РЕТРОСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПАТ “УКРГІДРОЕНЕРГО”

Автор(и)

Ключові слова:

гідроенергетика, електроенергетика, фінансові інструменти

Анотація

Актуальність теми дослідження. Незадовільний стан потужностей з генерації електричної енергії в Україні обумовлює потребу обґрунтування інструментів фінансування процесу їх оновлення. Постановка проблеми. Розробка пропозицій щодо вдосконалення фінансування енергетичного сектору України повинна ґрунтуватися на розумінні існуючих особливостей та проблем його здійснення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку електроенергетики України знайшли своє відображення в працях таких вчених, як О. Білоцерківський, Н. Болквадзе, А. Борисенко, А. Воїнов, В. Конащук, А. Мазуpенко, Е. Олесевич, О. Пархоменко, С. Саух, Я. Сєріков, О. Стоян, Н. Ширяєва та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковці приділяють багато уваги окремим питанням функціонування електроенергетичного комплексу, при цьому проблеми фінансування його модернізації переважно залишаються поза увагою. Постановка завдання. Стаття орієнтована на ідентифікацію особливостей та проблем використання фінансових інструментів ПАТ “Укргідроенерго” - основи гідроелектроенергетики України. Виклад основного матеріалу. Дані фінансової звітності ПАТ „Укргідроенерго” дозволяють вказати на наявність деяких особливостей використання ним фінансових інструментів. Ці особливості полягають у значному і досить суперечливому впливі держави як власника на процес формування фінансових ресурсів підприємства. Висновки. Проведений аналіз засвідчує потребу оптимізації діючої практики фінансування генеруючих підприємств з використанням специфічних фінансових інструментів та залученням фінансових ресурсів із нових джерел.

Біографії авторів

Maksym Mykolaiovych Zabashtanskyi, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of Faculty of Life Activity, Environmental Management and Tourism, Department of Personnel Management and Labor Economy

Olga Viktorivna Abakumenko, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance

Pavlo Oleksandrovych Lukiashko, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance

Посилання

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku [Energy strategy of Ukraine for the period up to 2030]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/8/f197393n9.zip [in Ukrainian].

Voinov, A., Mazurenko, A., & Olesevich, E. (2014). Predictive assessment of the Ukrainian power industry fuel balance structure progress. Pratsi Odeskoho politekhnichnoho universytetu – Works of the Odessa Polytechnic University, 2(44), 96-101 [in English].

Bilotserkivskyi, O., & Shyriaieva, N. (2015). Suchasnyi stan i tendentsii rozvytku elektroenerhetyky Ukrainy [Current state and trends of the electricity industry Ukraine]. Visnyk NTU „KhPI” – Bulletin of the National Technical University "KhPI", 26, 69-76 [in Ukrainian].

Malyarenko, V., Timchenko, S., & Jakovlev, A. (2011). Vozobnovliaemaia energetika Ukrainy sostoianie problemy razvitiia Renewable energy in Ukraine: state, problems development. Svitlotekhnika ta elektroenerhetyka – Light engineering and power engineering, 3, 63-66 [in Russian].

Sierikov, Y., & Parkhomenko, O. (2010). Vitroenerhetyka. Perspektyvy ta problemy rozvytku [Windpower engineering. Prospects and problems of development]. Svitlotekhnika ta elektroenerhetyka – Light engineering and power engineering, 1, 66-70 [in Ukrainian].

Stoyan, O. (2014). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku soniachnoi enerhetyky v Ukraini: vid teorii do praktyky [Modernization of state regulation of the development of solar energy in Ukraine]. Naukovi pratsi. Seriia: Derzhavne upravlinnia – Scientific works. Series: Public Administration, 237, 124-130 [in Ukrainian].

Bolkvadze, N. I. (2016). Birzhovi rynky elektroenerhii krain Skhidnoi Yevropy [Exchange markets for electricity in Eastern Europe]. Candidate’s thesis. Ternopil: Ternopil National Economic University [in Ukrainian].

Konaschuk, V. L. (2011). Finansove zabezpechennia innovatsiinoi modernizatsii pidpryiemstv elektroenerhetyky [Financial support of innovation modernization of electric power companies]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti – Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, 3, 43–48 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Antymonopolnoho komitetu Ukrainy [Official website of the Antimonopoly Committee of Ukraine]. (2015). Prezentatsiia rezultativ kompleksnoho doslidzhennia rynkiv elektrychnoi enerhii ta enerhetychnoho vuhillia [Presentation of comprehensive market research of electric energy and steam coal]. Retrieved from http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=119661&schema=main [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Ahentstva z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy [The official site of Stock market infrastructure development agency of Ukraine]. (2017). Emitenty [Emitents] Retrieved from http://smida.gov.ua/db/emitent [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Zabashtanskyi, M. M., Abakumenko, O. V., & Lukiashko, P. O. (2018). РЕТРОСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПАТ “УКРГІДРОЕНЕРГО”. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 53–57. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/126584

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають