ДИСТРИБУЦІЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ЗБУТОВИХ СТРУКТУР В ТУРИЗМІ

Автор(и)

Ключові слова:

дистрибуція, збут туристичних продуктів (послуг), туристичний продукт, туроператор, турагент

Анотація

Актуальність теми дослідження. Необхідність удосконалення управління дистрибуцією послуг та побудови ефективної системи збуту, необхідної для функціонування і розвитку підприємств на ринку обумовлена зростаючою конкуренцією у туристичній сфері на фоні зменшення попиту на послуги. Постановка проблеми. Важливим є вивчення та обґрунтування теоретичних та методичних засад, практичних рекомендацій щодо управління дистрибуцією туристичних послуг. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії та практики управління дистрибуцією туристичних послуг знайшли відображення у працях таких закордонних та вітчизняних вчених, як: Дж. Болт, Д. Бухаліс, Д. Джоббер, Дж. Ланкастер, Г. Стюарт; у сфері туризму: Л. Балабанова [1], Р. Келвін, Ф. Котлер, Дж. Майкензі, С. Мельниченко [2], Г. Михайліченко [3], Г. Осмоловський, Т. Примак та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями недостатньо досліджені питання управління дистрибуцією туристичних послуг з урахуванням чинників зовнішнього середовища, конкурентного впливу, маркетингових інновацій та сучасних IT-технологій. Постановка завдання. Стаття покликана визначити дієві системи дистрибуції туристичних послуг, які повинні здійснюватись на основі їх збутового потенціалу, каналів просування туристичних продуктів (прямих, непрямих) та формування стратегій. Виклад основного матеріалу. Стаття присвячена розробці теоретичних та методичних підходів, практичних рекомендацій щодо управління дистрибуційною діяльністю туристичних підприємств. Визначено, що побудова дієвої системи дистрибуції туристичних послуг повинна здійснюватись на основі їх збутового потенціалу, каналів просування туристичних продуктів (прямих, непрямих) та формування стратегій. Розглядається застосування електронної дистрибуції в туризмі. Висновки. Стратегічні основи організації дистрибуційної діяльності в туризмі рекомендовано формувати, зосередившись на основі традиційних і нових каналів продажу туристичних послуг, їх взаємного впливу і розвитку, що забезпечить надання передових технологій, розвитку глобальної дистрибуції, що, безумовно, підвищує якість послуг.

Біографії авторів

Dariya Ivanivna Basyuk, National University of Food Technologies

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Tourism and Hotel Business

Irina Yaroslavivna Antonenko, National University of Food Technologies

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at the Department of Tourism and Hotel Business

Yеlizaveta Oleksandrivna Muzychka, National University of Food Technologies

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Tourism and Hospitality

Посилання

Balabanova, L. V., Mitrokhina, Y. P. (2011). Upravlinnia zbutovoiu politykoiu [Management of sales policy]. Кyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Melnychenko, S., Esipova, K. (2010). Internettekhnolohii v diialnosti turystychnykh pidpryiemstv [Internet technology in the activities of tourism enterprises]. Visnyk Kyiv. nats. torh.-ekon. un-tu – Bulletin of the Kiev National Trade University, 6(202), 35-47 [in Ukrainian].

Mykhaylychenko, H. E. (2012). Innovatsiinyi rozvytok turyzmu [Innovative Tourism Development]. Кyiv: Kiev National Trade University [in Ukrainian].

Zaiachkovska, H. A. (2012). Zbutova polityka turystychnykh pidpryiemstv [Marketing policies of tourism enterprises]. Innovatsiina ekonomika. Marketynh ta tsinoutvorennia – Innovative economy. Marketing and pricing, 27, 204-208 [in Ukrainian].

Horbachev, M., Hazin, І. (2014). Distributsiia i prodvizhenie produkta na rynke [Distribution and promotion of the product in the market]. Rostov-on-Don: Pheniks [in Russian].

Muzychka, Ye. O. (2015). Upravlinnia zbutovoiu diialnistiu turystychnykh pidpryiemstv [Managing the marketing activities of tourism enterprises]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv: Kyiv National Trade University [in Ukrainian].

Osmolovsky, H. N., Korshunova, А. H. (2015). Kanaly distributsii v turizme i gostepriimstve [Distribution channels in tourism and hospitality]. Slavyanskiy forum – The Slavic Forum, 1(7), 214-229 [in Russian].

Primak, T. E. (2014). Issledovanie potentsiala sovremennykh kanalov distributsii segmentov turisticheskikh uslug [A study of the potential of modern distribution channels for tourism services segments]. Visnyk DITB – Bulletin of DETB, 18, 193-197 [in Russian].

Ofitsiinyi sait IT-tour [Official site of IT-Tour]. www.ittour.com.ua. Retrieved from http://www.ittour.com.ua/ [in Russian].

Ofitsiinyi sait TripMyDream [Official site of TripMyDream]. tripmydream.com. Retrieved from https://tripmydream.com/ [in Russian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Basyuk, D. I., Antonenko, I. Y., & Muzychka, Y. O. (2018). ДИСТРИБУЦІЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ЗБУТОВИХ СТРУКТУР В ТУРИЗМІ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 125–130. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/126211