ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Oleksandr Ivanovitch Laiko, Oleksandr Serhiyovych Balan, Alla Vasylivna Shlapak

Анотація


Актуальність теми дослідження. Стимулювання інвестиційної активності в Україні завжди обґрунтовувалось і здійснювалось в якості одного з першочергових завдань, однак недостатність інституціоналізації провадження регулювання інвестиційної активності в умовах адміністративно-територіального реформування обумовлює необхідність визначення актуалізованого порядку інституціоналізації заходів активізації інвестиційної діяльності в національній економіці. Постановка проблеми. Існує необхідність обґрунтування теоретичних та прикладних засад формування сприятливого інституціонального середовища для залучення інвестицій в національну економіку в сучасних умовах на основі визначення сутності процесу інституціоналізації, та з врахуванням іноземного і вітчизняного досвіду. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні основи стимулювання інвестиційної діяльності визнають в своїх роботах Б. В. Буркинський, В. М. Геєць, В. П. Жук, В. Ф. Мартиненко, А. Павлюк, А. А. Пересада., І. Підоричева, А. М. Поручник, Є. В. Редзюк, В. П. Семиноженко, І. З. Сторонянська. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Невирішеними є питання оцінки ступеня та рівня інституціоналізації різних заходів стимулювання інвестиційної діяльності в національній економіці в контексті реформи децентралізації. Постановка завдання. В статті необхідним є визначення теоретичних та прикладних засад формування сприятливого інституціонального середовища для залучення інвестицій в національну економіку на основі врахування децентралізаційних процесів, вітчизняного та іноземного досвіду. Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується сутність категорії сприятливого інституціонального забезпечення інвестування. Визначено перелік заходів для стимулювання інвестиційної діяльності в національній економіці, обґрунтовано порядок їхньої інституціоналізації в умовах впливу децентралізаційних процесів. Висновки. Перспективи застосування пропонованого набору заходів стимулювання інвестиційної діяльності в національній економіці, які можуть провадитись територіальними громадами, полягає у формуванні сприятливого інституціонального середовища, здатного приваблювати додаткові капіталовкладення в точках економічного зростання.

Ключові слова


інвестиції; інституціоналізація інвестицій; спеціальні економічні зони; інституціональне забезпечення інвестицій; інвестиційне середовище

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Detsentralizatsiia daie mozhlyvosti zrostannia budivelnoho biznesu v rehionakh, - Hennadii Zubko [Decentralization provides opportunities for growth of construction business in the regions, - Hennadii Zubko]. (March 1, 2017). decentralization.gov.ua. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/ [in Ukrainian].

Pavlyuk, A. & Yanovych, M. Shchodo tendentsiy ta napryamiv stymulyuvannya investytsiynoyi diyalnosti v Ukrayini v pislyakryzovyy period [On trends and directions of stimulation of investment activity in Ukraine in the postcrisis period]. (n.d.). www.niss.gov.ua. Retrieved from http://www.niss.gov.ua-/articles/639/ [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Kapitalni investytsii za dzherelamy finansuvann (2010-2016) [Capital investment by sources of financing (2010-2016)]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ-/operativ2007/ibd/iokjf/iokjf_u10-13_bez.htm [in Ukrainian].

The fDi Report (2017). FDI intelligence official site. fdiintelligence.com. Retrieved from http://forms.fdiintelligence.com/report2017/?ref=Website_LandingPage [in Ukrainian].

Pidoricheva, I. (2017). Opyt polskikh SEZ: v poiskakh «antikhrupkosti» dlya Ukrainy [The experience of Polish FEZ: in search of "antifraud" for Ukraine]. Dzerkalo tizhnya. – Mirror of the week, 39(335), 8. Retrieved from https://zn.ua/macrolevel/opyt-polskih-sez-v-poiskah-antihrupkosti-dlya-ukrainy-263556_.html [in Russian].

Priami inozemni investytsii. Rada Yevropy. [Direct foreign investment. Council of Europe]. (n.d.) eucham.eu. Retrieved from http://eucham.eu/downloads/finish/132-eucham-charts/735-2015-03-foreign-direct-investment-per-capita-in-europe [in Ukrainian].

China Briefing. (October 5, 2011). Understanding Development Zones in China. chinabriefing.com. Retrieved from http://www.china-briefing.com/news/2011/10/05/understanding-development-zones-in-china.html [in English].

Member information China and the WTO. (n.d.). wto.org. Retrieved from https://www.wto.org/english/thewto_e/-countries_e/china_e.htm [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM