БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Igor Yakovych Chugunov, Mykola Dmytrovych Pasichnyi

Анотація


Актуальність теми дослідження. Зазвичай, характер та ступінь впливу податкових і бюджетних інструментів на економічний розвиток залежить від обсягу перерозподілу валового внутрішнього продукту через систему публічних фінансів. Проте це не єдиний фактор. Також важливими чинниками є модель бюджетно-податкової архітектоніки відповідної країни та якість інститутів. Постановка проблеми. За сучасних умов уповільнення темпів росту світової економіки доцільним є подальший розвиток положень щодо оцінки можливостей використання заходів дискреційної фіскальної політики, їх масштабів та композиції для активізації темпів економічного зростання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням визначення ролі бюджетно-податкової політики у регулюванні економічного розвитку присвячено численні праці Ф. Арестіса, Дж. Дель’Аріссія, А. Афонсо, Р. Барро, О. Бланшара, Е. Енгена, П. Мауро, В. Танзі, І. Чугунова, Д. Фурсері та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сучасному етапі розвитку фінансових відносин важливим є продовження наукового пошуку щодо оцінки значення та ступеню впливу бюджетних та податкових інструментів на динаміку економічного розвитку країни. Постановка завдання. Основним завданням написання цієї статті є розвиток теоретико-методологічних засад формування бюджетно-податкової політики в контексті забезпечення необхідних передумов для довгострокового економічного зростання. Викладення основного матеріалу. У статті досліджено вплив рівня та структури оподаткування, бюджетних видатків, дефіциту бюджету та державного боргу на економічний розвиток із використанням конвергенції неокласичного та неокейнсіанського підходів, методів кореляційно-регресійного аналізу. Висновки. За сучасних умов бюджетно-податкова політика здійснює значимий регулятивний вплив на економічні процеси шляхом комплексного поєднання інструментів фіскальної архітектоніки, враховуючи варіацію моделей композиційної структури, лаги дії у часі, циклічність економіки.

Ключові слова


бюджетно-податкова політика; фіскальна архітектоніка; дефіцит бюджету; державний борг; економічний розвиток

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Afonso, A. & Furceri, D. (2010). Government size, composition, volatility and economic growth. European Journal of Political Economy, 26(4), 517-532 [in English].

Arestis, P. (2012). Fiscal policy: a strong macroeconomic role. Review of Keynesian Economics, 1(1), 93-108 [in English].

Barro, R. J. (1996). Determinants of economic growth: a cross-country empirical study (No. w5698). National Bureau of Economic Research [in English].

Blanchard, O., Dell’Ariccia, G. & Mauro, P. (2010). Rethinking macroeconomic policy. Journal of Money, Credit and Banking, 42(1), 199–215 [in English].

Engen, E. M., & Skinner, J. (1992). Fiscal Policy and Economic Growth (No. 4223). National Bureau of Economic Research [in English].

Teles, V. K., & Mussolini, C. C. (2014). Public debt and the limits of fiscal policy to increase economic growth. European Economic Review, 66, 1–15 [in English].

Tanzi, V., & Zee, H. H. (1997). Fiscal policy and long-run growth. Staff Papers, 44(2), 179–209 [in English].

Chugunov, I. & Makogon, V. (2014). Biudzhetno-podatkova polityka v umovakh instytutsiinykh peretvoren [Budget policy under institutional transformation] Visnyk KNTEU – Bulletin of Kyiv National Trade-Economic University, 4, 79–91 [in Ukranian].

The official website of OECD. www.oecd.org. Retrieved from http://www.oecd.org/ [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM