МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

кон’юнктура, вища освіта, вищий навчальний заклад, попит, ринок, фактор

Анотація

Актуальність теми дослідження. Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку вищої освіти України є актуальним, оскільки нині вирішального значення набуває концепція економіки знань, розвиток якої безпосередньо залежить від стану науки та кон’юнктури ринку вищої освіти. Постановка проблеми. Необхідно провести маркетинговий аналіз для обґрунтування ключових факторів впливу на ринок вищої освіти України та визначення основних стратегічних орієнтирів його розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях таких учених, як Д. Ділл, В. Мік, А. Гарсія-Арацил і Р. Ван дер Вельден та ін. досліджуються теоретичні та прикладні аспекти розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти з урахуванням сучасних реалій. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідниками ще недостатньо опрацьовані проблеми формалізації та комплексної оцінки впливу показників розвитку національної економіки та кон’юнктуру ринку вищої освіти України з метою моделювання попиту на освітні послуги. Постановка завдання. Необхідно дослідити сучасний стан ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти та розробити стратегічні орієнтири його розвитку. Виклад основного матеріалу. Проведено факторний аналіз кон’юнктури ринку вищої освіти України. Доведено, що ключовими факторами, які найбільше впливають на попит на вищу освіту, є демографічний, соціальний, фактор ціни та добробут населення. Побудовано економіко-математичну модель та одержано коефіцієнти еластичності попиту на послуги з вищої освіти за вказаними факторами. Висновки. Для стимулювання попиту на послуги з вищої освіти в Україні у довгостроковій перспективі державним органам влади необхідно забезпечити природній приріст населення, скоротити рівень безробіття, створюючи нові робочі місця, здійснювати антиінфляційну політику, підвищувати добробут населення.

Біографії авторів

Olha Hryhorivna Chyrva, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Educational-scientific Institute for Economics and Business Education, Department of Marketing, Management and Business Administration

Mykola Vasylovych Biloshkurskyi, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Economic Security

Nataliia Oleksandrivna Pacheva, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Marketing, Management and Business Administration

Посилання

Dill, D. D. (1997). Higher education markets and public policy. Higher Education Policy, 10(3-4), 167–185 [in English].

Meek, V. L. (2000). Diversity and marketisation of higher education: incompatible concepts? Higher Education Policy, 13(1), 23–39 [in English].

Garcia-Aracil, A., Van der Velden, R. (2008). Competencies for young European higher education graduates: labor market mismatches and their payoffs. Higher Education, 55(2), 219–239 [in English].

Biloshkurskyi, М. V. (2014). Faktornyy analiz konyunktury rynku osvitnih posluh [Factor analysis of market conditions for educational services]. Proceedings from Politychni, pravovi ta finansovo-ekonomichni priorytety rozvytku ekonomiky Ukrayiny: stratehiya i perspektyvy. Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi – Political, legal and financial and economic priorities of Ukraine's economy development: strategy and prospects. (pp. 39-43). Uman: Publishing and printing center “Visavi” [in Ukrainian].

Vyshchi navchalni zaklady [Higher education institutions]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html [in Ukrainian].

Naselennya [Population]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas-_rik/nas_u/nas_rik_u.html [in Ukrainian].

Zahalnoosvitni navchalni zaklady (za danymy Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny) [Secondary schools (according to the Ministry of Education and Science of Ukraine)]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky rynku pratsi (richni dani) [Key labor market indicators (annual data)]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/-operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_07u.htm [in Ukrainian].

Indeksy spozhyvchykh tsin na tovary ta posluhy (do hrudnya poperednoho roku) [Consumer price indices for goods and services (before December of the previous year)]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/-operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html [in Ukrainian].

Tempy zrostannya/znyzhennya nominalnoyi ta realnoyi zarobitnoyi platy [Rate of growth / decrease of nominal and real wages]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/tznr/tznr_u/tznr_u_bez.htm [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Chyrva, O. H., Biloshkurskyi, M. V., & Pacheva, N. O. (2018). МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 112–116. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/126139