ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор(и)

Ключові слова:

інструментарій, управління, економічна інформація, промисловий потенціал

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах транзитивної економіки актуального значення набуває пошук дієвих інструментів управління процесом розвитку промислового потенціалу та інструментальних засобів, придатних для потреб інтерпретації економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Постановка проблеми. Зміни та особливості функціонування економічних систем в умовах вітчизняного трансформаційного економічного середовища зумовлюють необхідність переосмислення та адаптації наявного інструментарію до нових умов з метою підвищення ефективності управління розвитком промислового потенціалу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні питання інтерпретації економічних даних й управління розвитком промислового потенціалу розглядаються через призму фінансового ризику, фінансових кризових явищ в країнах, що розвиваються, та потенціалу відновлення економіки за допомогою прогресивних підходів. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Наявний науковий доробок потребує акцентування уваги на вивченні інструментарію для реалізації процесного підходу до управління розвитком промислового потенціалу з метою досягнення вищої об’єктивності управлінських рішень. Постановка завдання. Стаття спрямована на формування інструментарію інтерпретації економічної інформації та інтегрування його до магістральних завдань процесу управління розвитком промислового потенціалу. Виклад основного матеріалу. В науковому дослідженні зроблено акцент на виокремленні дієвих інструментів управління процесом розвитку промислового потенціалу. Проведений аналіз існуючих інструментальних засобів, придатних для потреб інтерпретації економічної інформації. Запропоновано інноваційний підхід реалізації системного інструментарію в процесному управлінні розвитком промислового потенціалу. Висновки. Розроблено прикладний інструментарій, що базується на принципі шаблонних рішень, який спроможний підвищити ефективність управління розвитком промислового потенціалу в сучасних умовах.

Біографії авторів

Nestor Omelianovych Shpak, Lviv Polytechnic National University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor Department of at the Management and International Entrepreneurship

Natalia Stepanivna Stanasiuk, Lviv Polytechnic National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Accounting and Analysis

Oleh Volodymyrovych Hlushko, Lviv Polytechnic National University

Candidate of Economic Sciences, Assistant at the Department of Accounting and Analysis

Посилання

El-Erian, M. A. (2012). Stable disequilibrium: Persistent, large payment surpluses and deficits threaten global long-term economic well-being and financial stability. Finance and Development, 49(2), 27-29 [in English].

Orlowski, L. T. (2011). Introduction to the symposium on financial risks and economic stability in emerging market economies. Comparative Economic Studies, 53(4), 507-509 [in English].

Viral, V. (2009). Acharya Restoring financial stability: how to repair a failed system. New Jersey: New York University Stern School of Business [in English].

Bond, E. W. (2012). Economic integration and the sustainability of multimarket collusion. Economics Letters, 117(1), 42-44 [in English].

Gaspar, J., Vasconcelos, P. & Afonso, O. (2014). Economic growth and multiple equilibria. Economic Modelling, 36, 157-160 [in English].

Pitelis, C. N. (2013). Towards a More 'Ethically Correct' Governance for Economic Sustainability. Journal of Business Ethics, 3, 1-11 [in English].

Tremblay, T. (2009). Harnessing cultural and human capital for economic sustainability: A New Brunswick model. Journal of Enterprising Communities, 3(4), 369-377 [in English].

Heikkinen, T. (2013) A spatial economic model under network externalities: symmetric equilibrium and efficiency. Operational Research, 4, 1-23 [in English].

Fujisaki, S. (2012) Economic stability and interest-rate controls in an open-economy model with productive money. Economics Bulletin, 32(4), 3053-3060 [in English].

Drucker, P. (2001). Management Challenges for the 21-st Century. Harper Paperbacks [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Shpak, N. O., Stanasiuk, N. S., & Hlushko, O. V. (2018). ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 117–124. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/126185