СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ

Автор(и)

Ключові слова:

соціально-економічний розвиток, валовий внутрішній продукт, глобалізація, економічний потенціал, інвестиції, інноваційний розвиток, європейська інтеграція

Анотація

Актуальність теми дослідження. Глобалізаційні процеси в світі та міжнародна інтеграція національної економіки спонукають до наукового розгляду соціально-економічного розвитку окремих країн і, зокрема, України. Постановка проблеми. Сучасне інформаційне суспільство диктує нові виклики для кожної держави. Це зобов’язує всі країни дбати про високий рівень соціально-економічного розвитку та постійно працювати над його покращенням. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями особливостей соціально-економічного розвитку України займалися такі вчені, як В. Базилевич, М. Долішній, В. Геєць, Е. Лібанова та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребують коригування основні напрями економічної політики з урахуванням зовнішніх та внутрішніх загроз. Постановка завдання. Дослідження соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах та пропонування основних шляхів підвищення його рівня. Виклад основного матеріалу. У статті досліджено сучасний стан соціально-економічного розвитку України та визначено основні чинники його забезпечення. Висновки. Природно-ресурсний потенціал та сприятливе геополітичне положення забезпечують високий рівень соціально-економічного розвитку України. Визначальну роль у цьому відіграє правильна державна політика, яка передбачає: проведення системних реформ (інституційні та структурні перетворення); макроекономічну стабілізацію (фіскальна, грошово-кредитна, цінова політики та ін.); сприяння інноваційно-інвестиційному розвитку; впровадження високих соціальних стандартів життя населення; європейську інтеграцію і членство в Європейському Союзі.

Біографії авторів

Nelia Petrivna Chorna, Ternopil National Economic University

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Department of Accounting and Economics and Law Providing Agricultural Business

Roman Stepanovych Chorny, Ternopil National Economic University

Doctor of Economics, Associate Professor, Director of the Novovolynsk Institute of Economics and Management

Sergey Konstantinovich Shandruk, Ternopil National Economic University

Doctor of Psychology, Associate Professor, Professor at the Department of Psychology and Social Work

Посилання

Heits, V. M. (Eds.). (2015). Innovatsiina Ukraina 2020: natsionalna dopovid [Innovative Ukraine 2020: National Report]. Kyiv: NAN [in Ukrainian].

Kulytskyi, S. (2017). Suchasnyi stan ukrainskoi ekonomiky ta otsinky perspektyv yii rozvytku u 2017 rotsi [The current state of the Ukrainian economy and an assessment of the prospects for its development in 2017]. Ukraina: podii, fakty, komentari - Ukraine: Events, Facts, Comments, 2, 45-56. Retrieved from http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017 /ukr2.pdf [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. (n.d). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Sidenko, V. (2009). Rozshyrennia Yevropeiskoho soiuzu na skhid: naslidky dlia Ukrainy [Enlargement of the European Union to the east: implications for Ukraine]. Natsionalna bezpeka ta oborona – National Security and Defense, 9, 25-29 [in Ukrainian].

Slozko, O. (2008). Yevropeiskyi vybir Ukrainy v konteksti intehratsii v YeS [Ukraine's European Choice in the context of EU Integration]. Kyiv: Takson [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (Eds). (2014). Sotsialno-ekonomichnyy potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yiyi rehioniv: natsionalna dopovid [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions: national report]. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Spysok krain za VVP (nominal) na dushu naselennia [List of countries per GDP (face value) per capita]. (n.d). uk.wikipedia.org Retrieved from https://uk.wikipedia.org/ [in Ukrainian].

Stratehia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010 - 2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Strategy of innovation development of Ukraine for 2010 - 2020 in the context of globalization challenges]. (n.d). kno.rada.gov.ua. Retrieved from http://kno.rada.gov.ua/komosviti/ doccatalog/document?id=48722 [in Ukrainian].

Global Innovation Index Bloomberg Rankings. (n.d). images.businessweek.com. Retrieved from http://images.businessweek.com. [in English].

Human Development Report 2016: Human Development for Everyone (n.d). hdr.undp.org. Retrieved from hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Chorna, N. P., Chorny, R. S., & Shandruk, S. K. (2018). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ. Науковий вісник Полісся, 1(1(13), 100–107. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/131520

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ