СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

стратегія розвитку вищої освіти, стратегічні пріоритети та стратегічні цілі, етапи формування стратегії розвитку вищої освіти

Анотація

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі в Україні сформовано та реалізується комплекс стратегічних заходів, спрямованих на розвиток освіти. Проте, процес реформування відбувається повільно, а ефективність реформ не відповідає очікуванням зацікавлених сторін. Це актуалізує завдання підвищення обґрунтованості й результативності стратегії розвитку вищої освіти. Постановка проблеми. Ефективність реалізації стратегії розвитку вищої освіти значною мірою залежить від вибору стратегічних альтернатив, узгодженості стратегічних пріоритетів та цілей, що обумовлює необхідність удосконалення методологічних засад стратегічного управління. Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі аналізу нормативно-правових актів України та наукової літератури уточнено сутність та визначено місце стратегічних пріоритетів і стратегічних цілей в процесі формування стратегії розвитку вищої освіти. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Забезпечення узгодженості стратегічних пріоритетів та стратегічних цілей, впорядкування яких сприятиме підвищенню обґрунтованості й результативності стратегії розвитку системи вищої освіти України. Постановка завдання. Визначення основних засад формування і реалізації стратегії розвитку вищої освіти на основі узгодження стратегічних пріоритетів та стратегічних цілей. Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовано нормативні документи та основні заходи, спрямовані на реформування вищої освіти України; сформульовано стратегію розвитку вищої освіти на основі узгодження стратегічних пріоритетів та стратегічних цілей. Висновки. Інструментом реалізації державної політики щодо розвитку та модернізації системи вищої освіти є виважена стратегія, визначені стратегічні пріоритетні напрями її реалізації, їх науково-методологічне та прогнозно-аналітичне обґрунтування.

Біографії авторів

Iryna Oleksiivna Tarasenko, Kyiv National University of Technologies and Design

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance and Financial and Economic Security

Nataliia Tsymbalenko, Kyiv National University of Technologies and Design

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance and Financial and Economic Security

Oleksiy Serhiiovych Tarasenko, Kyiv National University of Technologies and Design

Postgraduate Student at the Department of Economic Cybernetics and Marketing

Посилання

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021: pryinyatyi 25 Chervnia 2013, № 344/2013 [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period up to 2021: from June 25 2013, № 344/2013]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page#n10 [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine (n.d.). Stratehiia reformuvannia vyshchoi osvity Ukrainy 2020 (proekt) [Ukraine's Higher Education Reform Strategy 2020 (project)]. www.tempus.org.ua. Retrieved from https://www.tempus.org.ua/uk/events/1217-strategija-reformuvanna-vishhoji-osviti-ukrajini-2020.html [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy na period 2015-2025 rokiv (proekt) [Concept of development of Ukrainian education for the period of 2015-2025 (project)]. (n.d.). osvita.ua. Retrieved from http://osvita.ua/news/43501/ [in Ukrainian].

Ghoshal, S. (2001). Stra-tegicheskiy protsess [Strategy Process]. Yu. N. Kapturevskii (Ed.). Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Sull, D., Turconi, S., Sull, C., Yoder J. (September 28, 2017). Turning Strategy Into Results – MIT Sloan Management. Retrieved from http://sloanreview.mit.edu/article/turning-strategy-int-results/ [in English].

Murzinov, A. V. (October 23, 2017). Strategicheskiye prioritety [Strategic Priorities]. Retrieved from http://www.dekanblog.ru/strategicheskie-prioritety/#_ftnref1 [in Russian].

Zakon Ukrainy Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini: vіd 08.09.2011 ., № 3715-VI [On Priority Areas of Innovation in Ukraine: from 08.09.2011, № 3715-VI]. (2012). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 19-20, 166 [in Ukrainian].

Tarasenko, I. O., Bondarchuk, J. A., Tarasenko, O. S. (2017). Methodological principles of assessing the impact of environmental factors on the level of economic security of higher educational institutions. Visnyk KNUTD – Bulletin of KNUTD, Special Issue, 351-359 [in English].

Tsymbalenko, N. V., Nefedova, T. M. (2017). Chynnyky rozvytku systemy vyshchoyi osvity Ukrayiny [Fac-tors of development of the system of higher education of Ukraine]. Visnyk KNUTD – Bulletin of KNUTD, Special Issue, 111-116 [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku natsionalnoi innovatsiinoi systemy: vid 17 chervnia 2009 r. № 680-r [Order on Approval of the Concept for the Development of the National Innovation System: frpom June 17, 2009 № 680-r]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Tarasenko, I. O., Tsymbalenko, N., & Tarasenko, O. S. (2018). СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, 1(1(13), 42–46. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/131050

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ