ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ

Автор(и)

Ключові слова:

соціальні індикатори, ймовірність, зайнятість, безробіття, страхові механізми

Анотація

Актуальність теми дослідження. Необхідність вироблення теоретичних засад застосування інструментарію управління ризиками соціально-трудової сфери, виходячи зі специфіки їх прояву та особливостей об’єкта, цілей і методів управлінського впливу. Постановка проблеми. Доцільним є вивчення загальних підходів щодо управління соціальними ризиками та дослідження специфіки функціонування соціально-трудової сфери. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізовано наукові найбільш актуальні на сьогодні доробки: R. Mihălcioiu, присвячені проблемам розвитку ризик-менеджменту ринку праці ФРН; H. Vykopalová досліджує інституціональні фактори управління соціальними ризиками; E. Eizenberg and Y. Jabareen зосередили увагу на проблемах формування концептуальних засад теорії управління; Y. Sonsino, M. Veitch виробили прогнозні оцінки розвитку соціальних ризиків в контексті динаміки глобальних ризиків. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями приділяється недостатня увага проблемам специфіки прояву ризиків соціально-трудової сфери. Постановка завдання. Стаття покликана виділити фактори детермінації ризиків соціально-трудової сфери. Виклад основного матеріалу. У статі відзначається тісний взаємозв’язок ризиків соціально-трудової сфери та економічних ризиків. Проведено порівняльний аналіз розвитку соціально-трудової сфери України та окремих європейських країни за наведеними показниками. Процес управління ризиками соціально-трудової сфери поділено на етапи: аналіз; вибір методів впливу на основі їх оцінки; прийняття управлінського рішення; безпосередній вплив на ризики; контроль і корегування результатів. Висновки. Основою збалансованого підходу щодо практики мінімізації ризиків соціально-трудової сфери має стати побудова інтегральних оцінок ризиків за виробленими методологічними засадами.

Біографія автора

Vasiliy Ivanovych Nadraga, Ukrainian State Employment Service Training Institute

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Personnel Management and Labor Economics

Посилання

Mihalcioiu, R. (2017). Social Risk Management on German labour market. proceedings.univ-danubius.ro. Retrieved from http://proceedings.univ-danubius.ro/index-.php/eirp/article/view/1542/1416 [in English].

Vykopalova, H. (2016). Social Risk Management as a Strategy in the Fight Against Poverty and Social Exclusion. DANUBE: Law and Economics Review, 7(2) [in English].

Eizenberg, E., & Jabareen, Y. (2017). Social Sustainability: A New Conceptual Framework. Sustainability, 9(1), 68 [in English].

The Global Risks Report 2017 (2017). www3.weforum.org. Retrieved from http://www3.weforum.-org/docs/GRR17_Report_web.pdf [in English].

Petrova, I., Blyznyuk, V. (Eds.). (2016). Rozvytok socialno-trudovoi sfery Ukrainy: teoriya, praktyka, perspektyvy. [Development of the social and labor sphere of Ukraine: theory of practice, perspectives]. Kyiv [in Ukrainian].

Social Progress Index. (2014). www.socialprogressimperative.org. Retrieved from http://www.socialprogressimperative.org/wp-content/uploads/2016/06/Social-Progress-Index-2014-Executive-Summary.pdf [in English].

Human Development Index and its components. (2014). hdr.undp.org. Retrieved from http://hdr.undp.-org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf [in English].

The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index. (2014). www.economist.com. Retrieved from https://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf [in English].

Key labor market indicators (annual data). (2014). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in English].

Status report on information requirements in EMU. (2014). ec.europa.eu. Retrieved from http://ec.europa.eu-/eurostat/en/web/products-eurostat-news//EFC_REPORT_-2014 [in English].

ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globaliza-tion. (2014). www.ilo.org. Retrieved from http://www.ilo.org/-global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099766/-lang--en/index.htm [in English].

Glossary: European system of integrated social pro-tection statistics (ESSPROS). (2017). ec.europa.eu. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.-php/Glossary:European_system_of_integrated_social_protection_statistics_(ESSPROS) [in English].

Matching Skills and Labour Market Needs Building Social Partnerships for Better Skills and Better Jobs. (2014). www3.weforum.org. Retrieved from http://www3.weforum.-org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_Employment_MatchingSkillsLabourMarket_Report_2014.pdf [in English].

European System of Social Indicators. (2017). www.gesis.org. Retrieved from https://www.gesis.org/en/-services/data-analysis/social-indicators/european-system-of-social-indicators [in English].

Libanova, E. (2013). Zvit pro Naukovo-doslidnu robotu (NDR) «Kontseptsiia sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2013-2023 roky [Report on research work «The Concept of Social Development of Ukraine for 2013-2023 years»]. Kyiv: Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Nadraga, V. I. (2018). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 8–15. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/125794

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ