ФОРМУВАННЯ РИЗИК-АПЕТИТУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

ризик, ризик-менеджмент, ризик-апетит, ємність ризику, толерантність до ризику

Анотація

Актуальність теми дослідження. Прийняття будь-якого управлінського рішення на підприємстві відбувається в умовах ризику. В цьому контексті важливим є визначення, наскільки ризик є прийнятним в процесі досягненні цілей. Постановка проблеми. З позиції цього важливим є розроблення пропозицій, які допоможуть організаціям сформувати та представити процес управління ризи-ком і місце ризик-апетиту в цьому процесі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням ризику і ризик-менеджменту приділило увагу багато вчених, зокрема Ф. Найт (2003), Т. Колеман і Б. Літтерман (2012), Д. Канеман (2014), І. Бланк (2005), В. Вітлінський, П. Верченко, А. Сігал, Я. Наконечний (2002), А. Карол (2008), Т. ДеМарко, Т. Листер (2005). Питанням ризик-апетиту приділили увагу D. Tattam (2015), B. Hassani (2015), L. Rittenberg and F. Martens (2012). Виділення недосліджених частин загальної про-блеми. Виникає необхідність у визначення відмінностей в уточненні сутності таких понять як ємність ризику, ризик-апетиту, толерантності до ризику і розробленні рекомендацій їх встановлення в системі ризик-менеджменту підприємства. Постановка завдання. Визначення сутності, значення і місця формування ємності до ризику, ризик-апетиту і толерантності до ризику на окремих етапах процесу ризик-менеджменту підприємства. Виклад основного матеріалу. Ризик апетит розглядається як допустимий для компанії рівень шкоди, який вона може собі дозволити для досягнення своїх стратегічних цілей. Толерантність до ризику пов'язана з прийняттям результатів конкретних ідентифікованих ризикових подій і розглядається як готовність до конкретної ризикової події. Розглядається процес ризик-менеджменту підприємства, зазначається місце ризик-апетиту, процедура ухвалення рішення щодо встановлення ризик-апетиту і толерантності до ризику. Висновки. Порушення рівня толерантності до ризику має слугувати важливим попередженням щодо управління, в цьому разі позиція ризику повинна бути зменшена.

Біографії авторів

Iryna Valentynivna Fedulova, Kyiv National Trade and Economic University

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Management

Julia Anatoliivna Sagaydack, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor, Associated Professor at the Department of Environmental Management and Entrepreneurship

Посилання

Knight, F. (2003). Risk, neopredelennost i pribyl [Risk, Uncertainty and Profit]. Moskow: Delo [in Russian].

Coleman, T. & Litterman, B. (2012). Quantitative Risk Management: A Practical Guide to Financial Risk Wiley. Retrieved from http://www.twirpx.com/file/1419806/ [in English].

Kahneman, D. (2014). Dumay medlenno… reshay bystro [Thinking, Fast and Slow]. Moscow: АСТ [in Russian].

Blank, I. A. (2005). Upravlenie finansovymi riskami [Financial Risk Management]. Kyiv: Nika-Tsentr [in Russian].

Vіtlіnsky, V. V., Verchenko, P. І., Sіgal, A. V., Nakonechny, Ya. S. (2002). Ekonomichnyi ryzyk: ihrovi modeli [Economic Risk: Game Models]. Kyiv: КNЕU [in Ukrainian].

Carol, A. (2008). Value-at-Risk Models. John Wiley & Sons [in English].

DeMarco, T., Lister, T. (2005). Valsiruya s Medvedyami. Upravlenie riskami v proektakh po razrabotke programmnogo obespecheniya [Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Projects]. Company p.m.Office [in Russian].

Tattam, D. (2015). Risk Appetite: How hungry are you for risk? Protecht Risk Management Insights. Retrieved from http://blog.protecht.com.au/risk-appetite [in English].

Hassani, B. (2015). Risk Appetite in Practice: Vulgaris Mathematica. The IUP Journal of Financial Risk Management, XII, 1, 7-22. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2672757 [in English].

Rittenberg, L., Martens, F. (2012). Understanding and Communicating Risk Appetite. Enterprise risk management. Research Commissioned by COSO [in English].

Lukianova, V. V. (2015). Risk management procedures as a component of the managerial system of corporate foreign economic activity. Naukovyi visnyk Polissia -Scientific Bulletin of Polissia, 3, 90-95 [in English].

Nekhai, V. A. (2015). Tax Risks: Nature and Reduction Methods. Naukovyi visnyk Polissia -Scientific Bulletin of Polissia, 2, 132-138 [in Ukrainian].

Karcheva, H. T. (2015). Theoretical and Practical Aspects of Electronic Banking Risk Management. Naukovyi visnyk Polissia -Scientific Bulletin of Polissia, 2, 121-126 [in Ukrainian].

Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission (COSO). (2004). www.coso.org. New York. Retrieved from: http://www.coso.org [in English].

Russian Society of Risk Management. (2003). Risk Management Standards - Federation of European Risk Managers Associations AIRMIC, ALARM, IRM, translation copyright FERMA. www.ferma.eu. Retrieved from http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version.pdf [in Russian].

Risk Menedzhment – Printsipy i rukovodstva [Risk Management - Principles and Guidelines]. (2009). ISO 31000:2009. www.pqm-online.com. Retrieved from http://www.pqm-online.com/assets/files/standards /iso_31000-2009(r).pdf [in Russian].

Proekt Polozhennia pro orhanizatsiiu systemy up-ravlinnia ryzykamy v bankakh Ukrainy [Draft Regulation on Organization of Risk Management System in Ukrainian Banks]. (2012). bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=49307D221AE8F5D3B2224DE34097D130?id=44982363 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ