ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗАГРОЗ

Iryna Oleksiivna Tarasenko, Julia Andriivna Bondarchuk, Oleksiy Serhiiovych Tarasenko

Анотація


Актуальність теми дослідження. Вища освіта, як складова забезпечення конкурентоспроможності і економічної безпеки країни, є найбільш вразливою ланкою для викликів глобалізації та внутрішніх загроз, що обумовлює необхідність дослідження чинників економічної безпеки вищої освіти та розробки відповідної стратегії. Постановка проблеми. Процеси розвитку системи вищої освіти на сучасному етапі потребують дослідження чинників (загроз та можливостей), що обумовлює необхідність розробки відповідного методологічного обґрунтування. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику економічної безпеки вищої освіти досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: Алимова Н. К., Батова В. Н., Вахович І. М., Дмітрієв С. М., Мітяков С. Н., Плотніков М. В., Ширяєв М. В. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Управління економічною безпекою вищої освіти потребує розробки методологічних основ аналізу чинників економічної безпеки вищої освіти, алгоритму їх діагностики, визначення критеріїв та граничних значень індикаторів економічної безпеки. Постановка завдання. Систематизація основних чинників та розробка методичного підходу щодо оцінювання їх сукупного впливу на рівень економічної безпеки вищої освіти. Виклад основного матеріалу. У статті визначено існуючі проблеми та систематизовано чинники, які найбільш суттєво впливають на перспективи розвитку системи вищої освіти України; запропоновано використання коефіцієнта сприятливості (несприятливості) зовнішнього середовища для оцінки їх сукупного впливу. Висновки. Систематизація та аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників економічної безпеки вищої освіти створить підґрунтя для превентивного і оперативного попередження небажаних наслідків в процесі розробки стратегії розвитку вищої освіти.

Ключові слова


економічна безпека; система вищої освіти; чинники (можливості та загрози) економічної безпеки вищої освіти; коефіцієнт сприятливості (несприятливості) зовнішнього середовища

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Plotnikov, N. V. (2015). Teoreticheskie i prakticheskie aspekty opredeleniya ugroz vysshego obrazovaniya [Teoreticheskie i prakticheskie aspekty opredeleniia ugroz vysshego obrazovaniia]. Novaya nauka: opyt, traditsii, innovatsii – New science: experience, traditions, innovations, 3, 120-127 [in Russian].

Reznik, S. D. (Ed.). (2013). Upravlenie ekonomicheskoy bezopasnostyu vysshego uchebnogo zavedeniya [Management of economic security of a higher educational institution]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Dmitriev, S. M., Shiryaev, M. V., Mityakov, S. N. (2014). Ekonomicheskaya bezopasnost tekhnicheskogo vuza: kontseptualnye osnovy [The economic security of a technical university: the conceptual framework]. Vysshee obrazovanie v Rossii – Higher education in Russia, 2, 59–66 [in Russian].

Kolobov, A. A., Omelchenko, I. N., Orlov, A. I. (2008).

Menedzhment vysokikh tekhnologiy. Integrirovannye proizvodstvenno-korporativnye struktury: organizatsiya, ekonomika, upravlenie, proektirovanie, effektivnost, ustoychivost [Management of high technologies. Integrated production and corporate structures: organization, economics, management, design, efficiency, sustainability]. Moscow: Izdatelstvo „Ekzamen” [in Russian].

Batova, V. N. (2015). Ekonomicheskaya bezopasnost uchrezhdeniya vysshego professionalnogo obrazovaniya v usloviyakh globalizatsii [The economic security of the institution of higher professional education in the context of globalization]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education, 1(1). Retrieved from http://www.science-education.ru [in Russian].

Vakhovych, I. M., Ishchuk, L. I., Pyrih, S. O. (2014). Stan i problemy vyshchoyi osvity v Ukrayini [State and Problems of Higher Education in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 1(151), 63-69 [in Ukrainian].

Kendall, M. G. (1995). Rank Correlation Methods. NY: Hafner Publ.Go [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM