ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТОМ

Автор(и)

Ключові слова:

талант суспільної взаємодії, управління талантом, інформаційна культура, інформаційно-телекомунікаційні технології

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення засад формування інформаційної культури на сучасному етапі суспільного розвитку викликана пошуком нових механізмів вдосконалення професійних та особистісних якостей людини. Постановка проблеми. Доцільним є визначення сутності категорії «талант» як фактору суспільного розвитку та методологічних підходів до управління талантом в рамках сучасної інформаційної парадигми соціоекономічного розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як Гарднер Г., Майклз Е., Швейєр А., Моляко В.О. Рєзнікова Ж. І. та інших, викладено результати досліджень щодо сучасного стану суспільства, його трансформаційних процесів та вимог до людини як основи суспільного розвитку. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання сутності таланту у менеджменті, важливості таланту суспільної взаємодії як фактору науково-технічного прогресу та впливу інформаційної культури на його формування. Постановка завдання. Стаття спрямована на вивчення таланту соціальної взаємодії як однієї з основних якостей сучасної людини, питань управління талантом та впливу на його розвиток інформації та інформаційної культури. Виклад основного матеріалу. У статті досліджені поняття «талант», «управління талантом», «інформаційна культура». Доведено їх безумовний взаємозв’язок і вплив на формування особистості, розвиток організації, командної діяльності та їх ефективності. Висвітлено можливі шляхи плекання таланту й особистості в умовах суспільства інноваційного розвитку, повсюдного впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій. Висновки. Управління талантом на основі інформаційної культури високого рівня в поєднанні з інформаційно-комунікаційними технологіями дає можливість ефективно формувати процеси управління та функціонування будь-яких організацій. Таким чином, в основі суспільного розвитку третього тисячоліття лежать умови ефективної реалізації таланту людини не тільки в особистому ракурсі, але й у рамках суспільної взаємодії, що базуються на опануванні інформаційної культури, без якої стає неможливим подальший прогрес інтелектуальних знарядь праці й нових інформаційних технологій.

Біографії авторів

Ivan Mychailovych Gryshchenko, Kyiv National University of Technologies and Design

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at the Economic Cybernetics and Marketing Department

Olga Yuriivna Chubukova, Kyiv National University of Technologies and Design

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics and Marketing

Посилання

Gardner, G. (2007). Struktura razuma. Teoriya mnozhestvennogo intellekta. [Frames of Mind: the Theory of Multiple Intelligences]. Moscow: Williams [in Russian].

Gates, B. (2000). Biznes so skorostyu myisli [Business @ the Speed of Thought]. Moscow: EKSMO-Press [in Russian].

Hryshchenko, I. M. (2007). Osoblyvosti transformatsiinykh zmin v ekonomitsi Ukrainy. [Features of transformational changes in the economy of Ukraine]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, Management and Law, 3, 149–152 [in Ukrainian].

Moliako, V. O., Muzyka, O. L. (2006). Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen [Ability, creativity, giftedness: theory, methodology, research results]. Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian].

Chubukova, O. Y. (2017). Informatsiinyi marketynh [Informational marketing]. Kyiv: KNUTD [in Ukrainian].

Kalashnikova, S. A. (2010). Osvitnia paradyhma profesionalizatsii upravlinnia na zasadakh liderstva [Educational paradigm of management professionalization on the basis of leadership]. Kyiv: Kyiv university named after B. Hrinchenko [in Ukrainian].

Mayklz, E., Hendfild-Dzhons, H. & Ekselrod, E. (2009). Voina za talanty [The War for Talent] (2nd ed.). Moscow: Mann, Ivanov i Ferber [in Russian].

Hryshchenko, I. M. (2014). Provedennia prohnozno-analitychnykh doslidzhen vidpovidnosti systemy profesiinoi osvity perspektyvam sotsialno-ekonomichnoho-rozvytku Ukrainy [Carrying out of forecast-analytical researches on the correspondence of the system of vocational education to the prospects of socio-economic development of Ukraine]. Kyiv: KNUTD [in Ukrainian].

Reznikova, Zh. I. (2005). Intellekt i yazyik zhivotnyih i cheloveka. Osnovyi kognitivnoy etiologii [Intellect and language of animals and humans. Fundamentals of Cognitive Etiology]. Moscow: Akademkniga [in Russian].

Schweyer, A. (2004). Talent Management Systems: Best Practices in Technology Solutions for Recruitment, Retention and Workforce Planning. Chichester: John Wiley & Sons [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Gryshchenko, I. M., & Chubukova, O. Y. (2018). ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТОМ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 100–105. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/126503