ПАРАДИГМА ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Автор(и)

Ключові слова:

ризик, менеджмент, ризик-менеджмент, інтегрований ризик-менеджмент, бізнес-процеси, ризик-апетит, толерантність до ризику

Анотація

Актуальність теми дослідження. Формування інтегрованого ризик-менеджменту є необхідною умовою підвищення ефективності функціонування компаній у мінливому зовнішньому середовищі та важливим напрямом забезпечення розвитку сучасних компаній. Постановка проблеми. Інтегрований ризик-менеджмент потребує цілісного підходу, що сприятиме врахуванню ризик-апетиту конкретної компанії та особливостей здійснення кожного бізнес-процесу. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти інтегрованого ризик-менеджменту закладені у працях таких вчених як: Г. Берг, В. Вітлінський, А. Камінський, Р. Каплан, В. Кравченко, Д. Нортон, Д. Палунін, М. Хенлі та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Актуальними залишаються дослідження нових за рівнем методології підходів щодо формування інтегрованого ризик-менеджменту в компаніях, адаптованих до сучасних тенденцій економічного процесу в країні. Постановка завдання. Розвиток наукових поглядів до управління ризиками, що базується на його інтеграції з бізнес-процесами залежно від цілей розвитку компанії. Виклад основного матеріалу. Автором висвітлено питання діалектичного взаємозв’язку між компонентами управління компанією та ризик-менеджменту. Наголошено на важливості переходу від сприйняття управління ризиків окремим напрямом діяльності компанії до формування культури ризик-менеджменту щодо забезпечення інтегрованості управління ризиками з бізнес-процесами компанії. З метою розгорнутого представлення формування інтегрованого ризик-менеджменту наведено піраміду інтегрування ризиків в систему менеджменту компаній. Висновки. Запропоновані підходи до формування інтегрованої концепції ризик-менеджменту дозволять удосконалити формування стратегій розвитку компаній, що особливо важливо в умовах економічної, соціальної та політичної нестабільності функціонування зовнішнього середовища.

Біографія автора

Anastasiia Petrovna Duka, National University of food technologies

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Management and Administration

Посилання

Barton, T. L., Shenkir, W. G., Walker, P. L. (2003). Kompleksnyi podkhod k risk-menedzhmentu: stoit li etim zanimatsya [Making enterprise risk management pay off]. Moscow: Izdatelskiy dom «Vylyams» [in Russian].

Berg, H. P. (2010). Risk management : procedures, methods and experiences. RT&A, 2(17), 1, 79-95 [in English].

Vitlinskyi, V. V., & Velykoivanenko, P. I. (2004). Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Riskology in economics and entrepreneurship]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Duka, A. P., & Mysaka, G. V. (2007). Zastosuvannia kontseptsii intehrovanoho ryzyk–menedzhmentu u doslidzhenni ryzykiv investytsiinoi diialnosti [Applying of the concept of integrated risk management in research of investment risks]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – The formation of market relations in Ukraine, 6(73), 93-98 [in Ukrainian].

Kaminskyi, A. B. (2006). Modeliuvannia finansovykh ryzykiv [Modeling of financial risks]. Kyiv: VPC «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian].

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). How to Implement a New Strategy without Disrupting your Organization. Harvard Business Review, 84, 100-109 [in English].

Kravchenko, V. A. (2008). Funktsionalnyi ta intehralnyi pidkhody do upravlinnia pidpryiemnytskymy ryzykamy: teoriia ta praktyka [Functional and integrated approaches to management of business risks: Theory and Practice]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of a systematic approach to the economy, 2(6). Retrieved from http://ecobio.nau.edu.ua /index.php/EPSAE/article/view/4012/ [in Ukrainian].

Kryvda, O. V. (2013). Mekhanizm ryzyk-menedzhmentu ta chynnyky, shcho yoho formuiut [The mechanism of risk management and factors that form it]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» - Economic bulletin of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnical institute», 10, 268-273 [in Ukrainian].

Menedzhment riskov Printsipy i rukovodiashchie ukazaniia [Risk management. Principles and guidelines]. (2009). Standart ISO 31000:2009. Retrieved from http://www.pqm-online.com/assets/ files/lib/std/iso_31000-2009(r).pdf [in Russian].

Palunin, D. N., Kokosh, A. M., Setdekov, K. R. (2015). O podkhode k otsenke risk-appetita i ranzhirovaniiu riskov na osnovanii vnutrennego kreditnogo reitinga organizatsii [An approach to risk appetite assessment and risk ranking based on a company’s internal credit rating]. Rossiyskoe predprinimatelstvo - Russian Entrepreneurship, 16(20), 3441–3450. Retrieved from https://bgscience.ru/journals/rp/archive/15405/ [in Russian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Duka, A. P. (2018). ПАРАДИГМА ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 131–136. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/126225

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають