ФІНАНСУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

державні закупівлі, бюджетні кошти, державні замовлення, тендерні торги, фінансовий та громадський контроль

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливість дослідження і удосконалення системи державних закупівель в Україні в контексті застосовування світових принципів державної закупівельної політики визначається нестабільним економічним розвитком країни, нерезультативною діяльністю господарських структур та неефективним використанням фінансових ресурсів. Постановка проблеми. Діюча система державних закупівель перебуває на стадії становлення та супроводжується невирішеними проблемами щодо законодавчого спрямування, регламентації планування, контролю відповідальності суб’єктів держзакупівель тощо. Тому існує потреба у побудові нових моделей організації державних закупівель, які б сприяли забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку держави. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як Н. Бондаренко, І. Дем’янова, С. Науменко, Н. Тополенко, І. Федорова, О. Шатковський та інші мали справу з особливостями організації та фінансування державних закупівель. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання щодо окреслення напрямів підвищення ефективності функціонування системи державних закупівель в Україні з метою економії державних коштів, забезпечення вільного конкурентного середовища та економічного зростання в цілому. Постановка завдання. Стаття покликана висвітлити діючу практику організації системи державних закупівель, окреслити існуючі проблеми та напрями вирішення щодо їх фінансування та організації в умовах становлення ринкового типу господарювання в Україні. Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовано необхідність бюджетного фінансування системи закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних потреб. Визначено принципи ефективного функціонування системи державних закупівель з урахуванням кращих здобутків світового досвіду. З’ясовано основні причини неефективного процесу організації та фінансування державних закупівель, а також окреслено стратегічні напрями їх вирішення. Висновки. Ефективна система державних закупівель повинна базуватися на принципах конкуренції, прозорості, недискримінації. Це дасть змогу заощадити державні кошти, забезпечити процес їх витрачання максимально гласним і відкритим, що, безумовно, буде сприяти підвищенню ступеня довіри громадськості до держави.

Біографія автора

Bohdana Stepanivna Shuliuk, Ternopil National Economic University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at Department of Finance named after S.I. Yuriy

Посилання

Demianova, Y. O., Bondarenko, N. A. (2016). Prob-lemy v sfere gosudarstvennykh zakupok i napravleniia ikh resheniia [Problems in the field of the public purchasing and direction of their decision]. Uchenyye zametki TOGU – Scientists notes of TOGU, 4 (7), 549-553 [in Russian].

Naumenko, S. (2014). Systema tendernykh zakupivel: teoretyko-metodolohichni pidkhody do definitsii i klasyfikatsii [System of tender purchases: theoretical and methodological approaches to the definition and classification]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, № 1 (10). – pp. 242-247 [in Ukrainian].

Topolenko, N. M., Martyniuk, O. M. (2016). Problemy ta osoblyvosti reformuvannia protsedur publichnykh zakupivel v derzhavnykh pidpryiemstvakh [Problems and features of reformation of procedures of public purchases are in state enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 18 (2), 31-35 [in Ukrainian].

Fedorova, Y. Yu., Prokofev, M. N., Kalashnykova, O. V. (2015). Effektivnost raspredeleniya byudzhetnykh sredstv v sfere gosudarstvennykh zakupok [Efficiency of distribution of budgetary facilities in the field of the public purchasing]. MYR (Modernyzatsyia. Ynnovatsyy. Razvytye) – MID (Modernization, Innovation, Development), 2(6), 30-35 [in Russian].

Shatkovskyi, O. (n.d.). Novyi Zakon Ukrainy «Pro zdiisnennia derzhavnykh zakupivel»: novatsii ta vidpovidnist mizhnarodnym standartam [New Law of Ukraine «On realization of the public purchasing»: innovations and accordance to the international standards]. Retrieved from http://eupublicprocurement.org.ua [in Ukrainian].

Zvity Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy za 2011-2015 rr. [Reports of Government service of statistics of Ukraine for 2011-2015]. (n.d.). www.ukrstat.gov.ua. Re-trieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Shuliuk, B. S. (2018). ФІНАНСУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ. Науковий вісник Полісся, 2(3(11), 154–158. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/118486

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ