КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ»

Oksana Hryhorivna Goncharenko, Anna Viktorivna Kravchuk, Oleksandr Serhiiovych Balan

Анотація


Актуальність теми дослідження. Проводячи дослідження діяльності кримінально-виконавчої системи виникає питання про можливість вивчення даної сфери як економічного компонента, що формуватиме певне виробниче середовище. Постановка проблеми. Кримінально-виконавча система потребує розробки критеріальної системи оцінювання наслідків її діяльності за різними векторами. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблемних аспектів економічної ефективності кримінально-виконавчої системи присвячені праці Е. Бунова, А. Демидова, О. Погудіна, Н. Матвєєвої, І. Шмарова та інших вчених. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Враховуючи досвід іноземних країн та реформ, що відбуваються в Україні, виникає необхідність у розширені поглядів на кримінально-виконавчу систему через призму економічної та соціальної ефективності. Постановка завдання. Завдання даної наукової публікації є розкрити зміст та необхідність вивчення соціально-економічної ефективності функціонування кримінально-виконавчої системи. Виклад основного матеріалу. Кримінально-виконавча система, як соціально - економічна система, що володіє специфічними особливостями і ознаками економічної системи та забезпечує виробництво суспільних благ. Сьогодні досліджуючи поняття ефективності з позиції корисного кінцевого результату функціонування соціальних систем до якої відносяться правоохоронні органи, і в тому числі органи і установи кримінально-виконавчої системи. На сучасному етапі розробка методики оцінки ефективності є першочерговим завданням щодо вдосконалення управління діяльністю кримінально-виконавчої системи в цілому, та її органами та установами зокрема. Об’єктивна системна оцінка виступає основою визначення пріоритетності факторів ефективності та оцінки результативності діяльності органів та установ виконання покарань і якості управління ними. Висновки. Ефективність діяльності кримінально-виконавчої системи полягає в зниженні суспільних соціально-економічних втрат від злочинності з врахуванням витрат бюджету на фінансування правоохоронних органів. Виправлення засудженого слід розглядати як умову, інструмент зниження соціально-економічних втрат суспільства від злочинності.

Ключові слова


ефективність; оцінка; якість управління; фактори виробництва; результативність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Azriliian, A. N. (Ed.). (2002). Bolshoi ekonomicheskii slovar [The Large Economic Dictionary]. (5th ed., rev.). Moscow: Institut novoi ekonomiki [in Russian].

Bunov, E. (2010). Otsenka deiatelnosti organov vnutrennikh del: problemy i perspektivy sovershenstvovaniia [Evaluation of the activities of law enforcement agencies: problems and prospects for improvement]. Chelovek i trud – Man and work, 6, 70–75 [in Russian].

Bratanych, M. V. (2010). Vyznachennia sutnosti ekonomichnoi efektyvnosti ta klasyfikatsiia yii vydiv [Determination of essence of economic efficiency and classification of its types]. Ekonomika promyslovosti – Economy of industry, 4, 153–155 [in Ukrainian].

Demydov, A. Iu. (2009). Effektivnost i rezultativnost deiatelnosti organov ispolnitelnoi vlasti [Efficiency and effective-ness of the executive bodies]. Natsionalnye interesy prioritety i bezopasnost – National interests: priorities and security, 15(48), 45–51 [in Russian].

Druker, P. (1998). Effektivnoe upravlenie Ekonomicheskie zadachi i optimalne resheniia [Management: Tasks, Responsibilities, Practices]. (M. Kotelnykova, Trans). Moscow: FLIR PRESS [in Russian].

Marks, K. (1984). Kapital. Kritika politicheskoi ekonomii [Capital. Critique of Political Economy]. (Vols. 2, Issue 2). F. Engels (Ed.). Moscow, Politizdat [in Russian].

Matveeva, N. S. (2000). Organizatsionno-ekonomicheskii mekhanizm penitentsiarnoi sistemy v usloviiakh perekhodnoi ekonomiki [The organizational and economic mechanism of the penitentiary system in the conditions of transition economy]. Moscow, MGU im. M. V. Lomonosova [in Russian].

Meskon, M. Kh., Albert, M., Khedouri, F. (1992). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]. Moscow, Delo [in Russian].

Porter, M. (2010). Stratehiia konkurentsii [Competitive Strategies]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Pohudyn, O. A. (2008). Sotsialno-ekonomicheskaia deiatelnost ugolovno-ispolnitelnoi sistemy [Socio-economic activities of the penitentiary system]. Chelovek i zakon – Person and law, 5, 86 – 100 [in Russian].

Rawls, J. B. (1995). Teoriia spravedlivosti [A Theory of Justice]. Novosibirsk, iz-vo Novosibirskoho un-ta [in Russian].

Samuelson, P. A. (1995). Makroekonomika [Macroeconomics]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Schumpeter, J. (1995). Kapitalizm Sotsializm i Demokratiia [Capitalism, Socialism and Democracy]. Moscow: Ekonomika [in Russian].

Shmarov, Y. V. (1969). Poniatie effektivnosti deiatelnosti ispravitelno-trudovykh uchrezhdenii kriterii i pokazateli ee otsenki [The concept of the effectiveness of the work of correctional labor institutions, the criteria and indicators of its evaluation]. Proceedings of the republican scientific-practical conference: O kriteriiakh effektivnosti raboty ispravitelno-trudovykh uchrezhdenii – On the criteria for the effectiveness of the work of corrective labor institutions. Tallyn, 1969 [in Russian].

Ross, E. A. (1908). Social psychology. N.Y.: Macmillan [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM