ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТОНІКИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ

Автор(и)

Ключові слова:

архітектоніка, корпоративні структури, фінансове управління, розвиток, вартість, цінність

Анотація

Актуальність теми дослідження. Необхідність розширення масштабів діяльності корпоративних структур ставить нові завдання з удосконалення фінансового забезпечення у напрямі формування орієнтирів стабільного довгострокового розвитку, що можливе за наявності визначеної архітектоніки фінансового управління. Постановка проблеми. Важливим є розкриття перспектив розвитку методологічних засад формування архітектоніки фінансового управління в корпоративних структурах для забезпечення зростання їх ринкової вартості. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку підходів до фінансового управління присвячено публікації широкого кола вітчизняних науковців, серед яких М. Білик, І. Бланк, І. Запатріна, О. Терещенко, В. Федосов, І. Чугунов. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сучасному етапі попри наявність численних наукових розробок ще не повною мірою висвітлені можливості та переваги формування архітектоніки фінансового управління в корпоративних структурах у напрямі забезпечення зростання їх ринкової вартості та сталого розвитку. Постановка завдання. Обґрунтувати особливостей формування архітектоніки фінансового управління в корпоративних структурах, визначення шляхів забезпечення раціональних напрямів зростання їх ринкової вартості. Викладення основного матеріалу. Основними завданнями фінансової політики стає пошук нових можливостей формування та ефективного розподілу фінансових потоків, організація регулювання й стимулювання економічних і соціальних процесів фінансовими методами, формування архітектоніки фінансового управління та його розвиток відповідно до змін мети і завдань фінансової стратегії корпоративних структур, створення ефективної системи управління фінансами. Висновки. Формування архітектоніки фінансового управління має визначатися створенням та узгодженістю відповідних складових, що забезпечать існування складної системи, яка спроможна функціонувати в умовах стрімкої мінливості зовнішнього середовища і здатна забезпечити синергетичний ефект.

Біографії авторів

Olena Serhiivna Bondarenko, Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

Ludmila Serhiivna Seliverstova, Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Finance

Iryna Petrivna Adamenko, Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher of Research Financial Institute

Посилання

Klymchuk, S. V. (2012). Intehratsiini priorytetyarkhitektoniky finansovoho prostoru [Integration priorities of architectonics of financial space]. Naukovyi visnyk: Finansy, banky, investytsii – Scientific Bulletin: Finances, Banks, Investments, 6, 28-32 [in Ukrainian].

Stetsyuk, P. A. (2014). Finansova arkhitektonikazabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Financial Architecture of Ensuring Competitiveness of the Enterprise]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka – Bulletin of the Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petr Vasilenko, 150, 33-40 [in Ukrainian].

Hlushchenko, O. V. (2011). Vektory rozvytkuinstytutsiinoi arkhitektury rynku finansovykh posluh Ukrainy [Vectors of the development of institutional architecture of financial services market of Ukraine]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina – Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University, 961. Retrieved from http://dspace.univer.kharkov.ua/bitsam/1256789/6907/2/Gluschenko%200.V.pdf [in Ukrainian].

Bondarenko, O. S. (2015). Upravlinnia finansovymypotokamy pidpryiemstv v umovakh lohistyzatsii ekonomiky [Management of financial flows of enterprises in the conditions of logistics of the economy]. Kyiv: Kafedra [in Ukrainian].

Seliverstova, L. S. (2013). Finansy korporatsii[Finance of corporations]. Kyiv: Kyiv. nats trad.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Chugunov, I. (Ed.). (2009). Finansy Ukrainy:instytutsiini peretvorennia ta napriamy rozvytku [Finance of Ukraine: institutional transformation and development trends] Кyiv: DNNU AFU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ