КОРУПЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: РОЛЬ ДЕРЖАВИ

Volodymyr Petrovych Beglytsia, Olena Oleksandrivna Tsyplitska

Анотація


Актуальність теми дослідження. Корупція як явище, більш притаманне трансформаційним економікам, стало іманентною рисою їх інституціонального середовища. Воно породжене слабкими інститутами та перешкоджає формуванню ринку вільної конкуренції, запобігає поглибленню міжнародної економічної та політичної інтеграції, стримує економічний розвиток. Постановка проблеми. На порядку денному гостро стоять питання оцінки економічних причин корупції, способів їх усунення, і впливу рівня корумпованості держави на її економічну ефективність. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методологічні аспекти аналізу корупції та її впливів на економіку представлено в роботах таких вчених як Д. О. Калмиков, В. В. Колесников, В. О. Мандибура, С. В. Максимов, С. С. Сулакшин, М. І. Хавронюк, А. Л. Хіллман тощо. Виділення недосліджених частин загальної про-блеми. Потребують дослідження канали впливу держави на рівень корупції та показники економічного розвитку країни. Постановка завдання. Виявлення кореляції між рівнем корумпованості країни та її економічною ефективністю, а також удосконалення напрямів економічної політики держави в ході запобігання та боротьби із корупцією. Викладення основного матеріалу. У статті розглянуто економічні причини корупції на мікро- та макрорівнях. Проведено аналіз взаємозв’язку рівня корумпованості держави з показниками економічного розвитку країни, виявлено зворотну залежність між економічним становищем країни та рівнем корупції. Дано оцінку інституційним реформам, спрямованим на боротьбу із корупцією. Висновок. В питаннях боротьби із корупцією недостатньо карального підходу, що проявляється у створенні різноманітних інституцій. Важливим виступає й сукупність інституціональних та соціально-економічних умов, які формують сприятливе середовище для корупції. В свою чергу, це сприяє погіршенню економічного становища держави. Необхідно застосувати комплексний підхід до реалізації державної політики з метою усунення економічних причин корупції та її наслідків в економіці.

Ключові слова


корупція; державні інституції; економічний розвиток; економічне становище; державна економічна політика

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kalmykov, D. O., Sinchenko, O. O., Soroka, D. V. Khavroniuk, M. I. & Shvedova, G, L. (2017). Zapobihannia koruptsii: metodychni rekomendatsii dlia mistsevyh aktyvistiv [Preventing corruption: methodical recommendations for local activists]. M. I. Khavroniuk (Ed.). Kyiv: FOP [in Ukrainian].

Kolesnikov, V. V. (2010). Kriminogennost sovremennyh modeley ekonomiky – istochnik globalnogo finansovoekonomicheskogo krizisa [Criminality of modern models of economy – the source of global financial and economic crisis]. Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra - Criminology: yesterday, today, tomorrow, 1(18), 163-191 [in Russian].

Mandybura, V. O. (2017). Ekonomichni dzherela zhyvlennia koruptsii ta osoblyvosti umov yih formuvannia v Ukraini [Nutrition of corruption economic sources and the features of conditions of their formation in Ukraine]. Problemy ekonomiky ta politychnoi ekonomii - Problems of Economics and Political Economy, 1, 7-51 [in Ukrainian].

Sait Natsionalnoho Banku Ukrainy [Official site of National Bank of Ukraine]. bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/uk/index [in Ukrainian].

Sulakshin, S. S. (2008). Gosudarstvennaya politika protivodeystviya korruptsii i tenevoy ekonomike v Rossii [Anti-corruption and anti-shadow economy state policy in Russia]. (Vols.1). Moscow: Nauchnyy ekspert [in Russian].

Official site of The World Bank. worldbank.org. Retrieved from http://databank.worldbank.org/data/home.aspx [in English].

Hillman, A. L (2004). Corruption and public finance: An IMF perspective. European Journal of Political Economy, 20, 1067-1077 [in English].

Public Opinion Survey of Residents of Ukraine (2017). iri.org. Retrieved from http://www.iri.org/sites/default/files/2017-8-22_ukraine_poll-four_oversamples.pdf [in English].

Ofitsiinyi sait orhanizatsii TIU [Official site of Trans-parency International Ukraine Organisation]. ti-ukraine.org. Retrieved from https://ti-ukraine.org/ [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM