ДИНАМІКА ДВОСТОРОННІХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ І РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ДО І ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ

Yaroslav Oleksandrovich Liashok, Konstantin Yevgenievich Moyseienko

Анотація


Актуальність теми дослідження. Однією з найбільш значущих проблем функціонування і розвитку економіки України протягом всього періоду після набуття незалежності є брак фінансових ресурсів для оновлення техніко-технологічної бази виробництва і надання послуг. Постановка проблеми. Військово-політичні події останніх років справили негативний вплив як на інвестиційну привабливість України, так і на обсяги взаємних інвестицій з Росією, однак необхідно виявити і об’єктивні причини для цього. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроби дати об’єктивну оцінку стану іноземного інвестування в економіку України та двостороннім інвестиціям між Україною та РФ зроблені в публікаціях В. Гейця та Л. Шинкарук, Ю. Коваленко, П. Пуларія, О. Йосипенко. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Попри велику увагу до зовнішньої інвестиційної сфери України спеціальна увага оцінці ролі обох країн у двосторонньому інвестиційному співробітництві не приділялася. Постановка завдання. Визначити особливості двостороннього інвестиційного співробітництва України та Російської Федерації. Викладення основного матеріалу. Проаналізовано динаміку взаємних прямих іноземних інвестицій в економіку України та Російської Федерації, визначено роль кожної країни у інвестиційних потоках, галузеву структуру взаємних інвестицій та зміни у ній, які відбувалися до і після початку військово-політичного конфлікту. Висновки. Відзначено тенденцію до скорочення взаємного інвестиційного співробітництва з одночасним посиленням його галузевої спеціалізації. Падіння обсягів інвестицій внаслідок російської агресії у Криму та на сході України в 2015 р. змінилося відновленням інвестування. Структура інвестицій з України до Російської Федерації характеризувалася переважанням реального сектору в якості реципієнта, тоді як зворотні інвестиції були орієнтовані на фінансовий сектор.

Ключові слова


іноземні інвестиції; інвестиційне співробітництво; Україна; Російська Федерація; динаміка; структура

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Heiets, V. M., Ostashko, T. O. & Shynkaruk, L. V. (2014). Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu / ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy [Evaluation of the impact of the Association / FTA Agreement between Ukraine and the EU on the Ukrainian economy]. Kyiv: NANU [in Ukrainian].

Kovalenko, Yu. M., Melnychuk, T. O. (2014). Priami inozemni investytsii: natsionalnyi i mizhnarodnyi aspekt [Foreign Direct Investment: National and International Aspect]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy - Collection of scientific works of the National University of State Tax Service of Ukraine, 1, 118-120. [in Ukrainian].

Pularia, P. A. (2016). Vplyv priamykh inozemnykh investytsii na ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [The impact of foreign direct investment on economic development of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk - Economic Herald, 1, 40-47 [in Ukrainian].

Yosypenko, O. A. (2014). Vplyv inozemnykh investytsii na ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [The Influence of Foreign Investments on the Economic Development of Ukraine]. Visnyk Khmelnitsky National University. Economic sciences - Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic sciences, 5(1), 214-218 [in Ukrainian].

Otdelnye pokazateli deyatelnosti finansovykh organizatsiy [Separate Indicators of the Activities of Financial Organizations]. (2015). Statisticheskiy Byulleten Banka Rossii - Statistical Bulletin of the Bank of Russia, 1 (260) [in Russian].

Otdelnye pokazateli deyatelnosti finansovykh organizatsiy [Separate Indicators of the Activities of Financial Organizations]. (2017). Statisticheskiy Byulleten Banka Rossii - Statistical Bulletin of the Bank of Russia, 1 (284) [in Russian].

Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik [Russian Statistical Yearbook]. (2016). gks.ru. Retrieved from http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/roststat/en/stat/ publications / catalog / doc_1135087342078 [in Russian].

Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik [Russian Statis-tical Yearbook]. (2003-2013). gks.ru. Retrieved from http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main / rosstat / ru

/ statistics / publications / catalog / doc_1135087342078 [in Russian].

Economic statistics. Foreign Economic Activity: State Statistics Service of Ukraine [Economic statistics. Foreign Economic Activity: State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [State Committee of Statistics of Ukraine]. (2011). Investytsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Investments of foreign economic activity of Ukraine: statistical collection]. pp. 16, 61-62 [in Ukrainian].

Investytsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy [Investments in foreign economic activity of Ukraine] (2016). Statystychnyi zbirnyk Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy - Statistical collection of the State Statistics Service of Ukraine, 28-29, 37 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM