ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

Ключові слова:

агропромислове виробництво, інновація, інноваційний розвиток, інноваційні пріоритети, інституціоналізація

Анотація

Актуальність теми дослідження. Конкурентоспороможний розвиток та забезпечення економічної безпеки країни обумовлюють потребу в активізації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві. Досягнення зазначених імперативів пов’язане з їх інституціоналізацію, що зумовлює актуальність теми дослідження. Постановка проблеми. Через відсутність системної основи розвитку агропромислового виробництва неузгодженими постають пріоритети розвитку галузі, відсутні результати інноваційних перетворень. Саме інституціоналізація інноваційних перетворень, забезпечення системної взаємодії інститутів може забезпечити досягнення стратегічних пріоритетів розвитку агропромислового виробництва. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інструментарій інституціоналізму для формування концептуальних положень інноваційного розвитку та визначення його детермінант використовували А. Балян, О. Дацій, Л. Курило, І. Костирко, П. Саблук, М. Малік, С. Тивончук, Л. Федулова, О. Шпикуляк О. Шубравська. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Необхідність визначення концептуальних положень формування інноваційного розвитку зумовлює подальше вивчення проблем, що стосуються методології інституціональних трансформацій та їх інституціонального забезпечення. Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей інституціоналізації інноваційних трансформацій агропромислового виробництва, її характерних ознак і складових елементів. Виклад основного матеріалу. В статті обґрунтовується важливість розвитку інновацій в аграрній сфери для забезпечення продовольчої безпеки країни. Цілеспрямованість інноваційного розвитку на основі реалізації інструментів інноваційної політики зумовлює запровадження регулюючих, сигнальних і стимулюючих інституції. Висновки. Для забезпечення активізації інноваційного процесу необхідна розробка відповідного інституціонального механізму, який здатний реалізувати пріоритети інноваційного розвитку на рівні галузі і регіонів та зростання інноваційної активності виробників.

Біографії авторів

Halina Yevhenievna Pavlova, Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University

Doctor of Economics, Associate Professor, Director of Educational-Scientific Institute of Economics, Professor at the Department of Accounting, Auditing and Management of Financial and Economic Security

Oksana Volodymyrivna Honcharenko, Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Department of Economics

Yuliya Leonidivna Yakubenko, Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Accounting, Auditing and Management of Financial and Economic Security

Посилання

Fedulova, L. (2013). Innovatsiinyi rozvytok: evoliutsiia pohliadiv ta problemy suchasnoho usvidomlennia [Innovative development: the evolution of attitudes and awareness of the problems of modern]. Ekonomichna teoria - Economic theory, 2, 28-45 [in Ukrainian].

Katigrobova, O. (2012). Systema instytutsionalizatsii innovatsiinykh protsesiv v umovakh rynkovoi transformatsii [The System of institutionalization of innovative processes in conditions of market transformation]. Visnik Kyivskoho natsіonalnoho unіversitetu іm. T. Shevchenka - Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 143, 34-37 [in Ukrainian].

Kostirko, I. & Timofiiv S. (2014). Doskonalist instytutsiinoi infrastruktury ta yii otsinka: teoretychnyi aspekt [Perfection of institutional infrastructure and his estimation: theoretical aspect]. Ekonomika APK - The Economy of Agro-Industrial Complex, 2, 81-86 [in Ukrainian].

Malik, M. U., Shpikyliak, O. H. & Lyzan, O. Y. (2013). Instytuty y instytutsii u rozvytku intehratsiinykh protsesiv v ahrarnii sferi [Institutes and institutions in the development of integration processes in the agrarian sector]. Ekonomika APK - The Economy of Agro-Industrial Complex, 4, 86-92 [in Ukrainian].

Sabluk, P. T., Shpikuliak, O. H. & Kurilo, L. I. (2010). Innovatiinai diulnist v agrarnii sferi:instutusionalnii aspekt [Innovation activities in the agricultural sector: institutional aspects].Kyiv: NNZ IAE [in Ukrainian].

Datsіy, O. I. (2011) Finansove zabezpechennia innovatsii v ahropromyslovomu kompleksi Ukrainy [Financial support of innovations in the agro-industrial complex of Ukraine]. Problemy investytsiino-innovatsiinoho rozvytku - Problems of investment and innovation development, 1, 65-76 [in Ukrainian].

Shybravska, O. B. & Prokopenko, K. O. (2013). Perspektyvy modernizatsii ahrarnoho sektoru Ukrainy [Prospects for the modernization of the agricultural sector of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 8, 64-76 [in Ukrainian].

Melnik, O. (2011). Formuvannia metodolohichnykh pidkhodiv u doslidzhenniakh innovatsii ta innovatsiinoho rozvytku [Formation of methodological approaches in innovation research and innovation]. Aktualnі problemy economiky - Recent economic problems, 6, 18-25 [in Ukrainian].

Nesterenko, A. (1997). Sovremennoe sostoyanie i osnovnie problemy institutionalno-evolyutsyonnoy theory [Current state and main problems of institutional and evolutionary theory]. Voprosi economyki - Problems of economics, 3, 42-57 [in Russian].

Hodgson, G. M. (1998). The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature, 36, 1, 166-192 [in English].

Denzau, A., North, D. (1994). Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos, 47, 1, 3-31 [in English].

Tarasevich, V. (2008). O sinergetike innovatsiy [About the synergy of innovation]. Biuleten mizhnarodnoho nobelivskoho ekonomichnoho forumu. - Bulletin of the International Nobel Economic Forum, 1, 224-232 [in Russian].

Volchik, V. V. (2011). Institutionalnaya i evolyutsyonnaya economyka [Institutional and evolutionary economics]. Rostov-on-Don: YFU [in Russian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Pavlova, H. Y., Honcharenko, O. V., & Yakubenko, Y. L. (2018). ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Науковий вісник Полісся, 1(1(13), 83–87. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/131450

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ