ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ: ФОРМУВАННЯ З ПЕРСПЕКТИВОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Svitlana Vasylivna Breus, Yevheniia Borysivna Khaustova, Mykola Pavlovych Denysenko

Анотація


Актуальність теми дослідження. Відсутність поширеного впровадження ВSC в діяльності ВНЗ створює підстави для досліджень особливостей її використання на рівні вишів. Постановка проблеми. Найбільш прийнятною в умовах вітчизняного ринку освітніх послуг є стратегія “за зниженням загальних витрат” як така, що сприятиме підвищенню ефективності функціонування ВНЗ, а у результаті, підвищенню рівня їх економічної безпеки, держави та національної безпеки в цілому. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти формування ВSC в межах стратегічного управління суб’єктами господарювання розглянуті в працях Р. Каплана, Д. Нортона та багатьох інших, а особливості для державних установ – П. Нівена. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відсутні комплексні дослідження у контексті забезпечення економічної безпеки ВНЗ з використанням при цьому основних підходів до розробки ВSC. Постановка завдання. Дослідження можливостей використання ВSC на рівні ВНЗ з перспективою забезпечення їх економічної безпеки. Виклад основного матеріалу. Розглянуто методичні підходи до використання ВSC на рівні ВНЗ. Проведений ABC (ABCD) – аналіз витрат часу НПП на окремі види робіт та подальший регресійний аналіз з урахуванням перспективи забезпечення економічної безпеки ВНЗ. Висновки. Практичне використання ВSC на рівні ВНЗ сприятиме у перспективі забезпеченню їх економічної безпеки та, як результат, держави й національної безпеки загалом.

Ключові слова


ВНЗ; збалансована система показників; фінансова та клієнтська складові стратегії діяльності вишів; результативність внутрішніх процесів; економічна безпека ВНЗ

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2015). The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance. Retrieved from https://hbr.org/2005/07/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance [in English].

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2005). Strategicheskie kartyi. Transformatsiya nematerialnyih aktivov v materialnyie rezultatyi [Strategy maps. Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes]. Moskow: ZOA «Olimp-biznes» [in Russian].

Breus, S. V., Khaustova, Ye. B. (2016). Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv u diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv [Balanced scorecard system application in the activities of higher education institutions]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 9(183), 109–116 [in Ukrainian].

Hryshchenko, I. M., Breus, S. V., Khaustova, Ye. B. (2016). Zbalansovana systema pokaznykiv vyshchoho navchalnoho zakladu: vid zahalnoyi stratehiyi do pokaznykiv diyalnosti strukturnoho pidrozdilu [University balanced scorecard: from an overall strategy to Performance indicators of a structural unit]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu. Seriya "Ekonomichni nauky" – KNUTD Bulletin. Series "Economic Sciences", 2(97), 43–62 [in Ukrainian].

Niven, P. R. (2005). Sbalansirovannaya sistema pokazateley dlya gosudarstvennyih i nepribyilnyih organizatsiy [Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies]. Dnipropetrovsk: Balans Biznes Buks [in Russian].

Martyniuk, V. P. (2013). Ekonomichna bezpeka vyshchykh navchalnykh zakladiv v Ukraini: peredumovy otsiniuvannia [The economic security of of higher education institutions in Ukraine: background assessment]. Ekonomika Menedzhment Pidpryiemnytstvo – Economics Management Entrepreneurship, 25(ІІ). Retrieved from http://eme.ucoz.ua/pdf/252/24.pdf [in Ukrainian].

Kasych, A. O. (2017). Sutnist ta kharakterystyky poniattia «ekonomichna bezpeka vyshchykh navchalnykh zakladiv» [Economic security of higher education institution: nature and characteristics]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu – Bulletin of the Kiev National University of Technology and Design, 2(109), 22–28 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: vid 19.06.2003 r., № 964-IV [The Law of Ukraine On the Fundamentals of National Security of Ukraine: from 19.06.2003, № 964-IV]. (2003). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/964-15 [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: vid 29.10.2013 r., № 1277 [Methodical recommendations for on the calculation of economic security of Ukraine: from 29.10.2013 r., № 1277]. (2013). www.me.gov.ua. Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM