ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТИ ДЕФІНІЦІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ» (на прикладі процесу розподілу бюджетних коштів)

Natalia Yevheniivna Doniy, Yanna Mykhailivna Krupko, Svitlana Oleksiivna Nischymna

Анотація


Актуальність теми дослідження. Ефективність входить до трансдисциплінарних категорій і це детермінує відсутність чіткої дефініції цієї категорії та залишає без конкретики змістовне її навантаження. Постановка проблеми. Питання щодо ефективності процесу розподілу бюджетних коштів дотепер залишається невирішеним й доволі часто мова йде про зворотній феномен, про неефективність цього розподілу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні питанню дефініції «ефективність» присвячені роботи багатьох вітчизняних та закордонних авторів, серед яких Т. Говорушко, С. Ільмінська, Н. Климаш, А. Паранян, В. Тікін, В. Швець та ряд ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У площині сучасного економоцентрованого соціального простору, в якому в ціпкій зв’язці функціонує тріада «право-філософія-економіка» категорію ефективність на даний час не досліджено. Постановка завдання. Презентація дефініції «ефективність» у площині стику економіки, права та філософії на прикладі процесу розподілу бюджетних коштів. Виклад основного матеріалу. Ефективність в процесі розподілу коштів між ланками бюджетної системи доцільно розглядати як «принцип ефективності». Цей принцип передбачає, що при розподілі коштів бюджету учасники цього процесу повинні діяти відповідно до запланованих конкретних цілей, залучати мінімальний обсяг бюджетних коштів і досягати максимального результату, використовуючи визначений бюджетом обсяг коштів відповідно до мети та завдань. Отже, розподіл коштів повинен здійснюватися на основі планів ефективності та результативності. Висновки. Сьогодні важливо створити ефективну систему розподілу бюджетних коштів, на законодавчому рівні визначити та закріпити термін «ефективність» та визначити ознаки неефективного розподілу бюджетних коштів, що значною мірою сприятиме забезпеченню сталого економічного розвитку.

Ключові слова


ефективність; право; розподіл бюджетних коштів; бюджетна система; бюджетні правопорушення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Andryushchenko, M. N. (1971). Ponyatiye effektivnosti i yego filosofskiy smysl [The concept of efficiency and its philosophical meaning]. Uchenye zapiski kafedry obshchestvennykh nauk vuzov g. Leningrada – Scientific notes of the Department of Social Sciences of Leningrad Universities, 12, 45-48 [in Russian].

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny [Budget Code of Ukraine]. (July 08, 2010). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 50-51 [in Ukrainian].

Klymash, N. I. (2009). Zarodzhennya ta rozvytok teoriyi ekonomichnoyi efektyvnosti u pratsyakh vchenykh ekonomistiv XVI – XX st. [The origin and development of the theory of economic efficiency in works economists of the 16th-20th centuries]. Visnyk Skhidnoyevropeyskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu – Bulletin of the East European University of Economics and Management, 1, 156-164 [in Ukrainian].

Krupko, Ya. M. (2016). Pravovi zasady rozpodilu koshtiv mizh byudzhetamy [Legal principles of budget funds allocation between budgets]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kurakin, O. M. (2014). Etymoloho-leksykolohichni pidkhody do rozuminnya katehoriyi «efektyvnist» v mekhanizmi pravovoho rehulyuvannya [Etymological and lexicological approaches to understanding the category of "efficiency" in the mechanism of legal regulation]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific herald of Uzhhorod National University, 24, 1, 50-53 [in Ukrainian]

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny pro Pravyla skladannya pasportiv byudzhetnykh prohram mistsevykh byudzhetiv ta zvitiv pro yikh vykonannya: vid 26.08.2014 r., № 836. [The Order of the Ministry of Finance of Ukraine on the Rules for drawing up passports of budget programs of local budgets and reports on their implementation: from 26.08.2014, № 836]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1104-14 [in Ukrainian].

Peroshchuk, Z. I. (2014). Pravovi problemy rehulyuvannya byudzhetnoyi systemy Ukrayiny [Legal problems of the budgetary system regulation of Ukraine]. Chernivtsi, Misto [in Ukrainian].

Kemerov, V. Ye. (1998). Sovremennyy filosofskiy slovar [Modern Philosophical Dictionary]. Moscow-London-Parizh: PA PRINT [in Russian].

Sorokin, P. A. (1998) Effektivnost deyatelnosti gosudar-stva [Efficiency of the state activity]. V. N. Khropanyuk (Ed.). Teoriya gosudarstva i prava [The theory of state and law]. (pp. 341-342). Moscow, Jurist [in Russian].

Coase, R. H. (1991). The Institutional Structure of Production Lecture to the memory of Alfred Nobel. Retrieved from https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1991/coase-lecture.html [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM