МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

Ключові слова:

економічна безпека, інвестиційна безпека держави, синергетика, системний підхід, структурно-функціональний підхід

Анотація

Актуальність теми дослідження. Однією з найважливіших методологічних проблем дослідження інвестиційної безпеки є діалектичне поєднання теоретичного й емпіричного рівнів наукового пізнання, їх інтеграція з метою отримання узагальненого знання про предмет. Постановка проблеми. Інвестиційна безпека є складною категорією, а тому використання різних методологічних підходів дозволить поглянути на проблему дослідження комплексно, розкрити усі змістовні складові даного явища. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці провідних зарубіжних і вітчизняних дослідників: Кириленка В., Сімасіуса Р., Ситника Г., Харламової Г. та інших присвячені дослідженню теоретичним питанням та методології дослідження сутності національної та інвестиційної безпеки, її становленню та забезпечення. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Разом з тим, питання методологічних засад формування та забезпечення інвестиційної безпеки залишаються логічно незавершеними. Постановка завдання. Метою статті є формування цілісного концептуального підходу до визначення інвестиційної безпеки як системи та визначення методологічних засад її формування та забезпечення. Викладення основного матеріалу. Інвестиційна безпека розглядається комплексно з позиції методології різних підходів як відкрита, складна, функціональна, динамічна система. Захист економічних інтересів як системотворчий чинник у поєднанні з боротьбою з небезпеками внутрішнього та зовнішнього характеру зумовлює необхідність існування системи забезпечення інвестиційної безпеки як елемента саморегуляції. В статті розкриті основні властивості системи інвестиційної безпеки: стабільність, стійкість, розвиток та цілісність. Висновки. Аналіз підходів та синергетичне їх поєднання при дослідженні формування та забезпечення системи інвестиційної безпеки дозволяє краще визначити особливості та функції даної системи.

Біографії авторів

Zacharii Stepanovych Varnalii, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Finances

Dmytro Valeriiovych Nikytenko, National University of Water and Environmental Engineering

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral Student at the Department of Economic Theory

Oksana Petrivna Mykytiuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Business Economics

Посилання

Baranovsky, O. I. (2004). Finansova bezpeka v Ukrayini (metodolohiya otsinky ta mekhanizm zabezpechennya) [Financial security in Ukraine (assessment methodology and mechanism of provision)]. Kyiv: KNTEU [in Ukranian].

Moshenskyi, S. Z. (2008). Fondovyy rynok ta instytutsiyne investuvannya v Ukrayini: vplyv na investytsiynu bezpeku derzhavy [Stock Market and Institutional Investments in Ukraine: Influence on Investment Security of the Nation]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukranian].

Kyrylenko, V. I. (2005). Investytsiyna skladova ekonomichnoyi bezpeky [Investment component of economic security]. Kyiv: KNEU [in Ukranian].

Sukhorukov, A. I. (2009). Systema ekonomichnoyi bezpeky derzhavy [System of economic security of the state]. Kyiv: VD "Stylos" [in Ukranian].

Kharlamova, H. O. (2017). Investytsiyna bezpeka Ukrayiny: reytynhova otsinka [Investment Security of Ukraine: Rating Score]. Kyiv: Vyd-vo. Ahrar Media Hrup [in Ukranian].

Dzoban, O. P. (2007). Natsionalna bezpeka Ukrayiny: kontseptualni zasady ta svitohlyadnyy sens [National Security of Ukraine: Conceptual Principles and Worldview Purpose]. Kharkiv: Maidan [in Ukranian].

Sytnyk, G. P. (2012). Derzhavne upravlinnya u sferi natsionalnoyi bezpeky: kontseptualni ta orhanizatsiyno-pravovi zasady [Public Governance in the Field of National Security: The Conceptual And Organizational And Lawful Perspectives]. Kyiv: National Academy of Public Administration under the President of Ukraine [in Ukranian].

Simasius, R. & Vilpisauskas, R. (2004). The Concept of Economic Security and the Principles of Economic Security Police in Lithuania. sf.library.lt. Retrieved from: http://sf.library.lt/marc/getobj.php?obj=LT-eLABa-0001:J.04~2005~ ISSN_1648-8024.V_2004 [in English].

Ksiezopolski, K. M. (2011). Bezpieczenstwo ekonomiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA [in Polish].

Sudakov, K. V. (1984). Funktsyonalnaya systema [Functional System]. Voprosy filosofii - Questions of Philosophy, 10, 73-78 [in Russian].

Varnalii, Z. S., Onishchenko, S. V. & Masliy, O. A. (2016). Mechanism for prevention of threats to economic security of Ukraine. Economic Chronicle – XXI, 159 (5-6), 20-24. (Scopus). DOI: http://dx.doi.org/10.21003/ea.V159-04 [in English].

Bogdanovych, V. Yu. & Manachinskyi, A. Ya. (2001). Metodolohichni osnovy systemnykh doslidzhen problem voyennoyi bezpeky derzhavy [Methodological bases of system researches of military security problems of the state]. Kyiv: Tserta-Art [in Ukrainian].

Varnalii, Z. S., Onishchenko, S. V. & Masliy, O. A. (2016). Preventing threats as a prerequisite for increasing the level of Economic Security of the State. Scientific Journal «ScienceRise», 7/1 (24), 41-46. DOI: 10.15587/2313-8416.2016.74409 [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Varnalii, Z. S., Nikytenko, D. V., & Mykytiuk, O. P. (2018). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Науковий вісник Полісся, 1(1(13), 8–14. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/130139

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ