretychni aspekty [Potential ensuring economic security: theoretical aspects]. Ekonomichnyy visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, 37, 127-129 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Cherchyk, A. O. (2018). СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Полісся, 2(3(11), 108–112. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/117826

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ