МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

кластеризація транспортно-логістичних підприємств, транспортно-логістичний кластер, механізм забезпечення економічного розвитку, мультимодальні перевезення

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах інтенсивного розвитку світових торговельно-транспортних відносин та глобальних інтеграційних процесів важливого значення набуває підвищення ефективності мультимодальних перевезень вантажів між регіонами, країнами та континентами. Постановка проблеми. Однією з причин гальмування розвитку мультимодальних перевезень у вітчизняній економіці є відсутність розвинутої мережі транспортно-логістичних кластерів (ТЛК). Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш дослідженими є питання сутності, економічних передумов та переваг формування кластерів. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Однак, потребують додаткового дослідження практичні питання формування кластерів у конкретних регіонах та галузях вітчизняної економіки з врахуванням їх відмінних особливостей. Постановка завдання. Основна увага в представленому дослідженні зосереджена на обґрунтуванні механізму забезпечення економічного розвитку транспортно-логістичних підприємств на засадах кластеризації. Виклад основного матеріалу. У статті представлено розрахунки коефіцієнтів локалізації, фокусу та розміру кластерної групи, на основі яких обґрунтовано доцільність створення транспортно-логістичного кластера у м. Києві та Київській області. Представлено перелік потенційних учасників кластера, а також розроблено механізм забезпечення економічного розвитку транспортно-логістичних підприємств на засадах кластеризації. Висновки. Формування та функціонування транспортно-логістичних кластерів в Україні дозволить увійти в єдину Європейсько-Азійську транспортну систему із загальною інфраструктурою; створить умови для ефективного функціонування національної мережі мультимодальних перевезень.

Біографії авторів

Oksana Oleksandrivna Karpenko, State University of Infrastructure and Technologies

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Management and Economics Maritime

Olena Mykhailivna Palyvoda, State University of Infrastructure and Technologies

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management and Economics Maritime

Посилання

Platonov, O. I. (2016). Ekonomichna bezpeka transportnykh pidpryiemstv u multymodalnykh perevezenniakh vantazhiv [Economic security of transport enterprises in multimodal transportation of cargoes]. Abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Derzhavnyi ekonomiko-tekhnolohichnyi universytet transport [in Ukrainian].

Shabarova, E. V. (2004). Kontseptsiia formirovaniia transportno-logisticheskikh tsentrov [The concept of the formation of transport and logistics centers]. Vestnik IN-ZHEKONa – Bulletin of INZHEKON, 4(5), 170-182 [in Rus-sian].

Smyrnov, I. H., Kosareva, H. V. (2008). Transportna lohistyka [Transport logistics]. Kyiv: TsUL [in Ukrainian].

Tsvetov, Iu. M., Kutakh, O. P., Makarenko, M. V., et al. (2003). Kontseptsiia prohramy formuvannia merezhi lohistychnykh tsentriv v systemi mizhnarodnykh transportnykh korydoriv Ukrainy [Concept of the program of forming a network of logistic centers in the system of international transport corridors of Ukraine]. Kyiv: KUETT [in Ukrainian].

Borovskaya, M. A., Shevchenko, I. K., Razvadovskaya, Yu. V., Fedotova, A. Yu. (2015). Identifikatsiia klastera s uchetom sravnitelnykh preimushchestv regiona na primere Iuzhnogo federalnogo okruga [Identification of the cluster taking into account the comparative advantages of the region. Using the example of the Southern Federal District]. Regionalnaia ekonomika teoriia i praktika – Regional economy: theory and practice, 35, 2-16 [in Ukrainian].

Karmazina, O. O. (2016). Transport i zviazok Ukrainy 2015 : statystychnyi zbirnyk [Transport and Communications of Ukraine 2015: Statistical Yearbook]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Novykova, A. M. (2003). Ukraina v systemi MTK [Ukraine in the ITC system]. Kyiv: NIPMB [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Karpenko, O. O., & Palyvoda, O. M. (2018). МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 33–39. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/125913

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ