ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

ризик, митний ризик, управління митними ризиками, адміністрування митних ризиків, державне управління, державне регулювання

Анотація

Актуальність теми дослідження. У статті проаналізовано механізми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюються під впливом глобалізаційних тенденцій, інтеграційних процесів й актуалізованих у контексті безпекових викликів сьогодення. Постановка проблеми. Зміцнення держави як суспільного інституту супроводжується розвитком її численних функцій, зокрема економічних. Дослідження механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності доводить, що воно є явищем багаторівневим та багатогранним. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями дослідження у сфері управління ризиками та митного адміністрування досить активно займаються такі українські вчені, як Альгін А. П, Бережнюк І. Г, Пашко П. В, Терещенко С. С. та ін.. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Разом із тим, чимало теоретичних і практичних питань проблематики залишаються малодослідженими з точки зору комплексності та системності, що дає підстави стверджувати про необхідність вивчення досвіду механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Постановка задачі. Полягає в обґрунтуванні теоретичних, методичних та прикладних положень щодо удосконалення механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Виклад основного матеріалу. Унікальність митниці полягає в тому, що утримуючи рівновагу на міждержав-них кордонах, вона забезпечує захист від зовнішніх загроз національним митним інтересам і безпеці шляхом реалізації виваженої державної митної політики відповідно стратегічних пріоритетів в галузі державної митної справи. Висновки. Одним із завдань, що вирішуються в рамках управління у митній системі, як елемента або підсистеми державного управління в цілому, є адміністрування митних ризиків. Тому митні відомства мають управляти своїми ризиками, при цьому адміністрування ризиків слід розглядати не у вигляді певного окремого, самостійного напряму роботи, а як невід'ємну частину митного адміністрування в цілому.

Біографії авторів

Liudmila Mykolayivna Akimova, National University of Water Management and Environmental Engineering

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance and Environmental Economics

Oleksandr Oleksiiovych Akimov, V. I. Vernadsky Taurida National University

Professor at the Department of Documentation and Information Technologies

Olha Oleksandrivna Liakhovich, National University of Water Management and Environmental Engineering

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance and Environmental Economics

Посилання

Berezhnyuk, I. H., Voitseshchuk, A. D. (2007). Sutnist, struktura ta upravlinskyi zmist mytnykh pravyl i protsedur [Essence, structure and management content of customs rules and procedures]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine, 4(36), 8-13 [in Ukrainian].

Handbook of Best Practices at Border Crossings: A Trade and Transport Facilitation Perspective (2012). Organi-zation for Security and Cooperation in Europe [in English].

Hintsa, J., Männistö, T., Hameri, A. P., Thibedeau, C., Sahlstedt, J., Tsikolenko, V. et al. (2011). Customs Risk Management (CRiM): A Survey of 24 WCO Member Admin-istrations”. Lausanne, Cross-border Research Association, EPFL & HEC UNIL [in English].

World Customs Organization. (2011). Risk Management Compendium. Retrieved from http://www.wcoomd.org [in English].

Widdowson, D., & Holloway, S. (2011). Core border management disciplines: risk-based compliance management. G. McLinden, E Fanta, D. Widdowson & T. Doyle (Eds.). Washington, DC: Border Management Modernization, World Bank [in English].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ