ФОРМУВАННЯ РИЗИК-АПЕТИТУ ПІДПРИЄМСТВА

Iryna Valentynivna Fedulova, Julia Anatoliivna Sagaydack

Анотація


Актуальність теми дослідження. Прийняття будь-якого управлінського рішення на підприємстві відбувається в умовах ризику. В цьому контексті важливим є визначення, наскільки ризик є прийнятним в процесі досягненні цілей. Постановка проблеми. З позиції цього важливим є розроблення пропозицій, які допоможуть організаціям сформувати та представити процес управління ризи-ком і місце ризик-апетиту в цьому процесі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням ризику і ризик-менеджменту приділило увагу багато вчених, зокрема Ф. Найт (2003), Т. Колеман і Б. Літтерман (2012), Д. Канеман (2014), І. Бланк (2005), В. Вітлінський, П. Верченко, А. Сігал, Я. Наконечний (2002), А. Карол (2008), Т. ДеМарко, Т. Листер (2005). Питанням ризик-апетиту приділили увагу D. Tattam (2015), B. Hassani (2015), L. Rittenberg and F. Martens (2012). Виділення недосліджених частин загальної про-блеми. Виникає необхідність у визначення відмінностей в уточненні сутності таких понять як ємність ризику, ризик-апетиту, толерантності до ризику і розробленні рекомендацій їх встановлення в системі ризик-менеджменту підприємства. Постановка завдання. Визначення сутності, значення і місця формування ємності до ризику, ризик-апетиту і толерантності до ризику на окремих етапах процесу ризик-менеджменту підприємства. Виклад основного матеріалу. Ризик апетит розглядається як допустимий для компанії рівень шкоди, який вона може собі дозволити для досягнення своїх стратегічних цілей. Толерантність до ризику пов'язана з прийняттям результатів конкретних ідентифікованих ризикових подій і розглядається як готовність до конкретної ризикової події. Розглядається процес ризик-менеджменту підприємства, зазначається місце ризик-апетиту, процедура ухвалення рішення щодо встановлення ризик-апетиту і толерантності до ризику. Висновки. Порушення рівня толерантності до ризику має слугувати важливим попередженням щодо управління, в цьому разі позиція ризику повинна бути зменшена.

Ключові слова


ризик; ризик-менеджмент; ризик-апетит; ємність ризику; толерантність до ризику

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Knight, F. (2003). Risk, neopredelennost i pribyl [Risk, Uncertainty and Profit]. Moskow: Delo [in Russian].

Coleman, T. & Litterman, B. (2012). Quantitative Risk Management: A Practical Guide to Financial Risk Wiley. Retrieved from http://www.twirpx.com/file/1419806/ [in English].

Kahneman, D. (2014). Dumay medlenno… reshay bystro [Thinking, Fast and Slow]. Moscow: АСТ [in Russian].

Blank, I. A. (2005). Upravlenie finansovymi riskami [Financial Risk Management]. Kyiv: Nika-Tsentr [in Russian].

Vіtlіnsky, V. V., Verchenko, P. І., Sіgal, A. V., Nakonechny, Ya. S. (2002). Ekonomichnyi ryzyk: ihrovi modeli [Economic Risk: Game Models]. Kyiv: КNЕU [in Ukrainian].

Carol, A. (2008). Value-at-Risk Models. John Wiley & Sons [in English].

DeMarco, T., Lister, T. (2005). Valsiruya s Medvedyami. Upravlenie riskami v proektakh po razrabotke programmnogo obespecheniya [Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Projects]. Company p.m.Office [in Russian].

Tattam, D. (2015). Risk Appetite: How hungry are you for risk? Protecht Risk Management Insights. Retrieved from http://blog.protecht.com.au/risk-appetite [in English].

Hassani, B. (2015). Risk Appetite in Practice: Vulgaris Mathematica. The IUP Journal of Financial Risk Management, XII, 1, 7-22. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2672757 [in English].

Rittenberg, L., Martens, F. (2012). Understanding and Communicating Risk Appetite. Enterprise risk management. Research Commissioned by COSO [in English].

Lukianova, V. V. (2015). Risk management procedures as a component of the managerial system of corporate foreign economic activity. Naukovyi visnyk Polissia -Scientific Bulletin of Polissia, 3, 90-95 [in English].

Nekhai, V. A. (2015). Tax Risks: Nature and Reduction Methods. Naukovyi visnyk Polissia -Scientific Bulletin of Polissia, 2, 132-138 [in Ukrainian].

Karcheva, H. T. (2015). Theoretical and Practical Aspects of Electronic Banking Risk Management. Naukovyi visnyk Polissia -Scientific Bulletin of Polissia, 2, 121-126 [in Ukrainian].

Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission (COSO). (2004). www.coso.org. New York. Retrieved from: http://www.coso.org [in English].

Russian Society of Risk Management. (2003). Risk Management Standards - Federation of European Risk Managers Associations AIRMIC, ALARM, IRM, translation copyright FERMA. www.ferma.eu. Retrieved from http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version.pdf [in Russian].

Risk Menedzhment – Printsipy i rukovodstva [Risk Management - Principles and Guidelines]. (2009). ISO 31000:2009. www.pqm-online.com. Retrieved from http://www.pqm-online.com/assets/files/standards /iso_31000-2009(r).pdf [in Russian].

Proekt Polozhennia pro orhanizatsiiu systemy up-ravlinnia ryzykamy v bankakh Ukrainy [Draft Regulation on Organization of Risk Management System in Ukrainian Banks]. (2012). bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=49307D221AE8F5D3B2224DE34097D130?id=44982363 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM