МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Zacharii Stepanovych Varnalii, Dmytro Valeriiovych Nikytenko, Oksana Petrivna Mykytiuk

Анотація


Актуальність теми дослідження. Однією з найважливіших методологічних проблем дослідження інвестиційної безпеки є діалектичне поєднання теоретичного й емпіричного рівнів наукового пізнання, їх інтеграція з метою отримання узагальненого знання про предмет. Постановка проблеми. Інвестиційна безпека є складною категорією, а тому використання різних методологічних підходів дозволить поглянути на проблему дослідження комплексно, розкрити усі змістовні складові даного явища. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці провідних зарубіжних і вітчизняних дослідників: Кириленка В., Сімасіуса Р., Ситника Г., Харламової Г. та інших присвячені дослідженню теоретичним питанням та методології дослідження сутності національної та інвестиційної безпеки, її становленню та забезпечення. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Разом з тим, питання методологічних засад формування та забезпечення інвестиційної безпеки залишаються логічно незавершеними. Постановка завдання. Метою статті є формування цілісного концептуального підходу до визначення інвестиційної безпеки як системи та визначення методологічних засад її формування та забезпечення. Викладення основного матеріалу. Інвестиційна безпека розглядається комплексно з позиції методології різних підходів як відкрита, складна, функціональна, динамічна система. Захист економічних інтересів як системотворчий чинник у поєднанні з боротьбою з небезпеками внутрішнього та зовнішнього характеру зумовлює необхідність існування системи забезпечення інвестиційної безпеки як елемента саморегуляції. В статті розкриті основні властивості системи інвестиційної безпеки: стабільність, стійкість, розвиток та цілісність. Висновки. Аналіз підходів та синергетичне їх поєднання при дослідженні формування та забезпечення системи інвестиційної безпеки дозволяє краще визначити особливості та функції даної системи.

Ключові слова


економічна безпека; інвестиційна безпека держави; синергетика; системний підхід; структурно-функціональний підхід

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baranovsky, O. I. (2004). Finansova bezpeka v Ukrayini (metodolohiya otsinky ta mekhanizm zabezpechennya) [Financial security in Ukraine (assessment methodology and mechanism of provision)]. Kyiv: KNTEU [in Ukranian].

Moshenskyi, S. Z. (2008). Fondovyy rynok ta instytutsiyne investuvannya v Ukrayini: vplyv na investytsiynu bezpeku derzhavy [Stock Market and Institutional Investments in Ukraine: Influence on Investment Security of the Nation]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukranian].

Kyrylenko, V. I. (2005). Investytsiyna skladova ekonomichnoyi bezpeky [Investment component of economic security]. Kyiv: KNEU [in Ukranian].

Sukhorukov, A. I. (2009). Systema ekonomichnoyi bezpeky derzhavy [System of economic security of the state]. Kyiv: VD "Stylos" [in Ukranian].

Kharlamova, H. O. (2017). Investytsiyna bezpeka Ukrayiny: reytynhova otsinka [Investment Security of Ukraine: Rating Score]. Kyiv: Vyd-vo. Ahrar Media Hrup [in Ukranian].

Dzoban, O. P. (2007). Natsionalna bezpeka Ukrayiny: kontseptualni zasady ta svitohlyadnyy sens [National Security of Ukraine: Conceptual Principles and Worldview Purpose]. Kharkiv: Maidan [in Ukranian].

Sytnyk, G. P. (2012). Derzhavne upravlinnya u sferi natsionalnoyi bezpeky: kontseptualni ta orhanizatsiyno-pravovi zasady [Public Governance in the Field of National Security: The Conceptual And Organizational And Lawful Perspectives]. Kyiv: National Academy of Public Administration under the President of Ukraine [in Ukranian].

Simasius, R. & Vilpisauskas, R. (2004). The Concept of Economic Security and the Principles of Economic Security Police in Lithuania. sf.library.lt. Retrieved from: http://sf.library.lt/marc/getobj.php?obj=LT-eLABa-0001:J.04~2005~ ISSN_1648-8024.V_2004 [in English].

Ksiezopolski, K. M. (2011). Bezpieczenstwo ekonomiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA [in Polish].

Sudakov, K. V. (1984). Funktsyonalnaya systema [Functional System]. Voprosy filosofii - Questions of Philosophy, 10, 73-78 [in Russian].

Varnalii, Z. S., Onishchenko, S. V. & Masliy, O. A. (2016). Mechanism for prevention of threats to economic security of Ukraine. Economic Chronicle – XXI, 159 (5-6), 20-24. (Scopus). DOI: http://dx.doi.org/10.21003/ea.V159-04 [in English].

Bogdanovych, V. Yu. & Manachinskyi, A. Ya. (2001). Metodolohichni osnovy systemnykh doslidzhen problem voyennoyi bezpeky derzhavy [Methodological bases of system researches of military security problems of the state]. Kyiv: Tserta-Art [in Ukrainian].

Varnalii, Z. S., Onishchenko, S. V. & Masliy, O. A. (2016). Preventing threats as a prerequisite for increasing the level of Economic Security of the State. Scientific Journal «ScienceRise», 7/1 (24), 41-46. DOI: 10.15587/2313-8416.2016.74409 [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM