ПАРАДИГМА ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Anastasiia Petrovna Duka

Анотація


Актуальність теми дослідження. Формування інтегрованого ризик-менеджменту є необхідною умовою підвищення ефективності функціонування компаній у мінливому зовнішньому середовищі та важливим напрямом забезпечення розвитку сучасних компаній. Постановка проблеми. Інтегрований ризик-менеджмент потребує цілісного підходу, що сприятиме врахуванню ризик-апетиту конкретної компанії та особливостей здійснення кожного бізнес-процесу. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти інтегрованого ризик-менеджменту закладені у працях таких вчених як: Г. Берг, В. Вітлінський, А. Камінський, Р. Каплан, В. Кравченко, Д. Нортон, Д. Палунін, М. Хенлі та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Актуальними залишаються дослідження нових за рівнем методології підходів щодо формування інтегрованого ризик-менеджменту в компаніях, адаптованих до сучасних тенденцій економічного процесу в країні. Постановка завдання. Розвиток наукових поглядів до управління ризиками, що базується на його інтеграції з бізнес-процесами залежно від цілей розвитку компанії. Виклад основного матеріалу. Автором висвітлено питання діалектичного взаємозв’язку між компонентами управління компанією та ризик-менеджменту. Наголошено на важливості переходу від сприйняття управління ризиків окремим напрямом діяльності компанії до формування культури ризик-менеджменту щодо забезпечення інтегрованості управління ризиками з бізнес-процесами компанії. З метою розгорнутого представлення формування інтегрованого ризик-менеджменту наведено піраміду інтегрування ризиків в систему менеджменту компаній. Висновки. Запропоновані підходи до формування інтегрованої концепції ризик-менеджменту дозволять удосконалити формування стратегій розвитку компаній, що особливо важливо в умовах економічної, соціальної та політичної нестабільності функціонування зовнішнього середовища.

Ключові слова


ризик; менеджмент; ризик-менеджмент; інтегрований ризик-менеджмент; бізнес-процеси; ризик-апетит; толерантність до ризику

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Barton, T. L., Shenkir, W. G., Walker, P. L. (2003). Kompleksnyi podkhod k risk-menedzhmentu: stoit li etim zanimatsya [Making enterprise risk management pay off]. Moscow: Izdatelskiy dom «Vylyams» [in Russian].

Berg, H. P. (2010). Risk management : procedures, methods and experiences. RT&A, 2(17), 1, 79-95 [in English].

Vitlinskyi, V. V., & Velykoivanenko, P. I. (2004). Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Riskology in economics and entrepreneurship]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Duka, A. P., & Mysaka, G. V. (2007). Zastosuvannia kontseptsii intehrovanoho ryzyk–menedzhmentu u doslidzhenni ryzykiv investytsiinoi diialnosti [Applying of the concept of integrated risk management in research of investment risks]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – The formation of market relations in Ukraine, 6(73), 93-98 [in Ukrainian].

Kaminskyi, A. B. (2006). Modeliuvannia finansovykh ryzykiv [Modeling of financial risks]. Kyiv: VPC «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian].

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). How to Implement a New Strategy without Disrupting your Organization. Harvard Business Review, 84, 100-109 [in English].

Kravchenko, V. A. (2008). Funktsionalnyi ta intehralnyi pidkhody do upravlinnia pidpryiemnytskymy ryzykamy: teoriia ta praktyka [Functional and integrated approaches to management of business risks: Theory and Practice]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of a systematic approach to the economy, 2(6). Retrieved from http://ecobio.nau.edu.ua /index.php/EPSAE/article/view/4012/ [in Ukrainian].

Kryvda, O. V. (2013). Mekhanizm ryzyk-menedzhmentu ta chynnyky, shcho yoho formuiut [The mechanism of risk management and factors that form it]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» - Economic bulletin of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnical institute», 10, 268-273 [in Ukrainian].

Menedzhment riskov Printsipy i rukovodiashchie ukazaniia [Risk management. Principles and guidelines]. (2009). Standart ISO 31000:2009. Retrieved from http://www.pqm-online.com/assets/ files/lib/std/iso_31000-2009(r).pdf [in Russian].

Palunin, D. N., Kokosh, A. M., Setdekov, K. R. (2015). O podkhode k otsenke risk-appetita i ranzhirovaniiu riskov na osnovanii vnutrennego kreditnogo reitinga organizatsii [An approach to risk appetite assessment and risk ranking based on a company’s internal credit rating]. Rossiyskoe predprinimatelstvo - Russian Entrepreneurship, 16(20), 3441–3450. Retrieved from https://bgscience.ru/journals/rp/archive/15405/ [in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM