ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Liliіa Dmytrivna Olifirenko, Yuriy Dmytrovych Yurchenko

Анотація


Актуальність теми дослідження. Функціональне обстеження менеджменту публічного адміністрування обумовлено необхідністю обґрунтування питань реорганізації органів публічної влади України. Постановка проблеми. Науковий пошук полягає у розробці рекомендацій з удосконалення менеджменту публічного адміністрування. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Удосконаленню інститутів публічного адміністрування присвячені роботи Бородіна І. Л., Бринцева В. Д., Глущенка С. В., Квасневської Н. Д., Оболенського О. Ю. та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Реалізація Стратегії реформування публічної влади, судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 рр. потребує наукового супроводу щодо знаходження методичних підходів до удосконалення публічного адміністрування. Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування методичних підходів щодо функціонального обстеження органу публічної влади, аналіз функціонального навантаження та оцінювання ефективності виконання інституалізованих функцій публічного адміністрування. Виклад основного матеріалу. Функціональний огляд діяльності органу публічної влади автором розглядається як управлінський ресурс, що дає можливість дослідити діяльність органу публічної влади та надати рекомендацій з удосконалення адміністрування. Висновки. Удосконалення діяльності органу публічної влади пов’язано з розв'язанням проблем менеджменту адміністрування, ефективність якого залежить від функціонального навантаження, рівня компетенції та кадрового менеджменту апарату управління.

Ключові слова


стратегія реформування; функціональне обстеження; менеджмент публічного адміністрування; функція; адміністрування

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro Stratehiyu reformuvannya sudoustroyu, sudochynstva ta sumizhnykh pravovykh instytutiv na 2015-2020 roky: vid 20.05.2015, № 276 [Decree of thePresident of Ukraine On the strategy of reforming the judiciary and related legal institutions for 2015-2020]. (2015). Ofitsiynyyvisnyk Prezydenta Ukrayiny – Official Bulletin of the President of Ukraine, 13 [inUkrainian].

Borodin, I. L. (2014). Funktsiy I publichnoho upravlinnya [The functions of public administration]. Yurydychnyyvisnyk. Povitryane i kosmichnepravo – Legal Bulletin. Air and Space Law, 3, 23-29 [inUkrainian].

Hlushchenko, S. V. (2015). Vyshchi spetsializovani sudy v systemi sudovoyi vlady Ukrayiny [The high specialized courts in the system of judicial power of Ukraine]. Chornobay: Chornobayiv KPP [inUkrainian].

Kvasnevska, N. D. (2016). Administratyvno-pravove zabezpechennyareformuvannyasudoustroyu v Ukrayini [Administrative and legal support to the reform of the judiciary in Ukraine].Vinnytsya: LTD "Nilan-LTD" [inUkrainian].

Obolenskyy, O. Yu., Soroko, V. M. (2009). Metodyka provedennya funktsionalnoho analizu diyalnostiorhaniv derzhavnoyi vlady z urakhuvannyam dotsilnosti nadannya nymy posluh [Method of carrying out of functional analysis of the activity of state authorities, taking into account the expediency of providing their services]. Kyiv: NAPA [inUkrainian].

Olifirenko, L. D., Viktor, T. M. (2015). Rol kadrovoho menedzhmentu v mekhanizmis udovoho administruvannya v umovakh sudovoyi systemy Ukrayiny [The role of personnel management in the mechanism of court administration in the conditions of the judicial system of Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya – Problems and Prospects of Economics and Management, 3, 176-185 [in Ukrainian].

Tolkovanov, V. V. (2009). Funktsionalne zabezpechennya yak diyevyy instrument modernizatsiyi diyalnosti orhaniv publichnoyi vlady [Functional provision as an effective tool for modernizing public authority]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnya – Efficiency of Public Administration, 39, 95-100 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM