МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

соціальне підприємство, соціальне підприємництво, оцінювання результату

Анотація

Актуальність теми дослідження. Об’єктивна оцінка результатів діяльності соціальних підприємств та їх внеску у розв’язання певної соціальної проблеми є необхідною передумовою не тільки їх сприйняття і визнання суспільством, але й підвищення ефективності їх діяльності та подальшого розвитку. Постановка проблеми. Множинність видів соціальних результатів соціальних підприємств, а також різноманітність інтересів стейкхолдерів, обмежені можливості використання грошових вимірників соціальних результатів обумовлюють проблеми, пов’язані з їх вимірюванням та оцінюванням діяльності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика оцінювання соціальних результатів знайшла широке відображення у працях авторів: Крамера М., Гарлок Дж., Кларк К., Лібанової Е. М., Романюк О. П. та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Визначено необхідність розробки методичного інструментарію з урахуванням особливостей типів соціальних підприємств. Постановка завдання. Мета даної статті полягає у розробці інструментарію оцінювання результатів діяльності соціальних підприємств з урахуванням їх специфіки. Викладення основного матеріалу. В статті показано, що оцінювання результатів діяльності соціального підприємства має виразні особливості, що вимагає відповідного розмежування соціальних та бізнес-результатів його функціонування. Оцінювання економічних і соціальних результатів діяльності соціальних підприємств запропоновано здійснювати у логічній послідовності. При цьому вибір конкретного інструментарію оцінювання соціальних результатів обумовлюється складом об’єктів вимірювання, які є різними для виокремлених автором типів соціальних підприємств, оскільки останні мають різні групи ключових стейкхолдерів. Висновки. У результаті проведеного дослідження розроблено послідовність оцінювання результатів соціальних підприємств з урахуванням їх особливостей.

Біографія автора

Anastasiia Anatoliivna Svynchuk, Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Management

Посилання

Zatieyshchykova, O. O. (2014). Analiz pidkhodiv do otsinky sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu [Analysis of approaches to assessing social responsibility of business]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Socio-Economic Research Bulletin, 2(53), 189-194 [in Ukrainian].

Romanova, P. V., Yarskaya-Smirnova, E. R. (2007). Otsenka effektivnosti deiatelnosti uchrezhdenii sotsialnoi podderzhki naseleniia [Evaluation of the effectiveness of social support institutions]. Moscow: Moscow Public Scientific Foundation, Center for Social Policy and Gender Studies [in Russian].

Libanova, E. M. (2012). Sotsialni rezultaty derzhavnykh prohram: teoretyko-metodolohichni ta prykladni aspekty otsiniuvannia [Social results of state programs: theoretical and methodological and applied aspects of evaluation]. Uman: Publisher "Sochinsky" [in Ukrainian].

Romanyuk, O. P. (2008). Systema vymiriuvannia diialnosti sotsialnykh ustanov: sutnist ta osoblyvosti rozrobky. Chastyna I. Teoretyko-metodolohichni aspekty vymiriuvannia diialnosti z nadannia sotsialnykh posluh [System of Measuring the Activity of Social Institutions: The Essence and Features of the Development. Vol. 1. Theoretical and methodological aspects of measuring the activities of providing social services]. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, 3, 32-40 [in Ukrainian].

Harlock, J. (2014). From outcomes-based commissioning to social value? Implications for performance managing the third sector, Third Sector Research Centre. Retrieved from https://www.birmingham.ac.uk/generic/tsrc/documents/tsrc/working-papers/working-paper-123.pdf [in English].

Kramer, M. (2005). Measuring Innovation: Evaluation in the Field of Social Entrepreneurship. Boston, MA: Foundation Strategy Group [in English].

Clark, C., Rosenzweig, W., Long, D., Olsen, S. (2004). Double bottom line project report: assessing social impact in double bottom line ventures. Retrieved from http://www.riseproject.org/DBL_Methods_Catalog.pdf [in English].

Svynchuk, A. A. (2016). Harmonizatsiia tsilei diialnosti sotsialnoho pidpryiemstva [Harmonization of Social Enterprise's Purposes of Activities]. Biznes Inform – Business inform, 1, 195-200 [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Svynchuk, A. A. (2018). МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 40–44. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/125921

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають